Ensiklopedya ng Isinaling mga Ḥadīth ng Propeta

Ang proyekto ay naglalayon ng pagbibigay ng mga paliwanag na pinadali at mga saling maliwanag ng mga tumpak na ḥadīth ng Propeta.