lis din Hadisai

"Mafi cikar Muminai Imani Mafi kyawun su halayya, Kuma mafi Al-kharinku su ne Mafi Al- kairinku ga Matansu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Mafi cancanta sharadi da zaku cika dashi; shi ne abunda kuka halarta farji da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada wani Mumini ya ki wata Mumina in ya ki daga gareta wata dabi’ar zai so daga gare ta wata Dabi’ar ‘’
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Idan Mutum ya kirawo Matarsa saboda bukatarsa to taje masa kuma ko da ta kasance takan Tanderu ne"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Dukkanku Masu kiwo ne kuma dukkaninku ababab tambaya ne akan kiwon sa, Sarki Mai kiwo ne, Kuma Mutum mai kiwo ne akan Iyalan gidansa, Kuma Mace Mai kiwo ce akan gidan Mijinta da Dansa, Saboda haka baki dayanku Makiyaya ne akan abunda aka ba shi kiwo"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya ku Matasa, kuma duk wanda yake da iko daga cikinku to yayi Aure; domin cewa shi ne mafi kariya ga idanunsa, kuma shi ne mafi ;kariya ga al'aurarsa, kuma duk wanda bai sami iko ba to yayi Azumi domin Azumi garkuwa ne a gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba'a Aurar da Bazawara har sai an nemi Izininta, kuma ba'a Aurar da Budurwa har sai an sai ta yarda, sai suka ce Ya Manzon Allah to ta yaya za'a gane yardar ta sai ya ce: Shi ne tayi shiru.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku kula da mata da kyau; Don mace an halicce ta ne daga haƙarƙari, kuma idan haƙarƙarin ya karkace sama da ita, idan ka je, zai saita ta, kuma idan ka bar ta, har yanzu ta karkace, don haka nemi shawara daga mata. Kuma a cikin wata ruwaya: "Mace kamar haƙarƙari take, idan ta daga shi, sai ta karye, idan kuma ta ji daɗin ta, sai ta ji daɗin kuma akwai wani gaɓa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Dayanku yana yin baftisma kuma ya yi wa matarsa d thekan d ofkan wani bawa, don haka watakila zai kwana da ita daga ƙarshen ranar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga cikin mafiya sharrin mutane akwai matsayi a wurin Allah ranar tashin kiyama. Namiji ne ya kai wa ga matar ya sadar da shi gare shi, sannan ya buga shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Wata Mace bata taba Cutar Mijinta a Duniya ba sai Matar sa ta Hur Al'aini ta ce kada ki cuce shi Allah ya tsine miki saboda a wajenki bako ne ya kusa da ya rabu dake zuwa gare mu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Da zan Umarci wani Mutum da yayi sujada ga wani wallahi da na Umarci Mace ta yi Sujada ga Mijinta"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Manzon Allah-Tsira da Amincin Allah su Tabbata a gareshi- ya hana Auren Musanye
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ya Manzon Allah wata Mata tayi Aure, sai ya ce: "Mai ka bata Sadaki? ya ce: Awan Kwallon Dabino na zinare ya ce: "Allah ya yi Maka al-barka", kayi walima koda da Akuya ne"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An anbaci Azalu ga Manzon Allah-Tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi- sai ya ce: Kuma babu dayanku da ya aikata ta? saboda babu wani rai da Allah ya halitta sai ya halicceta"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi-Tsira da Amincin Allah su tabbata a gareshi- ya hana Usman Dan Mazoun Kyamar Aure don Ibada kawai, da kuma yai masa Izini da Mun kebanta da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Mun kasance Munayin Azalu kuma Qurani yana sauka, sufyan: da ace abu ne da aka hana da Qur'ani ya Hanamu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba'a hada tsakanin Mace da gwaggwanta ko kuma tsakaninta da Innar ta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yana daga sunna in ya auri budurwa: sai ya yi kwana bakwai a dakinta sannan ya raba kwana, in kuma bazawara ya aura sai yayi kwana uku a wajenta sannan ya raba kwana
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga Abdullahi Dan Abbas-Allah ya yarda da shi- ya ce Manzon Allah-tsira da Amincin Allah su tabbata a gareshi ya ce game da 'Diyar Hamza: "Bata halatta a gare ni ba, domin shayarwa ta haramta abin da nasaba take haramtawa, kuma ita Diyar Dan uwana na shayarwa ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Cewa Annabi ya hana Auren Mutu'a a Ranar yakin Khaibara, da kuma cin Naman Jakin gida"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah -tsira da aminci su tabbata a gare shi- Ya 'yanta Safiyya, kuma ya sanya Yancinta shi ne Sadakinta"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci