En Ar


Dự án Bách khoa Toàn thư về Hadith và các bản dịch Hadith:

Một dự án hoàn hảo để lựa chọn Hadith được lặp lại trong các danh mục về Islam và giải thích ý nghĩa một cách đơn giản và đầy đủ, rồi dịch thuật chúng sang ngôn ngữ khác một cách chuẩn xác phù hợp với các ngôn ngữ hiện đại và cung cấp hoàn toàn miễn phí bằng các phương tiện có sẵn..

Các tiêu chí:

 1. Tìm tài liệu tham khảo toàn cầu, đáng tin cậy, miễn phí, nâng cao cho các bản dịch Hadith.
 2. Cung cấp bộ nhớ điện tử cho các bản dịch đã có trong tay của người dịch trong quá trình dịch.
 3. Cung cấp bản dịch cho những ai muốn tìm bằng tất cả các phương tiện sẵn có.

Về những ưu điểm của Bách khoa Toàn thư:

 1. Tính toàn diện.
 2. Miễn phí.
 3. Đa dạng bản dịch.
 4. Phát triển liên tục.
 5. Hoàn hảo.

Các giai đoạn xây dựng và phát triển:

 1. Xây dựng Bách khoa Toàn thư bằng ngôn ngữ Ả-rập.
 2. Bách khoa Toàn thư được dịch sang các ngôn ngữ.
 3. Tính sẵn có và xuất bản điện tử của Bách khoa Toàn thư.
 4. Bách khoa Toàn thư không ngừng phát triển và nâng cao các bản dịch.
Dự án được tài trợ bởi: