Danh mục Hadith

Có phải cô muốn trở về với Rifa-'ah không? Không, cho đến khi nào cả hai nếm được mật ngọt của nhau (ám chỉ việc ân ái).
عربي tiếng Anh tiếng Pháp