د احادیثو لړلیک

تر ټولو د بشپړ ایمان لرونکي مؤمنان هغه دي چې تر ټولو غوره اخلاق ولري، او غوره ستاسو هغه څوک دي چې خپلو مېرمنو ته یې غوره وي.
عربي انګلیسي فرانسوي
له شرطونو تر ټولو زیات حقدار چې باید تر سره شي: هغه دي چې له مخې یې تاسو د ځان لپاره شرمګاوې - مېرمنې - حلالې کړي دي.
عربي انګلیسي فرانسوي
رسول الله - صلی الله علیه وسلم - مونږ ته د حاجت خطبه راوښودله: إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا
عربي انګلیسي فرانسوي
نکاح نه صحیح کیږي مګر د ولي په شتون سره.
عربي انګلیسي فرانسوي