Danh mục Hadith

Người có đức tin hoàn hảo nhất là người trội nhất trong họ về phẩm chất đạo đức và người tốt nhất trong các người là người cư xử tốt nhất với người phụ nữ của mình
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, các điều kiện xứng đáng nhất để các người làm tròn (tuân giữ và hoàn thành giao ước) là các điều kiện hợp thức hoá việc ân ái
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah ﷺ đã dạy chúng tôi bài Khutbah Al-Haajah: Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều kính dâng Allah, bầy tôi xin tạ ơn Ngài, thành tâm cầu xin Ngài giúp đỡ và tha thứ. Khẩn cầu Allah che chở tránh khỏi mọi điều xấu xuất phát từ bản thân của bầy tôi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Không được xem là kết hôn trừ phi có Wali
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
{Không được gả quả phụ cho đến khi được lệnh của cô ta và không được gả gái trinh cho đến khi hỏi ý kiến cô ta.} Mọi người hỏi: Thưa Thiên Sứ của Allah, làm sao biết được có đồng ý hay không? Người đáp: {Đó là sự im lặng.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Mỗi khi phụ nữ gây khó dễ đến người chồng của mình ở trần gian thì người vợ Hurul 'In của y lên tiếng: Cô đừng có gây khó dễ chàng, Allah sẽ trừng phạt cô, tuy hiện tại chàng ở cùng cô nhưng gần như chàng sắp bỏ cô để vời bên ta đây.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp