สารานุกรมหะดีษ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์​เพื่อเพิ่มคำอธิบายที่ง่ายให้มากขึ้นและแปลหะดีษเศาะฮีห์ให้ชัดเจน