Lista hadisa

Obavio sam hadž s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kada sam imao sedam godina.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obavio hadž na sedlu koje mu je bilo i prtljažnica.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Umra u ramazanu vrijedi koliko i hadž, ili koliko hadž obavljen sa mnom."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
“Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, organizirao je trke utreniranih konja od Hafjaa do Senijjetul-Vedaa.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
Prenosi se od Omera b. Hattaba, radijallahu anhu, da je upitao ljude za mišljenje o pobačaju koji neko drugi prouzrokuje.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, došao je jedan uhoda od idolopoklonika kada je on bio na jednom vojnom pobodu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Pronađena je jedna robinja čija je glava bila smrskana između dva kamena.

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je sedmero, a zabranio sedmero.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, primjenjivao je kaznu odsijecanja šake za krađu u vrijednosti štita.

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Svako je opojno piće zabranjeno (haram)."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
“Ljudi, ne priželjkujte susret sa neprijateljem i tražite od Allaha zdravlje i životnu snagu!”

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
O ljudi, objavljena je zabrana alkohola, a on se pravi od petero: grožđa, hurmi, meda, pšenice i ječma.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Kurejšije su se zabrinule zbog jedne žene, Mahzumijke, koja je nešto ukrala.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
Digli smo u Merri Zahranu zeca sa loge (jazbine). Svijet je trčao i umorio se.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je čuo raspravu ispred vrata svoje sobe."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Prvo za šta će biti presuđivano među ljudima na Sudnjem danu jest prolivena krv.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Ruka se odsijeca zbog četvrtine dinara, pa naviše.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Uzmi od njegovog imetka koliko je dovoljno tebi i tvojoj djeci.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Jedan ensarija izjavio je da je njegov rob slobodan nakon njegove smrti.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Stražariti jedan dan na Božijem putu bolje je nego sav dunjaluk i ono što je na njemu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je za robinju koja počini blud a nije bila u braku.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Onaj ko se bori da je Allahova riječ gornja, on se bori na Allahovom putu."

Prevedeno na: Turski Urdu Bosanski Bengalski Kineski
"Abdurrahman b. 'Avf i ez-Zubejr b. El-'Avvam, radijallahu 'anhu, su se požalili Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, na vaši..."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prinio je kao žrtvu dva šarena, rogata ovna koji su ušli u treću godinu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Jutro ili predvečerje koji su provedeni u borbi na Allahovom putu bolji su od svega što je Sunce obasjalo."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Bili smo kod Ebu Musaa El-Eš'arija, pa je on zatražio sofru na kojoj je bilo pileće meso.

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
“Allah je prokleo židove, bio im je zabranjen loj, a oni su ga topili i prodavali.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je dijeleći ratni plijen za jahalicu odredio dva udjela, a za čovjeka jedan udio.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
“Jedan dio imetka zadrži za sebe, to je bolje za tebe.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Ne bičuje se više od deset bičeva osim kada se radi o fiksnoj šerijatskoj kazni."

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Neka niko od vas ne sudi između dvojice ljudi dok je ljut."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Ko se namjerno i lažno zakune drugom vjerom, osim islama, biti će onakav kao što se zakleo."

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Ko god se lažno zakune s namjerom da prisvoji nečiji imetak susrest će Allaha, a On će na njega biti ljut."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Nije naš onaj ko na nas podigne oružje."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ko je ubio nekoga od neprijatelja i ima za to dokaz, pripada mu njegova oprema."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ratovali smo uz Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, učestvujući u sedam vojni hraneći se skakavcima."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"U vrijeme Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, zaklali smo konja, pa smo jeli njegovo meso."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio je meso domaćih magaraca, a dozvolio konjsko.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Abdurrahmane, sine Semurin, ne traži vlast, jer ako je na svoje traženje dobiješ, bit ćeš prepušten njoj (i nećeš dobiti Allahovu pomoć)."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Kada čujete mujezina, govorite isto što i on govori.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Bilal uči ezan dok je još noć, pa jedite i pijte dok ne čujete ezan Ibn Ummi Mektuma."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Vidio sam Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako obavlja fiziološku potrebu okrenut licem prema Šamu, a leđima prema Kabi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Nisam vidio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da dotiče neki dio Kabe, osim ona dva jemenska ćoška.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Poravnajte vaše safove, jer zaista je poravnavanje safova dio cjelovitosti i potpunosti namaza."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"O ljudi, budite smireni! Zaista pokornost nije u žurbi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
"Došao je jedan beduin i mokrio u jednom kraju džamije."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Neka niko od vas ne mokri u stajaću vodu koja ne otiče, a zatim da se njome kupa."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Kada se neko zakune, pa vidi nešto drugo bolje od toga, neka uradi to što je bolje."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Kada bi se Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, probudio noću, čistio bi svoja usta misvakom."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Kada se prouči ikamet namaz i dođe večera, počnite sa večerom."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Neka vjernik ne mrzi vjernicu. Ako prezire jednu njenu osobinu, zadovoljan je njenim drugim osobinama.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Bio sam sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je otišao izvršiti malu nuždu, zatim se abestio i pritom potrao po mestvama.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Bio sam džunub, pa sam mrzio da nečist sjedim sa tobom. Pa je rekao: "Subhanallah (slavljen neka je Allah), zaista vjernik nije nečist".

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Kada vršite fiziološku potrebu, nemojte se okretati prema kibli licem ni leđima, okrenite se prema istoku ili zapadu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Neka niko od vas ne drži svoj polni organ desnom rukom dok mokri, i neka se nakon obavljene nužde ne čisti desnom rukom, i neka ne puše u posudu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Ili ćete poravnati safove, ili će Allah među vas ubaciti neslogu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Zar se ne boji onaj ko digne svoju glavu prije imama da mu se glava ne pretvori u glavu magarca, ili da mu se lik ne pretvori u lik magarca.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Nema namaza sa dolaskom hrane, niti sa suzdržavanjem od nužde."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Kada bi prolaznik ispred klanjača znao kakav grijeh čini, bilo bi mu bilo bolje da sačeka četrdeset, nego li da prođe ispred njega."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Muhrimovo jedenje mesa lovine koja nije ulovljena zbog njega niti je on pomagao oko lova

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"U danima velike vrućine odgodite namaz, jer uistinu velika vrućina je zapah Džehennema."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ako kažeš nekome petkom, dok imam drži hutbu: 'Slušaj i prati!', omalovažio si hutbu i izgubio nagradu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Požurite sa dženazom, jer ako osoba bude dobra, onda je to dobro koje joj dajete, a ako ne bude, onda, makar se rješavate zla sa svoga vrata."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Lijepo činite sedždu i nemojte ruke opružiti kao što to čini pas."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Pitao sam Enesa b. Malika: "Da li je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, klanjao u svojim sandalama?" Odgovorio je: "Da."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Dvije žene su imale po sina, dođe vuk i odnese jednog od njih."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je jednom, na ime kurbana, u Meku bravče.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Kada se pas napije iz posude nekog od vas, neka je opere sedam puta."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ušao u Ka'bu a sa njim i Usama b. Zejd, Bilal i Osman b. Talha."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Allahumme, inni e'uzu bike minel-hubsi vel-haba'isi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ako hoćeš strpi se na toj bolesti, dobit ćeš Džennet, a ako hoćeš, ja ću dovu uputiti Allahu Uzvišenom, da ozdraviš."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Doista je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, znao klanjati držeći Umamu kćerku svoje kćeri Zejnebe."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Nama ženama je zabranjeno praćenje dženaza, ali ta zabrana nije stroga."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Naređeno je ljudima da im posljedni susret (na hadždžu) bude sa Kabom, osim ženi koja je u mjesečnom ciklusu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Naređeno mi je da sedždu obavljam na sedam dijelova tijela...

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Doveden je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, čovjek koji je popio alkohola. 'Izudarajte ga!', reče Poslanik..."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Potkresujte brkove, a brade puštajte."

Prevedeno na: Turski Urdu Bosanski Bengalski Kineski
Kada čovjek u toku noći probudi svoju porodicu pa klanjaju dva rekata, odvojeno ili zajedno (u džematu), budu upisani među one koji Allaha spominju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ratni plijen nije bio dozvoljen onima prije nas, ali ga je nama Allah dozvolio znajući za našu slabost prema njemu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Allahu pripada ono što uzme i ono što je dao. Kod Njega je rok svakom precizno određen, pa neka se strpi i nada nagradi.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Pravi sabur je onaj pri prvom udarcu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Bilalu je naređeno da ezan uči parno (ponavlja svaku rečenicu), a ikamet neparno."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada je stigao u Mekku i dodirnuo crni kamen, da je prva tri kruga tavafa išao ubrzano."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ustanite da vam klanjam (predvodeći vas u namazu)."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
"Kada vam žene zatraže da idu u džamiju, nemojte im braniti."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
"Klanjao sam sa Ebu Bekrom, Omerom i Osmanom, i nisam čuo da iko od njih uči: bismillahi-r-rahmani-r-rahim."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Zaista će kod Allaha na Sudnjem danu najgori položaj imati čovjek koji ima odnos sa ženom, pa on onda otkrije njene tajne."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Kada se odjevate i kada se abdestite, počnite od desne strane.“

Prevedeno na: Turski Urdu Bosanski Bengalski Kineski
"Ko bude iskušan ćerkama, pa bude dobar prema njima i lijepo ih odgoji, one će mu biti štit od vatre na Sudnjem danu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ukrasi vjernika dosezat će donde dokle dosežu tragovi abdesta."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
"Šta je ovima pa razdvajaju? Kod Njegovih jasnih ajeta nalaze blagost i zadovoljstvo, a kod manje jasnih ajeta propadaju."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Namaz čovjeka u džematu se umnogostručava u odnosu na njegov namaz u njegovoj kući ili radnji dvedeset pet puta."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ko opremi borca na Allahovom putu, kao da se i on borio. Ko zbrine porodicu borca, kao da se i on lično borio."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije toliko pazio ni na jednu nafilu kao što je pazio na dva rekata sabahskog sunneta.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Namaz u džematu bolji je od namaza pojedinca za dvadeset i sedam puta."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Čovjek neće biti pitan zašto je tukao svoju ženu.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je polivao glavu vodom tri puta."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Bilo ti je dovoljno da si uradio ovako i ovako" te je jedanput udario rukama po zemlji i potrao lijevu o desnu ruku, vanjski dio svojih šaka i lice.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Allahu moj, ja se zauzimam za pravo dvoje slabih: siročeta i žene.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Aiša radijallahu anha, je kazala: "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naslanjao se na moje krilo i učio Kur'an dok sam ja imala menstruaciju."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Dao sam prisegu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na obavljanje namaza, davanje zekata i savjetodavan odnos prema svakom muslimanu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je klanjao podne-namaz sredinom dana; ikindiju dok je Sunce još čistog sjaja, a akšam kada Sunce zađe."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Kada se čovjek smjesti između četiri uda svoje žene, zatim opći sa njom, obavezan je da se okupa."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Allah, ne prima namaz nijednog od vas kada izgubi abdest, sve dok se ne abdesti."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Teško se petama od vatre."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Allah im napunio kuće i kaburove vatrom, jer su nas odvratili od srednjeg namaza sve dok Sunce nije zašlo."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Allah Uzvišeni kaže: 'Svako djelo koje uradi sin Ademov pripada njemu, osim posta! Uistinu, post je Moj i Ja nagrađujem za njega.'"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
Najbolja sadaka je hlad šatora na Allahovom putu, sluga za devu na Allahovom putu, ili odrasla deva udijeljena na Allahovom putu.'"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je o najboljem namazu, pa je odgovorio: „Onaj na kome se dugo stoji.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Mnogo sam vam govorio o upotrebi misvaka.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je posjetio Aliju i Fatimu uveče i rekao im: "A zar ne klanjate?"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Rat je varka."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Konji u svojoj grivi kriju veliko dobro do Sudnjeg dana..."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Misvak je sredstvo za čišćenje usta i njegovim korišćenjem čovjek postiže Allahovo zadovoljstvo."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Allah će oprostiti šehidu sve osim duga."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Pet namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana iskupnici su grijeha između njih, ako se kloni velikih grijeha."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Gornja ruka je bolja od donje. Gornja ruka je ona koja daje, a donja je ona koja traži.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Dadnite mu, zaista su najbolji od vas oni koji najljepše isplaćuju dug.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Šta bi Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prvo počeo raditi kada uđe u kuću?', a ona je rekla: 'Prvo bi upotrijebio misvak.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Za nju ćeš dobiti na Sudnjem danu sedam stotina deva, sve će imati uzde."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Tom se čovjeku u uši šejtan pomokrio.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Mnoge zemlje ćete osvojiti, a Allah vam je dovoljan (kao pomagač), pa nemoj da neko od vas zanemari svoje strijele.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Turizam moga umeta je džihad na putu Uzvišenog Allaha."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Borite se na Allahovom putu, jer ko se bori na Allahovom putu, toliko vremena koliko je između dvije mužnje deve, obavezan mu je Džennet.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Kada neko od vas zaspi, šejtan mu na potiljku zaveže tri čvora i pri vezivanju svakog kaže: 'Pred tobom je duga noć, pa spavaj!'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Preporučujem ti da često sedždu činiš, jer ti Allah za svaku sedždu poveća jednu deredžu i izbriše jedan tvoj grijeh.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Kada budete klanjali noću i počnete nerazgovijetno učiti Kur'an, ne znajući šta (zbog pospanosti) izgovarate, legnite da spavate."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Vagaj , ali (uvijek) pusti malo više.“

Prevedeno na: Turski Urdu Bosanski Bengalski Kineski
U kazivanju o Beriri i njenom suprugu

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Allah se smilovao Musau koji je strpljivo podnosio i gora uzemiravanja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
“Nije lažac onaj koji nastoji izmiriti ljude, pa prenese dobro ili kaže dobro (lijepu riječ) od sebe, u cilju njihova izmirenja.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Noge (Allahova) roba, koje su se zaprašile na Allahovom putu, neće doticati Vatra." (Buhari)

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Šehid ne osjeti (bol pri) pogibiji, osim kao što osjeti neko od vas kada se ubode."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
"Onaj ko je zadovoljan da mu je Allah Bog, Gospodar, islam vjera i Muhammed Poslanik, Džennet mu je zagarantovan."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Ko baci strijelu na Allahovom putu ima nagradu kao da je oslobodio roba.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Kome predstavlja radost da ga Allah spasi teškoće na Sudnjem danu neka olakša dužniku kojem je teško da vrati dug, ili neka mu oprosti dug.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Ko provede Ramazan u postu, sa imanom i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni svi prijašnji grijesi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Ko posti jedan dan na Allahovom putu, Allah će između njega i vatre postaviti rov (zapreku) koliko je između nebesa i Zemlje.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ko klanja sabah i ikindiju (berdejn) ući će u Džennet."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ko bude podučen streljaštvu a zatim ga ostavi - nije od nas.", ili "počino je grijeh."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Ko provede noć Lejletul-kadra vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prijašnji grijesi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Klanjao je spustivši ogrtač do zemlje (ispod članaka), a Uzvišeni Allah ne prima namaz od čovjeka koji spušta svoj ogrtač."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Zaista je Abdullah divan čovjek, još kada bi klanjao noćni namaz!

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Šta misliš, ako poginem na Božijem putu, hoće li mi se oprostiti grijesi?"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kupio od njega devu, pa je vagao platežno sredstvo i prebacio u vagi.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Pomozi svoga brata, zalima i mazluma."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Svilu oblači onaj ko na Ahiretu nema ništa...

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, početkom noći bi spavao, a pred njen kraj ustajao bi i klanjao.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„O Allahov Poslaniče, ja imam dva susjeda, pa kome ću prije od njih dati poklon?“ On reče: "Onome čija su ti vrata bliža."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Divno! To je imetak koji donosi zaradu! To je imetak koji donosi zaradu! Čuo sam što si rekao. Smatram da je najbolje da to daš svojoj rodbini

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Zabranjeno je nošenje svile i zlata muškarcima moga umeta, a dozvoljeno je ženama.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ovaj nas je slijedio, pa ako hoćeš, dozvoli mu da uđe, a ako nećeš, on će se vratiti!"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da jede sa tri prsta. Kada završi sa jelom obliže ih.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Po mlijeku se zabranjuje sve što se zabranjuje po rođenju."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Ko isposti samo jedan dan u ime Allaha dok je u džihadu, Allah će mu udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset harifa (godina).

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili s iftarom."

Prevedeno na: Turski Urdu Bosanski Bengalski Kineski
"Danas su nagradu uzeli nepostači."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Neka niko ne posti tokom petka, osim da posti dan prije ili dan poslije.'"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
‘O Omere, zar ne shvaćaš da je amidža čovjeku poput oca?’

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Prenosi se od Abdullaha b. Zejda da je kazao: "Kada je Allah na dan Hunejna darovao plijen Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, on ga je podijelio među ljudima - onima čija je srca trebalo pridobiti (za islam), a ensarijama nije dao ništa. Oni su se, izgledalo je, naljutili što je njih mašilo ono što su dobili drugi, pa im se obratio i rekao: 'O ensarije, zar vas nisam našao u zabludi, pa vam je Allah posredstvom mene dao uputu? Bili ste razjedinjeni, pa vas je Allah posredstvom mene objedinio, i siromašni, pa vas je Allah posredstvom mene obogatio!' Svaki put kad bi on nešto rekao, oni bi odgovorili: 'Allah i Njegov Poslanik jesu milostiviji!' 'Šta vas sprečava da odgovorite Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem?', upitao je on. Kad god bi nešto rekao, oni bi odgovorili: 'Allah i Njegov Poslanik jesu milostiviji!' 'Da hoćete ', reče im on, 'kazali biste: 'Došao si nam tako i tako!' Zar niste zadovoljni da ljudi odu sa ovcama i devama, a da se vi s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, vratite svojim kućama? Da nije bilo iseljenja (hidžre), bio bih ensarija. I kada bi (svi) ljudi išli jednim putem kroz dolinu i tjesnacem kroz planinu, ja bih išao putem i tjesnacem ensarija. Ensarije su potkošulja, a (ostali) ljudi košulja. Vi ćete poslije mene doživjeti sebične ljude, pa se strpite dok me ne sretnete pokraj Havda (džennetskog izvora).'"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Nema više hidžre (iz Mekke), nego ima odlučna borba i iskrena namjera. Kad god budete pozvani na vojni pohod, odazovite se!"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Ustajte na sehur, jer u sehuru je, zaista, berićet.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Neka niko od vas ne posti dan ili dva prije ramazana osim onaj koji posti svoj uobičajeni post, pa neka posti i taj dan!"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Musliman nije dužan da na svoga roba ili konja dadne zekat.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ženi, koja vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, nije dozvoljeno da putuje u trajanju od jednog dana i jedne noći, a da sa njom ne bude mahrem."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ko zaboravi da posti, pa jede ili se napije vode, neka nastavi svoj post, jer ga je Allah nahranio i napojio."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ukoliko neko umre, a nije ispostio obavezni post, umjesto njega postit će njegov nasljednik."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Nema naknade štete u onome što uništi životinja, ili u iskopanom bunaru i rudama; a na pronađeno blago daje se petina."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Doista šejtan kruži vašim tijelom, kao što kruži krv, i doista se ja bojim da vam ne ubaci zlo u vaša srca.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Tražite Lejletul-kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Nema posta iznad posta moga brata Davuda - pola vremena (života) - da se dan posti, a dan mrsi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Ima pet vrsta životinja, svaka od njih je štetočina i čovjek ih može u Haremu ubiti, a to su: gavran, kobac, škorpija, miš i pas koji napada."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Kada se noć spusti otuda, a dan nestane tamo, postač se omrsio."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Na imovinu ispod pet oka nema zekata, na deve ispod pet komada nema zekata i na imovinu ispod pet veskova nema zekata."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Kada vidite mlađak (ramazana), postite, a kada ga (opet) vidite, prestanite! A ako on bude zastrt oblakom, odredite ga (računanjem)!"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Da sam prije znao ono što sada znam, ne bih poveo kurban, i da nije kurbana i ja bih skinuo ihrame.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Allah i Njegov Poslanik su zabranili trgovanje alkoholom, krepanom životinjom, svinjama i kipovima."

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Ostavi ono što ti stvara sumnju u duši, a prihvati ono što nije sumnjivo."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Namaz čovjeka u džematu je bolji od (pojedinačnog) namaza u njegovoj kući ili na tržnici za dvadeset i nešto deredža (stepeni).

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Nema štete niti nanošenja štete

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Tebi, o Jezide, pripada ono što si naumio, a tebi Ma'ne ono što si uzeo.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, toliko dugo stajao na noćnom (nafila) namazu, da bi mu noge znale ispucati.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ko bude jeo bijeli ili crveni luk neka se izdvoji ili neka se udalji od našeg mesdžida i neka sjedi kod svoje kuće."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, klanjao je dženazu Nedžašiji, a ja sam bio u drugom ili trećem saffu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Hadis Zul-Jedejna o sehvi sedždi

Prevedeno na: Turski Bosanski Bengalski Kineski
„Najdraža mjesta Allahu su džamije, a najmrža pijace."

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Rat je varka."

Prevedeno na: Engleski Španski Turski Urdu Bosanski Bengalski Kineski
"Toliko mi je često Džibril oporučivao susjeda, da sam mislio da će ga učiniti (zakonitim) nasljednikom."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Primjer pet namaza je kao primer velike rijeke koja teče pored vaših vrata u kojoj se vi kupate dnevno pet puta.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Šehida ima pet vrsta: osoba umrla od kuge, od stomačne bolesti, utopljenik, osoba umrla pod ruševinama i osoba poginula na Allahovom putu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, poslao je desetak osoba u izvidnicu i postavi im za emira Asima b. Sabita.

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
„Kada rob bude iskreno mislio dobro svome vlasniku i lijepo se molio svome Allahu, imat će za to dvije posebne nagrade.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Turizam moga Ummeta je džihad na putu Uzvišenog Allaha."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Tri (vrste ljudi) imat će po dvije nagrade

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Za nju ćeš dobiti na Sudnjem danu sedam stotina deva i sve će imati uzde."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Bosanski Bengalski Kineski
Namaz u strahu za vrijeme pohoda Zatur-rika

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Žalosna bila! Da li je obavila hadžski tavaf na dan Bajrama?" "Da", rekoše. "Onda neka krene", reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Doista su amuleti, talismani, zapisi i magija širk."

Prevedeno na: Turski Bosanski Bengalski Kineski
da su Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, kefini (ćefini) bili bijeli jemenski (napravljeni u Jemenu) ogrtači, bez košulje i turbana.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da uči na akšam namazu suru At-Tur (Gora).

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ebu Bekr, i Omer, klanjali su oba bajram namaza prije hutbe."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Kada budeš kuhao čorbu, dospi malo više vode pa pošalji svojim komšijama."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Jedi, pij, oblači se i udjeljuj, ali bez pretjerivanja i oholjenja."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ne vrijeđajte mrtve, oni su zaista našli ono što su pripremili."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Nema namaz onaj ko ne prouči Fatihu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Allah je prokleo jevreje i kršćane, grobove svojih vjerovjesnika uzeli su za bogomolje."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ni za jednim imamom nisam klanjao lakši, a potpuniji namaz, od namaza Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ja ću vas predvoditi u namazu i klanjaću onako kako sam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da klanja."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Kada neko od vas hoće na džumu namaz, neka se okupa."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, držao bi dvije hutbe stojeći, a između njih pravio bi odmor sjedeći."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ko uskrati, ili uzurpira pravo nekog čovjeka muslimana svojom (krivom) zakletvom, Allah mu je osigurao Džehennem, a zabranio mu je Džennet."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ko klanja sabah namaz, on je u Božijoj zaštiti, i nemojte ni slučajno kršiti Allahovu zaštitu pa da vam Allah nešto potražuje od Svoga prava."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ko ode u džamiju početkom ili krajem dana, Allah će mu pripremiti darove u Džennetu svaki put kada ode."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Lijep li je začin sirće, lijep li je začin sirće."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski