Danh mục Hadith

Việc hàn gắn Không phải với người thường qua lại mà phải với người khi y đoạt tuyệt quan hệ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người có đức tin hoàn thiện nhất là người có phẩm chất đạo đức tốt nhất, và người tốt đẹp nhất trong các ngươi là người cư xử tốt nhất với người phụ nữ của y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trần gian chỉ là hành trang, hành trang tốt đẹp nhất là phụ nữ ngoan đạo.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah phán: Hỡi con cháu Adam (tức con người) hãy bố thí đi, TA bố thí lại cho các ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi người đàn ông cấp dưỡng cho gia đình y vì Allah thì xem đó là sự bố thí.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, cuộc sống trần gian ngọt ngào và xanh tươi, và Allah đã cho các ngươi làm đại diện trông coi trong đó và Ngài luôn theo dõi hành động của các ngươi. Bởi thế, các ngươi hãy coi chừng và cẩn thận với cuộc sống trần gian và các ngươi hãy coi chừng và cẩn thận với phụ nữ, bởi quả thật điều Fitnah đầu tiên xảy ra cho người dân Israel là ở phụ nữ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
{Không được gả quả phụ cho đến khi được lệnh của cô ta và không được gả gái trinh cho đến khi hỏi ý kiến cô ta.} Mọi người hỏi: Thưa Thiên Sứ của Allah, làm sao biết được có đồng ý hay không? Người đáp: {Đó là sự im lặng.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah nguyền rủa nam giới mặc quần áo của phụ nữ và phụ nữ mặc quần áo của nam giới.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu kiên nhẫn thì nữ sẽ được Thiên Đàng còn nếu muốn khỏi bệnh vì không thể chịu đựng thì Ta sẽ cầu xin Allah cho nữ khỏi bệnh
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bàn tay trên tốt hơn bàn tay dưới, bàn tay trên là bàn tay xuất bố thí còn bàn tay dưới là bàn tay nhận sự bố thí.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người cải thiện điều tốt đẹp cho mọi người, y truyền tin tốt đẹp hoặc nói điều tốt đẹp không phải là kẻ dối trá
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, những người Ash-'ari khi sắp hết lương thực trong lúc đi chinh chiến hoặc khi thức ăn của mỗi gia đình trong dòng tộc của họ ở Madinah sắp cạn dần thì.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Mỗi khi phụ nữ gây khó dễ đến người chồng của mình ở trần gian thì người vợ Hurul 'In của y lên tiếng: Cô đừng có gây khó dễ chàng, Allah sẽ trừng phạt cô, tuy hiện tại chàng ở cùng cô nhưng gần như chàng sắp bỏ cô để vời bên ta đây.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đối với phụ nữ tin tưởng nơi Allah và vào Ngày Tận Thế không được phép chịu tang quá ba ngày ngoại trừ với chồng phải chịu tang bốn tháng mười ngày.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai nhận người nào làm cha trong khi y biết rõ người đó không phải là cha mình thì Thiên Đàng là nơi cấm y vào.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi chớ bác bỏ cội nguồn, ai đã phủ nhận cha mình thì y là Kafir.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hadith về câu chuyện vợ chồng bà Bariroh
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Có phải cô muốn trở về với Rifa-'ah không? Không, cho đến khi nào cả hai nếm được mật ngọt của nhau (ám chỉ việc ân ái).
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah cấm nam giới nhuộm bằng nghệ tây.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Con trai của Abu Talhah bị bệnh, khi Abu Talhah đi ra ngoài thì đứa bé qua đời.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp