kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Cewa Manzon Allah-Tsira da Amincin Allah su Tabbata a gareshi- ya hana Auren Musanye
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Cewa Annabi ya hana Auren Mutu'a a Ranar yakin Khaibara, da kuma cin Naman Jakin gida"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci