Lista hadisa

"Ne održava rodbinske veze onaj ko samo uzvrati na posjetu svojoj rodbini, već održava rodbinske veze onaj koji održava vezu s rodbinom koja njega zaboravi ili odbaci."
عربي Engleski Francuski
"Najpotpunijeg imana su oni vjernici koji su najljepšeg ponašanja, a najbolji među vama su oni koji su dobri (lijepo se ponašaju) prema svojim ženama."
عربي Engleski Francuski
"Ovaj je svijet samo prolazni užitak, a najbolje na njemu jest dobra (čedna i odgojena) žena."
عربي Engleski Francuski
"Uzvišeni Allah rekao je: 'Dijeli, o sine Ademov, i tebi će se davati.'"
عربي Engleski Francuski
"Najpreči od uvjeta da se izvrši jeste ugovoreni bračni dar s kojim su vam dozvoljeni spolni organi supruga."
عربي Engleski Francuski
Kada čovjek nešto potroši na svoju porodicu, nadajući se time Allahovoj nagradi, to je za njega sadaka.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je zabranio el-kaze' (brijanje jednog dijela glave).
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, s.a.v.s., poučio nas je riječima koje se izgovaraju prije nekog govora: 'Doista Allahu pripada zahvala, od Njega pomoć tražimo, Njemu se kajemo i s Njime se štitimo od zla naših duša..."
عربي Engleski Francuski
"Nema braka bez staratelja."
عربي Engleski Francuski
„Zaista je ovaj svijet sladak i privlačan, i zaista vas je Allah postavio namjesnicima na njemu, samo da bi vidio kako ćete postupati. Zato se bojte dunjaluka i bojte se žena, jer je prvi nered (fitneluk) među Izraelićanima bio zbog žena.“
عربي Engleski Francuski
"Neka vjernik ne mrzi vjernicu. Ako prezire jednu njenu osobinu, zadovoljan je njenim drugim osobinama.
عربي Engleski Francuski
"Po mlijeku se zabranjuje sve što se zabranjuje po rođenju."
عربي Engleski Francuski
"Kada čovjek pozove svoju ženu na odnos neka se odazove makar bila za posudom (u kojoj sprema jelo)."
عربي Engleski Francuski
Svi ste vi pastiri, i svaki pastir bit će odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir, čovjek je pastir svojoj porodici, žena je pastirica u kući svoga muža i njegove djece. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado.
عربي Engleski Francuski
O omladino, ko je od vas u stanju da se oženi neka to uradi; a ko to nije u stanju neka posti, jer mu je post najbolja zaštita.
عربي Engleski Francuski
"Čuvajte se osamljivanja sa ženama koje vam nisu bliža rodbina!" Jedan ensarija upita: "A mužev brat?" "Mužev brat je smrt." Muslim je zabilježio da je Ibn Vehb kazao: “Čuo sam Lejsa kako kaže: ‘El-Hamv je mužev brat ili neko sličan od muževe rodbine, amidžić i sl.’”
عربي Engleski Francuski
“Dok smo bili djeca, roditelji bi nas i udarili zbog svjedočenja i davanja obećanja.”
عربي Engleski Francuski
Udavana se ne može vjenčati dok se od nje ne zatraži izričit pristanak, a djevojka se ne može vjenčati dok se od nje ne dobije dozvola. A kako izgleda njena dozvola, Allahov Poslaniče?‘, upitaše prisutni. "Da prešuti.", odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je čovjeka koji nosi žensku odjeću, i ženu koja nosi mušku odjeću."
عربي Engleski Francuski
“Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, pošao je na musalu za Kurbanski, ili Ramazanski bajram, pa je prošao pored žena i rekao im: ‘O žene, udjeljujte milostinju, vidio sam da ste vi najbrojnije u Vatri.’ ‘A zašto, Allahov Poslaniče?’, upitaše, na šta on odgovori: ‘Jer mnogo proklinjete i poričete muževo dobročinstvo. Nisam vidio da neko manjkavog razuma i vjere može zbuniti odlučnog čovjeka kao vi.’ Upitaše: ‘Allahov Poslaniče, u čemu se ogleda manjkavost naše vjere i razuma?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita ih: ‘Zar svjedočenje muškaraca nije ravno svjedočenju dviju žena?’ ‘Jeste’, odgovoriše, pa im reče: ‘U tome se ogleda krnjavost razuma; a klanja li i posti li za vrijeme mjesečnog pranja?’ ‘Ne klanja i ne posti’, odgovoriše, pa on zaključi: ‘Eto u tome se ogleda manjkavost u vjeri.’”
عربي Engleski Francuski
Neka se ne posti dva dana: (prvi dan) Ramazanskog i Kurban-bajrama; neka se ne klanja (nafila) namaz neposredno poslije (obavljenog) farza sabaha dok Sunce ne izađe, i poslije farza ikindije dok Sunce ne zađe; da se ne čine namjenska putovanja osim samo radi tri džamije: radi Mesdžidul-Harema (Ka'be), Mesdžidul-Aksaa (u Jerusalemu) i radi ove moje džamije (u Medini).
عربي Engleski Francuski
"Za muškarce je da izgovaraju: 'Subhanallah!', a za žene da pljeskaju."
عربي Engleski Francuski
"Razglasite stupanje u brak."
عربي Engleski Francuski
"Koja se god žena uda bez dozvole svoga staratelja, njen brak je ništavan."
عربي Engleski Francuski
"Ne udaje žena ženu, niti žena sama sebe udaje; a bludnica je ona koja sama sebe uda."
عربي Engleski Francuski
"Proklet je onaj ko spolno opći sa svojom ženom u analni otvor."
عربي Engleski Francuski
"Da je nahraniš kada ti jedeš, da joj kupiš odjeću i obuću kada to i sebi uradiš, da je ne udaraš po licu, da je ne proklinješ i da je ne napuštaš (u postelji), osim u kući."
عربي Engleski Francuski
"Kada se žena ne odazove muževom pozivu u postelju i on zanoći srdit na nju, meleki je proklinju sve do sabaha."
عربي Engleski Francuski
Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo onu ženu koja upliće tuđu kosu, i onu koja traži da joj se upliće tuđa kosa, zatim onu koja tetovira te onu koja traži da se tetovira.
عربي Engleski Francuski
Ako čovjek bude imao dvije žene, pa ne bude prema njima pravedno postupao, te jednoj dadne prednost, doći će na Sudnji dan, a jedna strana tijela će mu biti nagnuta."
عربي Engleski Francuski
"Uzvišeni Allah oprostio je mojim sljedbenicima ono što u sebi pomisle, samo ne ako to (zaista) urade ili jezikom iskažu."
عربي Engleski Francuski
Prenosi Džabir da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazao: "Neka niko od vas ne noći kod udate žene, osim ako joj je muž ili mahrem."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za akiku Hasanu i Husejnu zaklao je po ovna.
عربي Engleski Francuski
“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naređivao je da se za muško dijete zakolju dvije podjednake ovce, a za žensko dijete jedna ovca.”
عربي Engleski Francuski
“Dječak je vezan za svoju akiku koja se kolje sedmi dan po rođenju, kada mu daje i ime i obrije glava.”
عربي Engleski Francuski
Uzmi od njegovog imetka koliko je dovoljno tebi i tvojoj djeci.
عربي Engleski Francuski
"Abdurrahman b. 'Avf i ez-Zubejr b. El-'Avvam, radijallahu 'anhu, su se požalili Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, na vaši..."
عربي Engleski Francuski
Oporučujem vam da činite dobro ženama, jer je žensko stvoreno od rebra, a najkrivlji dio rebra je najviši. Ako ga pokušaš ispraviti slomiš ga, a ako ga ostaviš, ostaje i dalje kriv. Zato vam oporučujem da činite dobročinstvo ženama.
عربي Engleski Francuski
Neko od vas tuče svoju ženu, kao što roba tuče, a onda, možda, krajem dana s njom spava!'
عربي Engleski Francuski
"Ako hoćeš strpi se na toj bolesti, dobit ćeš Džennet, a ako hoćeš, ja ću dovu uputiti Allahu Uzvišenom, da ozdraviš."
عربي Engleski Francuski
"Kada vam žene zatraže da idu u džamiju, nemojte im braniti."
عربي Engleski Francuski
"Zaista će kod Allaha na Sudnjem danu najgori položaj imati čovjek koji ima odnos sa ženom, pa on onda otkrije njene tajne."
عربي Engleski Francuski
Allahu moj, ja se zauzimam za pravo dvoje slabih: siročeta i žene.
عربي Engleski Francuski
"Gornja ruka je bolja od donje. Gornja ruka je ona koja daje, a donja je ona koja traži.“
عربي Engleski Francuski
"Allah se smilovao čovjeku koji ustane noću, pa klanja i probudi svoju ženu, pa ako ne htjedne, zapljusne je vodom. Allah se smilovao i ženi koja ustane noću, pa klanja i probudi svog muža, pa ako ne htjedne, zapljusne ga vodom u lice."
عربي Engleski Francuski
“Nije lažac onaj koji nastoji izmiriti ljude, pa prenese dobro ili kaže dobro (lijepu riječ) od sebe, u cilju njihova izmirenja.”
عربي Engleski Francuski
"Pomozi svoga brata, zalima i mazluma."
عربي Engleski Francuski
Svilu oblači onaj ko na Ahiretu nema ništa...
عربي Engleski Francuski
Zabranjeno je nošenje svile i zlata muškarcima moga umeta, a dozvoljeno je ženama.
عربي Engleski Francuski
"Ovaj nas je slijedio, pa ako hoćeš, dozvoli mu da uđe, a ako nećeš, on će se vratiti!"
عربي Engleski Francuski
Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da jede sa tri prsta. Kada završi sa jelom obliže ih.
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslaniče, hoću li imati nagradu ako budem trošila na izdržavanje djece Ebu Seleme? Ne mogu ih ostaviti tek tako, to su moja djeca!" "Da, imat ćeš nagradu za to što utrošiš na njih.", odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
عربي Engleski Francuski
“Vjernik koji se druži sa drugim ljudima, strpljivo podnoseći njihova uznemiravanja i neprijatnosti, bolji je od vjernika koji se ne druži sa drugim ljudima i ne pokazuje strpljivost na njihovom uznemiravanju i neprijatnostima.”
عربي Engleski Francuski
Pripadnici plemena el-Eš'ar, kada im ponestane hrane u ratu ili im manjka hrane njihovim porodicama u gradu...
عربي Engleski Francuski
"Novac koji potrošiš na Allahovom putu, novac koji potrošiš za oslobađanje robova, novac koji podijeliš siromasima i novac koji potrošiš na svoju obitelj; najveća je nagrada za onaj novac koji si potrošio za svoju obitelj."
عربي Engleski Francuski
"Zaista se Poslanikovoj porodici mnoge žene žale na svoje muževe! Znajte da takvi nisu najbolji među vama."
عربي Engleski Francuski
"Nijedna žena ne uznemiri svoga muža na dunjaluku, a da ne kaže njegova hurija iz Dženneta: 'Ne uznemiravaj ga, Allah te ubio. On je kod tebe samo kratko a uskoro će te ostaviti i doći kod nas.'"
عربي Engleski Francuski
"Kada bih ikome naredio da učini sedždu drugome, naredio bih ženi da učini sedždu svome mužu."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio brak zvani šigar (pogodba).
عربي Engleski Francuski
"Ušao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kod mene, a kod mene je bio neki čovjek, pa reče: 'Aiša ko je to?' Rekoh: 'Moj brat po mlijeku.' On reče: 'Aiša, pazite li i gledate li ko će vam biti braća? Dojenje je samo ono koje bude zbog gladi.'"
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, s.a.v.s., susreo je Abdurrahmana b Avfa, na kojem je bio vidljiv trag šafrana, pa mu je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Šta ti je to?" On reče: "Allahov Poslaniče oženio sam se." Poslanik reče: "Šta si joj dao kao vjenčani dar?" "Jedan nevat zlata", odgovori on, Poslanik, s.a.v.s., reče: "Allah ti bereket podario! Napravi gozbu i zakolji makar jednu ovcu."
عربي Engleski Francuski
Onda me ne zovi kao svjedoka jer ja ne svjedočim nepravedno postupanje.'“
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Seida b. el-Hudrija, r.a., prenosi se: "Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., spomenuto je ejakuliranje izvan maternice, pa je rekao: 'Zbog čega to neko od vas radi!? Sve što postoji Allah stvara.'"
عربي Engleski Francuski
"Poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, Osmanu b. Ma'zunu zabranio neženstvo, a da mu je to dopustio, mi bismo se kastrirali."
عربي Engleski Francuski
"Onda vas vjenčavam onim što znaš od Kur'ana."
عربي Engleski Francuski
Džabir veli: "Mi smo pri spolnom odnosu uobičavali izbacivati sjeme van rodnice u vrijeme dok je Objava silazila." U verziji koju je prenio Sufjan stoji: "...da je to bilo zabranjeno, Kur'an bi nam to zabranio."
عربي Engleski Francuski
Žena se nakon umrlog ne usteže od uljepšavanja više od tri dana, osim nakon umrlog muža kada žali četiri mjeseca i deset dana. Ne oblači obojene haljine, osim posebnog odjevnog ogrtača (iz Jemena). U to vrijeme ne podvlači surmu, niti se miriše, osim kada se očisti (nakon ciklusa) kada može staviti malo azfarskog miomirisa.
عربي Engleski Francuski
"Ne smiju istovremeno za jednog čovjeka biti udate žena i sestra njene majke, ili sestra njenog oca."
عربي Engleski Francuski
Ni jednoj ženi koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan nije dozvoljeno ostavljati ukrase zbog žalosti za umrlim više od tri dana, osim ženi zbog muževljeve smrti koja će to raditi četiri mjeseca i deset dana.
عربي Engleski Francuski
"Sunnet je čovjeku, kada se oženi djevicom, da kod nje provede sedam dana, a zatim počne ravnomjerno posjećivati obje. A kada se oženi udavanom, da kod nje provede tri dana, a zatim počne ravnomjerno provoditi vrijeme kod obiju."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, glede Hamzine kćerke rekao je: "Ona meni nije dozvoljena. Srodstvo po mlijeku je zabranjeno kao i srodstvo po krvi. A ona je kćerka moga brata po mlijeku."
عربي Engleski Francuski
El-Esved b. Jezid veli: "Aiša, radijallahu anhu, upitana je: 'Šta je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, radio u kući?' Ona je odgovorila: 'Pomagao bi ukućanima. A kad bi nastupilo vrijeme namaza, otišao bi na namaz." (Buhari)
عربي Engleski Francuski
"Zabranjen je ulazak u Džennet onome ko svjesno bude tvrdio da mu je otac neko ko mu nije otac."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Nemojte se odricati svojih očeva! Onaj koji se odrekne svoga oca ušao je u nevjerstvo.“ Muttefekun alejhi
عربي Engleski Francuski
"Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došla je vijest da je kod Benu Amra b. Avfa došlo do neusglasica, pa je sa još nekim ljudima otišao da ih izmiri..."
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko se pretvara da se nečim odlikuje jest kao onaj ko obmanjuje druge oblačeći lažnu odjeću."
عربي Engleski Francuski
"Svakoj ženi kojoj umre troje djece ista ta djeca bit zaštita od Vatre."
عربي Engleski Francuski
"Ili mu obrijte cijelu glavu, ili je ne dirajte!"
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ukoliko se nekome prekine kaiš, neka ne ide u jednoj sandali dok onu drugu ne popravi.“ (Muslim)
عربي Engleski Francuski
"Ovo nečim zamijenite.', rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: 'no, izbjegavajte crnu boju!"
عربي Engleski Francuski
"Ne čupajte sijede vlasi jer su one svjetlo muslimana na Sudnjem danu."
عربي Engleski Francuski
“Moji nasljednici neće imati ni zlatnika ni srebrenjaka da podijele! Sve ono što pređe potrebe za uzdržavanje mojih supruga i trošak onih koji se brinu o muslimanima ima se dati kao milostinja.”
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas prosi neku ženu, neka pogleda ono što bi ga privuklo da se oženi tom ženom ako može.'
عربي Engleski Francuski
Pogledaj u nju, jer su tako veće šanse da vam brak bude uspješan.'
عربي Engleski Francuski
Ako neko želi da zaruči neku ženu, nema ništa sporno u tome da je pogleda.'
عربي Engleski Francuski
„Udavana žena ima veće pravo od svog staratelja (u pristanku na bračnu ponudu), a neudavana se pita, njen pristanak je njena šutnja."
عربي Engleski Francuski
“Neka je djevojka posjetila Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i požalila se da ju je otac udao za čovjeka koga ona ne želi, i Poslanik joj je dao pravo da traži rastavu.”
عربي Engleski Francuski
"Proklet je onaj koji se oženi s tri puta puštenom ženom samo za to da bi se ona, kad se s njim razvede ponovo mogla vjenčati s prvim mužem, a i prvi muž koji je to s njim sve dogovorio."
عربي Engleski Francuski
Od Aiše se prenosi da je kazala: "Čovjek je pustio ženu trostrukim razvodom i onda ju je oženio drugi, a zatim ju je pustio prije bračnog odnosa. Njen prvi muž htjede da se njome ponovo oženi, pa je upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s., o tome, a on mu kaza: 'Ne može sve dok drugi ne okusi njenog medenca, kao što je okusio prvi.'"
عربي Engleski Francuski
Od Džabira, r.a., prenosi se da je kazao: "Židovi su govorili: 'Ako čovjek ima odnos sa ženom odstraga, dijete koje se začne bit će razroko, pa je Uzvišeni objavio: 'Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete' (el-Bekara, 223)."
عربي Engleski Francuski
Htio sam vam zabraniti spolno općenje sa suprugom dojiljom, pa kad sam se kod Bizantinaca i Perzijanaca uvjerio da to ne šteti djeci, odustao sam.
عربي Engleski Francuski
“Jevreji govore kako se ejakulacija izvan rodnice ubraja u malo čedomorstvo!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: “Griješe jevreji! Ukoliko Allah htjedne da zanese, ti to ničim nećeš moći spriječiti.’”
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, s.a.v.s., priredio je svadbenu gozbu samo sa kilogram i pol ječma, kada se oženio jednom ženom."
عربي Engleski Francuski
Od Ummu Seleme, radijallahu 'anhu, se prenosi daje Božiji Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nakon što se njome oženio, kod nje boravio tri dana i rekao: "Ti kod mene nisi manje vrijedna. Ako hoćeš ostaću kod tebe i sedam dana, jer, ako i ostanem toliko, ostat ću i kod (drugih) svojih supruga po sedam noći."
عربي Engleski Francuski
Od Aiše se spominje da je kazala: "Nisam imala želju da budem u koži neke žene kao što sam voljela da budem kao Sevda b. Zem'a, koja je posjedovala snagu ličnosti. Kada je ostarjela, svoje pravo da Poslanik kod nje boravi poklonila je Aiši rekavši: 'Allahov Poslaniče, svoj dan u kojem boraviš kod mene poklanjam Aiši.'" Zato je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kod Aiše boravio dva dana, tj. Aišin dan i Sevdin dan.
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi htio krenuti na put, bacao bi kocku među ženama, pa koja bi dobila na izvlačenju putovala bi sa njime. U jednoj vojnoj misiji bacio nam je kocku u kojoj sam ja dobila, tako da sam putovala sa njim, a to je bila u vremenu nakon što je objavljen propis pokrivanja."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da se supruga Sabita b. Kajsa rastavila od njega, Sabita, uz nadoknadu te joj je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da njen priček traje jedno mjesečno pranje.
عربي Engleski Francuski
"Troje predstavlja zbilju i u zbilji i u šali: sklapanje braka, razvod i povrat nakon razvoda."
عربي Engleski Francuski
"Čovjek se ne može zavjetovati u onome što ne posjeduje, niti može osloboditi ono što ne posjeduje, niti može razvesti ono što ne posjeduje."
عربي Engleski Francuski
“Beriri je naređeno da nakon rastave sačeka tri mjesečna pranja.”
عربي Engleski Francuski
"Jedno i dvoje dojenja ne uzrokuju zabranu po mlijeku."
عربي Engleski Francuski
“Allah je u Kur’anu objavio i: ‘Deset uobičajenih dojenja mjerodavno je kad je riječ o uspostavljanju srodstva’, zatim je to derogirano s pet poznatih dojenja, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, umro, a ovaj ajet se i dalje učio kao sastavni dio Kur’ana.”
عربي Engleski Francuski
"Srodstvo po mlijeku nastaje samo uslijed dojenja iz dojke kojim se puni želudac i bude prije nego se dijete odbije od dojenja."
عربي Engleski Francuski
Od Tarika el-Muharibija prenosi se da je rekao: "Dođosmo u Medinu kad je Allahov Poslanik, s.a.v.s., držao hutbu stojeći na minberu i govoreći: 'Ruka koja daje je gornja. Započni sa onima o kojima se brineš: tvoja majka, tvoj otac, tvoja sestra, tvoj brat, a zatim bliža i bliža rodbina.'"
عربي Engleski Francuski
“Dovoljno je čovjeku grijeha da uskrati hranu onima koji su u njegovom vlasništvu.”
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je ženstvene muškarce, i muškobanjaste žene. I zapovjedio je: “Odstranite ih iz svojih kuća!”
عربي Engleski Francuski
“Jedan dio imetka zadrži za sebe, to je bolje za tebe.”
عربي Engleski Francuski
U kazivanju o Beriri i njenom suprugu
عربي Engleski Francuski
Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, razveo je svoju ženu dok je bila u menstrualnom ciklusu. To je Omer spomenuo Posalniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na njega naljutio i rekao...
عربي Engleski Francuski
Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao je neki beduin i rekao: "Allahov Poslaniče, moja je žena rodila crnog dječaka!?" "Imaš li ti deva?", upita ga on. "Imam", odgovori beduin. "Kakve su boje?", upita ga Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. "Crvene", odgovori. "Ima li među njima crnomanjastih (pepeljastih)?", upita ga. "Da", reče. "A odakle je to tako?", upita ga ponovo. "Mislim da je to zbog dalekog porijekla iz koje je povuklo tu boju", reče beduin. "Isto tako je to možda zbog dalekog porijekla iz kojeg je tvoj sin povukao tu boju", reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
عربي Engleski Francuski
A kako se vjenčavate, kada se tvrdi da vas je ona zadojila!
عربي Engleski Francuski
"Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao kod mene veseo, lice mu je sjalo radošću, rekavši: 'Znaš li da je Mudžeziz nedavno pogledao Zejda b. Harisu i Usamu b. Zejda i rekao: 'Ova su stopala, zaista, jedna od drugih!"
عربي Engleski Francuski
...da je Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem, na dan Hajbera zabranio mut’a brak i meso domaćih magaraca.
عربي Engleski Francuski
On ti nije dužan dati opskrbu (u drugoj verziji: ni stan).'
عربي Engleski Francuski
"Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oslobodio je Safijju, i to je bio njen mehr."
عربي Engleski Francuski
Neki čovjek je u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, optužio svoju ženu (za blud) i zanijekao dijete (koje je ona rodila). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio im je, i oni su se zakleli uz kletvu onako kako je to Allah propisao, a zatim je presudio da dijete pripadne ženi, rastavivši (brak) između njih dvoje, jer su se zakleli uz izazivanje prokletstva na kraju.
عربي Engleski Francuski
Nemaš pravo protiv nje više ništa poduzimati. A moj imetak (koji sam joj dao), Allahov Poslaniče?", upita čovjek. "Nemaš pravo na njega. Ako si istinu rekao o njoj, mehr je za odnos koji si imao s njom. A ako si slagao na nju, onda još manje imaš pravo na njega i na nju.", reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
عربي Engleski Francuski
Zejneb veli: "Kada bi umro suprug određene žene, ona bi obukla najružniju odjeću, nastanila se u najgoroj odaji i ne bi smjela dotaknuti miris cijelu godinu dana. Zatim bi joj doveli neku životinju, magarca, ovcu ili kokoš, pa bi je ona potrla po koži, i rijetko bi se desilo da ta životinja poslije ostane živa. Zatim bi ona izašla i bila bi joj data balega, koju bi ona bacila, i tek nakon toga ona bi mogla upotrebljavati miris i bilo šta drugo."
عربي Engleski Francuski
"Kada mi je to rekao", kaže Subej'a, "predveče sam ogrnula svoju odjeću i došla Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa ga upitala o tome. On mi je objasnio da mi je istekao period pričeka onda kad sam se porodila, i naredio mi da se udam, ako se odlučim za to."
عربي Engleski Francuski
I da ona nije odrasla u mojoj kući, opet mi ne bi bila dopuštena, jer je ona kćerka moga brata po mlijeku. Mene i Ebu Selemu zadojila je Suvejba, zato mi nemojte nuditi svoje kćeri niti svoje sestre!'
عربي Engleski Francuski
Zar želiš da se vratiš Rifa'i? Ne, sve dok ne osjetiš slast sa njim i on sa tobom.
عربي Engleski Francuski
"Dijete pripada postelji a preljubniku pripada kamenovanje."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je muškarcima da koriste šafran."
عربي Engleski Francuski
Ebu Talha imao je dijete koje je bilo bolesno. Otišao je na put i dijete je umrlo.
عربي Engleski Francuski
Rok je istekao, zaprosi je.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Sa'd b. Ebi Vekkas, radijallahu 'anhu, kazao: "Omer je zatražio dozvolu da uđe kod Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, a kod njega (su bile) neke žene iz plemena Kurejš. Razgovarale su s njim i tražile od njega mnoge odgovore. Glasovi su im bili povišeni. Pošto je Omer zatražio dozvolu za ulazak, one su ustale i požurile da se pokriju. Potom mu je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, dozvolio (i on je ušao). Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nasmiješio se, a Omer reče: ‘Allahov Poslaniče, neka ti Allah uvijek da radost.’ ‘Začudio sam se ovima što su bile kod mene. Kad su čule tvoj glas, požurile su da se zastru.’ ‘Allahov Poslaniče, ti si bio preči da one osjete strahopoštovanje prema tebi.’, reče Omer, a potom uzviknu: ‘O, neprijateljice samih sebe, zar se bojite mene, a ne bojite se Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem?’ ‘Da, ti si grub za razliku od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem.’ ‘Tako mi Onog u Čijoj je Ruci moja duša’ - reče Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem – ‘šejtan te nije nikada sreo, idući nekim putem, a da nije pošao mimo tvog puta.’” Bilježi Buhari.
عربي Engleski Francuski
Jusuf b. Abdullah b. Selam, radijallahu anhuma, rekao je: “Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, nadjenuo mi je ime Jusuf i stavio me na svoje krilo.”
عربي Engleski Francuski
"Koji se god rob oženi bez dozvole svoga gospodara, on je bludnik."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, se oženio Mejmunom dok je bio u ihramima, ali je s njom imao intimni odnos nakon što se oslobodio ihrama. Ona je umrla u Serifu."
عربي Engleski Francuski
"Dozvolio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u godini u kojoj je bila bitka Evtas muta-brak u vremenu od tri dana, a potom je to zabranio."
عربي Engleski Francuski
"O Benu Bejada, ženite Ebu Hinda vašim kćerkama, i vi se ženite njegovim kćerkama."
عربي Engleski Francuski
Fejruz je kazao: "Rekao sam: 'Allahov Poslaniče, primio sam islam, a imam dvije žene koje su rođene sestreo.' Rekao mi je: ' Razvedi jednu od njih koju hoćeš.'"
عربي Engleski Francuski
...da je Gajan b. Seleme Es-Sekafi imao deset žena u džahilijetu, pa su one s njim prihvatile islam. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, naredio mu je da odabere četiri.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svoju kćerku Zejnebu vratio je Ebu Asu b. Rebii nakon što je proteklo šest godina, i to na temelju prve bračne veze, odnosno, nije sklopio novu bračnu vezu.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Ebu Selame ibn Abdurrahmana daje kazao: “Pitao sam Aišu, suprugu Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ‘Koliki je bio vjenčani dar Božijeg Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem?’ Odgovorila je: ‘Njegov vjenčani dar svojim ženama bio je dvanaest oka i nešš. A znaš li šta je nešš?’ ‘Ne znam.’, rekoh. Ona reče: ‘To je pola oke. Sve to iznosi pet stotina dirhema i to je vjenčani dar Božijeg Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegovim suprugama.’”
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Alija kazao: "Oženio sam se, Fatimom, radijallahu 'anha, pa sam kazao: 'Allahov Poslaniče, dozvoli mi da kod nje uđem.' On reče: 'Daj joj nešto!' 'Nemam ništa.' - reče Alija, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaza: 'A gdje ti je hutamijski oklop?
عربي Engleski Francuski
"Abdullah je upitan o čovjeku koji se oženio, a supruzi nije odredio visinu vjenčanog dara, te je umro prije nego što se s njom intimno sastao. Abdullah reče: 'Pitajte: Da li o tome imate kakvu predaju?'' Rekoše: 'O Ebu Abdurrahmane, ne znamo predaju o tome.' On reče: 'Ja ću reći svoje mišljenje, pa ako je ispravno, od Allaha je. Njoj pripada vjenčani dar kao i ženama njenog položaja, bez bilo kakvog oduzimanja ili dodavanja, i pripada joj pravo nasljeđivanja, te mora biti u idetu (pričeku) nakon smrti muža.'"
عربي Engleski Francuski
"Najbolji brak je onaj koji je najlakši."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik je, sallallahu alejhi ve sellem, između Hajbera i Medine boravio tri noći u kojima se sastao sa Safijom..."
عربي Engleski Francuski
"Sestriću moj, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nijednoj od nas u raspodjeli vremena koje je kod nas provodio nije davao prednost u odnosu na drugu. Malo bi kad prošao dan, a da nas ne bi sve obišao i svakoj se od nas primakao, bez spolnoga odnosa, a navečer bi zanoćio kod one kod koje bi taj dan bio na redu."
عربي Engleski Francuski
"Primi bašču i razvedi je jednim razvodom."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Ibn Abbas rekao: "U vrijeme Božijeg Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ebu Bekra te dvije godine Omerova hilafeta razvod braka, kod kojeg bi suprug rekao svojoj supruzi tri puta u jednom mahu da je pušta, tretirao se samo jednim razvodom (tj. s mogućnošću opoziva te odluke). Potom je Omer ibnul-Hattab rekao: 'Ljudi su pohitali u nečemu u čemu imaju vremena da ne hitaju, pa bi bilo dobro da njihove (višestruke) razvode učinimo pravosnažnim.' Tada je tako i postupio."
عربي Engleski Francuski
Ibn Abbas je rekao: ''Abdu Jezid, otac Rukanea i njegove braće, razveo je Rukaneovu majku i oženio se ženom iz plemena Muzejne. Ta je žena otišla Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, i rekla: 'Ja od njega nemam nikakve koristi kao što ova dlaka nema koristi od dlake koju uzmem s moje glave, pa me razvedi od njega!' Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, se rasrdi i pozva Rukanea i njegovu braću, a onda upita prisutne koji su tu sjedeli: 'Primjećujete li vi da ovo dijete liči na Abdujezida po tome i tome, a ovo dijete po tome i tome?' 'Primjećujemo.' - odgovoriše prisutni. Tada Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, reče Abdujezidu: 'Pusti tu ženu!' Pošto je to uradio, on mu reče: 'Vrati svoju prvu ženu, majku Rukanea i njegove braće.' 'Allahov Poslaniče, pustio sam je tri puta.' - reče Abdu Jezid. 'Znam, vrati je.', a onda mu prouči: ‘O Vjerovjesniče, kad htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kada su čiste pustite.’" (Et-Talak, 1.)
عربي Engleski Francuski
Rekao je Ibn Abbas, radijallahu 'anhu: "Ako neko kaže za svoju suprugu da mu je zabranjena (haram), to je neispravno i nevažeće.", a potom naveo ajet: 'Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor.'" (El-Ahzab, 21.)
عربي Engleski Francuski
Od Imrana b. Husajna, r.a., prenosi se da je upitan o čovjeku koji pusti ženu, a onda s njom ima spolni odnos, nije tražio svjedočenja njenog puštanja niti vraćanja, pa je rekao: "Pustio si je na način koji nije u skladu sunneta, i vratio je na način koji nije po sunnetu. Pred svjedocima je pusti i vrati, i ne vraćaj se svome ranijem postupku."
عربي Engleski Francuski
"Ako prođu četiri mjeseca bit će obustavljen sve dok ne razvede suprugu, a razvod se neće realizirati sve dok sam ne razvede (suprugu)."
عربي Engleski Francuski
“Doživio sam više od deset Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba koji su onom ko se zakune da neće imati spolni odnos sa svojom suprugom četiri mjeseca ili duže od toga, dali mogućnost da nakon isteka tog perioda priđe supruzi ili joj da rastavu.”
عربي Engleski Francuski
Od Ibn Abbasa, r.a., prenosi se da je kazao: "Period zaklinjanja na apstinenciju žene u predislamsko doba bio je godinu i dvije, a zatim je Uzvišeni Allah to ograničio. Ko to učini manje od četiri mjeseca ne smatra se zakletvom na apstinenciju."
عربي Engleski Francuski
"Ne približavaj joj se sve dok ne izvršiš ono čime te Uzvišeni Allah zadužio."
عربي Engleski Francuski
Hadis Seleme b. Sahra o ziharu
عربي Engleski Francuski
Od Enesa b. Malika prenosi se da je kazao: "Doista je Hilal b. Umejja optužio svoju ženu za preljub sa Šerikom b. Sahmaom, koji je bio brat el-Beraa b. Malika po majci. To je prvi čovjek koji je izvršio proklinjanje u islamu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao je: 'Pratite je, pa ako rodi bjeloputo dijete neuvijene, ravne kose, oboljelih očiju, onda je sin Hilala b. Umejje. A ako bude bujnih crnih obrva, uvijene kose, tankih potkoljenica, onda je dijete Šerika b. Sehmaa.' Rečeno je da je rodila dijete bujnih crnih obrva, uvijene kose, tankih potkoljenica."
عربي Engleski Francuski
Ibn Šihab prenosi od Sehla b. Sa’da es-Saidija da je Uvejmir b. Eškar el-Adžlani došao Asimu b. Adiju i rekao: “Asime, šta veliš za čovjeka koji kod svoje žene zatekne drugog? Hoće li ga ubiti, pa da i njega ubiju? Kako će postupiti? Asime, upitaj mi za to Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” Asim je upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on je prezreo takva pitanja i toliko o tome ružnog kazao da je Asimu to veoma teško palo.
عربي Engleski Francuski
Neki je čovjek došao Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Moja supruga ne odbija ruku onoga koji od nje traži.” On reče: “Udalji je od sebe.” “Plašim se da neću moći bez nje”, kaza čovjek, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Onda je zadrži.”
عربي Engleski Francuski
“Ukoliko čovjek makar jednom prizna da je određeno dijete njegovo dijete, nema pravo da kasnije negira očinstvo.”
عربي Engleski Francuski
“Oberi palmu, pa ćeš, nadati se, udijeliti milostinju ili učiniti nekom kakvo dobročinstvo.”
عربي Engleski Francuski
"Ostani u svojoj kući dok propisano vrijeme za čekanje ne istekne."
عربي Engleski Francuski
Fatima b. Kajs kazala je: "Rekla sam Allahovu Poslaniku da me muž pustio trostrukim razvodom, te da se bojim se da neko ne uđe kod mene nasilu..." Prenosilac veli: "I Poslanik joj je naredio te se ona preselila."
عربي Engleski Francuski
Od Amra b. el-Asa prenosi se da je kazao: "Nemojte koad nas izazivati sumnju u sunnet našeg Vjerovjesnika, s.a.v.s., u pogledu postbračnog čekanja za 'majku djeteta' kojoj umre vlasnik. To je četiri mjeseca i deset dana."
عربي Engleski Francuski
Urva b. ez-Zubejr prenosi od Aiše, r.a., žene Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je ona prebacila Hafsu b. Abdurrahman b. Ebu Bekr u vrijeme kada je ušla u treću menstruaciju.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Ibn Omer govorio: "Kada rob razvodi slobodnu ženu, ima pravo na dva razvoda, a onda ona treba da čeka tri mjesečna pranja. Također i kada slobodan želi da razvede ropkinju, ima pravo na dva razvoda, a ona treba da čeka dva mjesečna pranja."
عربي Engleski Francuski
“Ukoliko nestane muž i žena ne zna gdje se on nalazi, čekat će četiri godine, a potom će smatrati da je u idetu, i to četiri mjeseca i deset dana. Nakon toga se može udati.”
عربي Engleski Francuski
"Ne smije se imati odnos sa nosećom dok se ne porodi, niti s onom koja nije noseća dok ne dobije jednu menstruaciju."
عربي Engleski Francuski
Od Aiše, radijallahu 'anha, se prenosi da je Salim, Ebu Huzejfeov oslobođeni rob, boravio sa Ebu Huzejfeom i njegovom porodicom u njihovoj kući pa je (Sehla bint Suhejl - Ebu Huzejfeova supruga) došla Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, i rekla: „Salim je dostigao zrelost i postao odrastao muškarac, raspoznajući ono što i oni raspoznaju, a ulazi u našu kuću. Meni se čini da Ebu Huzejfe zbog toga nešto ima u primisli.“ „Podaj mu svoga mlijeka, postat će ti rod i nestat će kod Ebu Huzejfe te primisli!“, reče Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem. Ona se vrati, dade mu svoga mlijeka i Ebu Huzejfeu spade teret sa duše.
عربي Engleski Francuski
“Omer, radijallahu anhu, naredio je zapovjednicima vojnih jedinica da vojnike koji su u vojnom pohodu prisile na to da pošalju imetak za izdržavanje žena, ili da im daju rastavu; ako im daju rastavu, moraju im poslati onoliko imetka koliko im nisu dali.”
عربي Engleski Francuski
Abdullah b. Omer prenosi da je neka žena kazala: "Allahov Poslaniče, moj sin je bio u mome stomaku, moje mlijeko mu je bila hrana, moje krilo okrilje, a moj muž me razveo i sada želi da mi uzme dijete. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selllem, kaza joj je: 'Ti si preča svome djetetu dok se ne udaš.'"
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Ebu Mejmuna Selme, štićenika stanovnika Medine, koji je bio iskren čovjek da je rekao: "Dok sam sjedio sa Eلاu Hurejreom dođe mu neka žena, Perzijanka, koju je muž pustio, i sa njom njen sin, a sina su oboje tražili - i reče mu na perzijskom jeziku: 'O Ebu Hurejre, moj muž mi želi uzeti sina.' Ebu Hurejre će na to: 'Bacite kocku u vezi njega.' To joj je rekao na stranom jeziku. Potom dođe njen muž i reče: 'Ko će mi to osporiti moje dijete?' Ebu Hurejre reče: 'Dragi Allahu, ja sam ovo rekao samo zato što sam prisustvovao kada je jedna žena došla Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, dok sam ja sjedio kod njega, te je rekla: 'Allahov Poslaniče, muž mi hoće odvesti sina, a on mi donosi vodu iz bunara Ebu lnebe, i od koristi mi je.' Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kaza: 'Bacite kocku u vezi njega.' Njen muž će na to: 'Ko mi to hoće osporiti moje dijete?' Onda Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, (djetetu) reče: 'Ovo ti je otac, a ovo majka. Uzmi za ruku onoga kome želiš pripasti.' Dijete je uzelo za ruku majku te ga je odvela.'"
عربي Engleski Francuski
Od Rafia b. Sinana prenosi se da je primio islam dok je njegova žena odbila da pređe na islam. Otišla je Vjerovjesniku, s.a.v.s. i rekla: "A šta će biti s mojom kćerkom!", a bila je ostavila dojenje ili je bila u tom uzrastu. Rafi je kazao: "Kćerka meni pripada!" Allahov Poslanik, s.a.v.s. reče Rafiu: "Sjedi na ovu stranu!", a i njoj kaza: "Sjedi na ovu stranu!" A onda je posadio djete između njih. Zatim im je naredio: "Zovite je sebi." Dijete se okrenulo majci, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaza: "Allahu moj, uputi curicu!" I onda je dijete krenulo ka ocu, koji ju je uzeo.
عربي Engleski Francuski
“Moj otac i ja posjetili smo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i on upita mog oca: ‘Je li ovo tvoj sin?’ ‘Da, to je moj sin, tako mi Gospodara Kabe!’, moj otac odgovori...”
عربي Engleski Francuski
Hilal b. Umejja optužio je svoju suprugu kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, za blud sa Šerikom b. Sahmaom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Dovedi svjedoke, ili će nad tobom biti izvršena kazna za potvoru.”
عربي Engleski Francuski
“Godinu dana prije nego što će umrijeti, Omer nam je poslao pismo u kojem je napisao: ‘Razvrgnite svaki brak sklopljen među vatropoklonicima koji su srodnici!’ A Omer nije uzimao glavarinu od vatropoklonika i tako je bilo sve dok Abdurrahman b. Avf nije posvjedočio da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzimao glavarinu od vatropoklonika u Hedžeru.”
عربي Engleski Francuski
"Sunnet je čovjeku kada se oženi djevicom, a već kod sebe ima ženu, da kod nje provede sedam dana, a zatim počne ravnomjerno posjećivati obje. A kada se oženi već udavanom, a već kod sebe ima ženu, da kod nje provede tri dana, a zatim počne ravnomjerno provoditi vrijeme kod obiju."
عربي Engleski Francuski