Lista hadisa

Obavio sam hadž s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kada sam imao sedam godina.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obavio hadž na sedlu koje mu je bilo i prtljažnica.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Umra u ramazanu vrijedi koliko i hadž, ili koliko hadž obavljen sa mnom."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski
Pronađena je jedna robinja čija je glava bila smrskana između dva kamena.

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je sedmero, a zabranio sedmero.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Svako je opojno piće zabranjeno (haram)."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
“Ljudi, ne priželjkujte susret sa neprijateljem i tražite od Allaha zdravlje i životnu snagu!”

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
O ljudi, objavljena je zabrana alkohola, a on se pravi od petero: grožđa, hurmi, meda, pšenice i ječma.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Kurejšije su se zabrinule zbog jedne žene, Mahzumijke, koja je nešto ukrala.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Digli smo u Merri Zahranu zeca sa loge (jazbine). Svijet je trčao i umorio se.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je čuo raspravu ispred vrata svoje sobe."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Prvo za šta će biti presuđivano među ljudima na Sudnjem danu jest prolivena krv.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Ruka se odsijeca zbog četvrtine dinara, pa naviše.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Uzmi od njegovog imetka koliko je dovoljno tebi i tvojoj djeci.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Jedan ensarija izjavio je da je njegov rob slobodan nakon njegove smrti.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Stražariti jedan dan na Božijem putu bolje je nego sav dunjaluk i ono što je na njemu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je za robinju koja počini blud a nije bila u braku.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Jutro ili predvečerje koji su provedeni u borbi na Allahovom putu bolji su od svega što je Sunce obasjalo."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Bili smo kod Ebu Musaa El-Eš'arija, pa je on zatražio sofru na kojoj je bilo pileće meso.

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
“Allah je prokleo židove, bio im je zabranjen loj, a oni su ga topili i prodavali.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
“Jedan dio imetka zadrži za sebe, to je bolje za tebe.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ne bičuje se više od deset bičeva osim kada se radi o fiksnoj šerijatskoj kazni."

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Neka niko od vas ne sudi između dvojice ljudi dok je ljut."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ko se namjerno i lažno zakune drugom vjerom, osim islama, biti će onakav kao što se zakleo."

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ko god se lažno zakune s namjerom da prisvoji nečiji imetak susrest će Allaha, a On će na njega biti ljut."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Nije naš onaj ko na nas podigne oružje."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ko je ubio nekoga od neprijatelja i ima za to dokaz, pripada mu njegova oprema."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"U vrijeme Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, zaklali smo konja, pa smo jeli njegovo meso."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio je meso domaćih magaraca, a dozvolio konjsko.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Kada čujete mujezina, govorite isto što i on govori.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Bilal uči ezan dok je još noć, pa jedite i pijte dok ne čujete ezan Ibn Ummi Mektuma."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Nisam vidio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da dotiče neki dio Kabe, osim ona dva jemenska ćoška.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Poravnajte vaše safove, jer zaista je poravnavanje safova dio cjelovitosti i potpunosti namaza."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"O ljudi, budite smireni! Zaista pokornost nije u žurbi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski
"Došao je jedan beduin i mokrio u jednom kraju džamije."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Neka niko od vas ne mokri u stajaću vodu koja ne otiče, a zatim da se njome kupa."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Kada se neko zakune, pa vidi nešto drugo bolje od toga, neka uradi to što je bolje."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Kada bi se Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, probudio noću, čistio bi svoja usta misvakom."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Kada se prouči ikamet namaz i dođe večera, počnite sa večerom."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Neka vjernik ne mrzi vjernicu. Ako prezire jednu njenu osobinu, zadovoljan je njenim drugim osobinama.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Ili ćete poravnati safove, ili će Allah među vas ubaciti neslogu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Nema namaza sa dolaskom hrane, niti sa suzdržavanjem od nužde."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Muhrimovo jedenje mesa lovine koja nije ulovljena zbog njega niti je on pomagao oko lova

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"U danima velike vrućine odgodite namaz, jer uistinu velika vrućina je zapah Džehennema."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ako kažeš nekome petkom, dok imam drži hutbu: 'Slušaj i prati!', omalovažio si hutbu i izgubio nagradu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Lijepo činite sedždu i nemojte ruke opružiti kao što to čini pas."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Dvije žene su imale po sina, dođe vuk i odnese jednog od njih."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je jednom, na ime kurbana, u Meku bravče.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Kada se pas napije iz posude nekog od vas, neka je opere sedam puta."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ušao u Ka'bu a sa njim i Usama b. Zejd, Bilal i Osman b. Talha."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Allahumme, inni e'uzu bike minel-hubsi vel-haba'isi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Nama ženama je zabranjeno praćenje dženaza, ali ta zabrana nije stroga."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Naređeno je ljudima da im posljedni susret (na hadždžu) bude sa Kabom, osim ženi koja je u mjesečnom ciklusu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Naređeno mi je da sedždu obavljam na sedam dijelova tijela...

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Potkresujte brkove, a brade puštajte."

Prevedeno na: Urdu Bosanski
"Pravi sabur je onaj pri prvom udarcu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Bilalu je naređeno da ezan uči parno (ponavlja svaku rečenicu), a ikamet neparno."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ustanite da vam klanjam (predvodeći vas u namazu)."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski
"Kada vam žene zatraže da idu u džamiju, nemojte im braniti."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski
"Klanjao sam sa Ebu Bekrom, Omerom i Osmanom, i nisam čuo da iko od njih uči: bismillahi-r-rahmani-r-rahim."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ukrasi vjernika dosezat će donde dokle dosežu tragovi abdesta."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski
"Ko opremi borca na Allahovom putu, kao da se i on borio. Ko zbrine porodicu borca, kao da se i on lično borio."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Namaz u džematu bolji je od namaza pojedinca za dvadeset i sedam puta."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
„Čovjek neće biti pitan zašto je tukao svoju ženu.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je polivao glavu vodom tri puta."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Allahu moj, ja se zauzimam za pravo dvoje slabih: siročeta i žene.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski
"Kada se čovjek smjesti između četiri uda svoje žene, zatim opći sa njom, obavezan je da se okupa."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Allah, ne prima namaz nijednog od vas kada izgubi abdest, sve dok se ne abdesti."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Teško se petama od vatre."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Allah im napunio kuće i kaburove vatrom, jer su nas odvratili od srednjeg namaza sve dok Sunce nije zašlo."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
„Mnogo sam vam govorio o upotrebi misvaka.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je posjetio Aliju i Fatimu uveče i rekao im: "A zar ne klanjate?"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Rat je varka."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Konji u svojoj grivi kriju veliko dobro do Sudnjeg dana..."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
„Misvak je sredstvo za čišćenje usta i njegovim korišćenjem čovjek postiže Allahovo zadovoljstvo."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Allah će oprostiti šehidu sve osim duga."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Pet namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana iskupnici su grijeha između njih, ako se kloni velikih grijeha."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Gornja ruka je bolja od donje. Gornja ruka je ona koja daje, a donja je ona koja traži.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Dadnite mu, zaista su najbolji od vas oni koji najljepše isplaćuju dug.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Za nju ćeš dobiti na Sudnjem danu sedam stotina deva, sve će imati uzde."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Tom se čovjeku u uši šejtan pomokrio.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Turizam moga umeta je džihad na putu Uzvišenog Allaha."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Vagaj , ali (uvijek) pusti malo više.“

Prevedeno na: Urdu Bosanski
U kazivanju o Beriri i njenom suprugu

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Allah se smilovao Musau koji je strpljivo podnosio i gora uzemiravanja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Noge (Allahova) roba, koje su se zaprašile na Allahovom putu, neće doticati Vatra." (Buhari)

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Šehid ne osjeti (bol pri) pogibiji, osim kao što osjeti neko od vas kada se ubode."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski
"Onaj ko je zadovoljan da mu je Allah Bog, Gospodar, islam vjera i Muhammed Poslanik, Džennet mu je zagarantovan."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Ko baci strijelu na Allahovom putu ima nagradu kao da je oslobodio roba.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
„Ko provede Ramazan u postu, sa imanom i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni svi prijašnji grijesi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ko klanja sabah i ikindiju (berdejn) ući će u Džennet."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ko bude podučen streljaštvu a zatim ga ostavi - nije od nas.", ili "počino je grijeh."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
„Ko provede noć Lejletul-kadra vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prijašnji grijesi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Zaista je Abdullah divan čovjek, još kada bi klanjao noćni namaz!

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Šta misliš, ako poginem na Božijem putu, hoće li mi se oprostiti grijesi?"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Pomozi svoga brata, zalima i mazluma."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Svilu oblači onaj ko na Ahiretu nema ništa...

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, početkom noći bi spavao, a pred njen kraj ustajao bi i klanjao.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Zabranjeno je nošenje svile i zlata muškarcima moga umeta, a dozvoljeno je ženama.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ovaj nas je slijedio, pa ako hoćeš, dozvoli mu da uđe, a ako nećeš, on će se vratiti!"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da jede sa tri prsta. Kada završi sa jelom obliže ih.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Po mlijeku se zabranjuje sve što se zabranjuje po rođenju."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Danas su nagradu uzeli nepostači."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
‘O Omere, zar ne shvaćaš da je amidža čovjeku poput oca?’

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Ustajte na sehur, jer u sehuru je, zaista, berićet.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Musliman nije dužan da na svoga roba ili konja dadne zekat.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ko zaboravi da posti, pa jede ili se napije vode, neka nastavi svoj post, jer ga je Allah nahranio i napojio."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ukoliko neko umre, a nije ispostio obavezni post, umjesto njega postit će njegov nasljednik."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Doista šejtan kruži vašim tijelom, kao što kruži krv, i doista se ja bojim da vam ne ubaci zlo u vaša srca.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Tražite Lejletul-kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Nema posta iznad posta moga brata Davuda - pola vremena (života) - da se dan posti, a dan mrsi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Kada se noć spusti otuda, a dan nestane tamo, postač se omrsio."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Da sam prije znao ono što sada znam, ne bih poveo kurban, i da nije kurbana i ja bih skinuo ihrame.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Allah i Njegov Poslanik su zabranili trgovanje alkoholom, krepanom životinjom, svinjama i kipovima."

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ostavi ono što ti stvara sumnju u duši, a prihvati ono što nije sumnjivo."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Nema štete niti nanošenja štete

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Tebi, o Jezide, pripada ono što si naumio, a tebi Ma'ne ono što si uzeo.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Hadis Zul-Jedejna o sehvi sedždi

Prevedeno na: Bosanski
„Najdraža mjesta Allahu su džamije, a najmrža pijace."

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Rat je varka."

Prevedeno na: Engleski Španski Urdu Bosanski
"Toliko mi je često Džibril oporučivao susjeda, da sam mislio da će ga učiniti (zakonitim) nasljednikom."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Turizam moga Ummeta je džihad na putu Uzvišenog Allaha."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Tri (vrste ljudi) imat će po dvije nagrade

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Za nju ćeš dobiti na Sudnjem danu sedam stotina deva i sve će imati uzde."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Bosanski
Namaz u strahu za vrijeme pohoda Zatur-rika

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski
Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da uči na akšam namazu suru At-Tur (Gora).

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ebu Bekr, i Omer, klanjali su oba bajram namaza prije hutbe."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Kada budeš kuhao čorbu, dospi malo više vode pa pošalji svojim komšijama."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Jedi, pij, oblači se i udjeljuj, ali bez pretjerivanja i oholjenja."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ne vrijeđajte mrtve, oni su zaista našli ono što su pripremili."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Nema namaz onaj ko ne prouči Fatihu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Allah je prokleo jevreje i kršćane, grobove svojih vjerovjesnika uzeli su za bogomolje."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ni za jednim imamom nisam klanjao lakši, a potpuniji namaz, od namaza Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Kada neko od vas hoće na džumu namaz, neka se okupa."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, držao bi dvije hutbe stojeći, a između njih pravio bi odmor sjedeći."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ko ode u džamiju početkom ili krajem dana, Allah će mu pripremiti darove u Džennetu svaki put kada ode."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Lijep li je začin sirće, lijep li je začin sirće."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Bože moj, Gospodaru ljudi, Koji otklanjaš muke i bolove.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Moj Allahu, Gospodaru ljudi, otkloni tegobu, izliječi, Ti liječiš."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski
Pripadnici plemena el-Eš'ar, kada im ponestane hrane u ratu ili im manjka hrane njihovim porodicama u gradu...

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Jedna žena donijela je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, istkan pamučni ogrtač.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Neka žena Džuhejnijka došla je kod Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, trudna zbog bluda kojeg je počinila.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Što se tiče ovog čovjeka, on se zaista suprotstavio Ebul-Kasimu, sallallahu alejhi ve sellem."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski
“Vidim da voliš ovce i pustinju, pa kada budeš među svojim stadom...”

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Poklonio sam Allahovom Poslaniku,sallallahu alejhi ve sellem, divljeg magarca.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Koji je čovjek najbolji, Allahov Poslaniče?"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Neki je čovjek bio u prostranoj bezvodnoj pustinji..."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Kada čovjek pozove svoju ženu na odnos neka se odazove makar bila za posudom (u kojoj sprema jelo)."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski
"Ovaj je svijet samo prolazni užitak, a najbolje na njemu jest dobra (čedna i odgojena) žena."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Uzvišeni Allah rekao je: 'Dijeli, o sine Ademov, i tebi će se davati.'"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
“Svaki je musliman dužan davati milostinju.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Zaista se Poslanikovoj porodici mnoge žene žale na svoje muževe! Znajte da takvi nisu najbolji među vama."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Kada bih ikome naredio da učini sedždu drugome, naredio bih ženi da učini sedždu svome mužu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Naredite mu da govori, da se sklanja u hladovinu, da sjedi, i da nastavi postiti (do kraja dana)!'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ko prepozna svoju stvar kod neke osobe koja je bankrotirala, on ima pravo na nju više nego iko drugi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ko proda palmu koja je oprašena (oplođena), njen plod pripada prodavcu, osim ako ga kupac uvjetuje za sebe."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
“Ko nepravedno prisvoji pedalj zemlje, vrat će mu biti okovan obručem od sedam zemalja.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Kada imam kaže amin, kažite i vi! Onome čije se aminanje podudari s aminanjem meleka bit će oprošteni grijesi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio brak zvani šigar (pogodba).

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Po mlijeku je zabranjeno što je zabranjeno po krvnoj lozi. Ona je moja bratična po mlijeku."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
A kako se vjenčavate, kada se tvrdi da vas je ona zadojila!

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kupio hranu od jevreja i ostavio mu u zalog željezni pancir.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Podijelite nasljedstvo onima kojima pripada, a ono što pretekne pripada najbližem muškom srodniku.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Djela se predočavaju (Allahu) ponedjeljkom i četvrtkom, pa volim da se moje djelo predoči...

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Kazna za sihirbaza je pogubljenje sabljom."

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Kada bismo negdje odsjeli, ne bismo klanjali dok ne bismo raspremili jahalice."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ušli smo kod Habbaba da ga obiđemo - a već je bio kauteriziran sedam puta..."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Subbuhun Kuddusun, Rabbul-mela'iketi ver-ruh (Sveti i Slavljeni, Gospodar meleka i Džibrila).

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
“Posti u svetim mjesecima pa prestani...”

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
“Postiti po tri dana u svakom mjesecu jednako je postu cijele godine dana.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Stavi ruku na mjesto gdje te boli

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
On ti nije dužan dati opskrbu (u drugoj verziji: ni stan).'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Najpreči od uvjeta da se izvrši jeste ugovoreni bračni dar s kojim su vam dozvoljeni spolni organi supruga."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oslobodio je Safijju, i to je bio njen mehr."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski
Poslanik je davao stanovnicima Hajbera zemlju da je obrađuju a plodove i žito da dijele na dva ista dijela.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski