En Ar


โครงการสารานุกรมหะดีษและการแปลความหมาย​:

เป็นโครงการที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุดเพื่อการเลือกอัลหะดีษที่ซ้ำซ้อนในอิสลามอิสลามศึกษาและการอธิบายที่เข้าใจง่ายและรัดกุม ด้วยการแปลที่มีคุณภาพสูงตามขั้นตอนที่แม่นยำ เป็นภาษาที่มีชีวิตชีวา และทำให้ใช้งานได้ฟรีด้วยอุปกรณ์สื่อทุกชนิด.

วัตถุประสงค์​:

 1. การสร้างแหล่งอ้างอิงฟรีระดับโลกที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ในการแปลอัลหะดีษ.
 2. จัดเตรียมหน่วยความจำอิเล็กทรอนิกส์ในการแปลอัลหะดีษสำหรับนักแปลระหว่างการแปล.
 3. ส่งงานแปลไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยทุกวิธีการที่มีอยู่ทั้งหมด.

ข้อดีของสารานุกรม:

 1. มีความครอบคลุม.
 2. ฟรี.
 3. การแปลมีความหลากหลาย.
 4. การพัฒนา​อย่างต่อเนื่อง​.
 5. เชี่ยวชาญ.

ขั้นตอนการสร้างและการพัฒนา:

 1. สร้างสารานุกรมภาษาอาหรับ.
 2. แปลสารานุกรมเป็นภาษาต่างๆ.
 3. สร้างความพร้อมและเผยแพร่สารานุกรมออน์ไลน์.
 4. การพัฒนา​สารานุกรมและแปลความหมายอย่างต่อเนื่อง​.