Lista hadisa

„Vjernici sa najpotpunijim vjerovanjem su oni koji imaju najljepše ponašanje, a najbolji od vas su oni koji se najbolje ophode prema svojim ženama
عربي Engleski Urdu
„Najpreči uslovi koje morate ispoštovati su oni sa kojima ste dozvolili stidna mjesta
عربي Engleski Urdu
„Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem nas je podučio hutbetu-l-hadže
عربي Engleski Urdu
"Nema braka bez staratelja."
عربي Engleski Urdu
"Neka vjernik ne mrzi vjernicu. Ako prezire jednu njenu osobinu, zadovoljan je njenim drugim osobinama.
عربي Engleski Urdu
"Kada čovjek pozove svoju ženu na odnos neka se odazove makar bila za posudom (u kojoj sprema jelo)."
عربي Engleski Urdu
Svi ste vi pastiri, i svaki pastir bit će odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir, čovjek je pastir svojoj porodici, žena je pastirica u kući svoga muža i njegove djece. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado.
عربي Engleski Urdu
O omladino, ko je od vas u stanju da se oženi neka to uradi; a ko to nije u stanju neka posti, jer mu je post najbolja zaštita.
عربي Engleski Urdu
Udavana se ne može vjenčati dok se od nje ne zatraži izričit pristanak, a djevojka se ne može vjenčati dok se od nje ne dobije dozvola. A kako izgleda njena dozvola, Allahov Poslaniče?‘, upitaše prisutni. "Da prešuti.", odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
عربي Engleski Urdu
"Razglasite stupanje u brak."
عربي Engleski Urdu
"Koja se god žena uda bez dozvole svoga staratelja, njen brak je ništavan."
عربي Engleski Urdu
"Ne udaje žena ženu, niti žena sama sebe udaje; a bludnica je ona koja sama sebe uda."
عربي Engleski Urdu
"Proklet je onaj ko spolno opći sa svojom ženom u analni otvor."
عربي Engleski Urdu
"Da je nahraniš kada ti jedeš, da joj kupiš odjeću i obuću kada to i sebi uradiš, da je ne udaraš po licu, da je ne proklinješ i da je ne napuštaš (u postelji), osim u kući."
عربي Engleski Urdu
Ako čovjek bude imao dvije žene, pa ne bude prema njima pravedno postupao, te jednoj dadne prednost, doći će na Sudnji dan, a jedna strana tijela će mu biti nagnuta."
عربي Engleski Urdu
Oporučujem vam da činite dobro ženama, jer je žensko stvoreno od rebra, a najkrivlji dio rebra je najviši. Ako ga pokušaš ispraviti slomiš ga, a ako ga ostaviš, ostaje i dalje kriv. Zato vam oporučujem da činite dobročinstvo ženama.
عربي Engleski Urdu
Neko od vas tuče svoju ženu, kao što roba tuče, a onda, možda, krajem dana s njom spava!'
عربي Engleski Urdu
"Zaista će kod Allaha na Sudnjem danu najgori položaj imati čovjek koji ima odnos sa ženom, pa on onda otkrije njene tajne."
عربي Engleski Urdu
"Ovaj nas je slijedio, pa ako hoćeš, dozvoli mu da uđe, a ako nećeš, on će se vratiti!"
عربي Engleski Urdu
Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da jede sa tri prsta. Kada završi sa jelom obliže ih.
عربي Engleski Urdu
"Zaista se Poslanikovoj porodici mnoge žene žale na svoje muževe! Znajte da takvi nisu najbolji među vama."
عربي Engleski Urdu
"Nijedna žena ne uznemiri svoga muža na dunjaluku, a da ne kaže njegova hurija iz Dženneta: 'Ne uznemiravaj ga, Allah te ubio. On je kod tebe samo kratko a uskoro će te ostaviti i doći kod nas.'"
عربي Engleski Urdu
"Kada bih ikome naredio da učini sedždu drugome, naredio bih ženi da učini sedždu svome mužu."
عربي Engleski Urdu
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio brak zvani šigar (pogodba).
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, s.a.v.s., susreo je Abdurrahmana b Avfa, na kojem je bio vidljiv trag šafrana, pa mu je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Šta ti je to?" On reče: "Allahov Poslaniče oženio sam se." Poslanik reče: "Šta si joj dao kao vjenčani dar?" "Jedan nevat zlata", odgovori on, Poslanik, s.a.v.s., reče: "Allah ti bereket podario! Napravi gozbu i zakolji makar jednu ovcu."
عربي Engleski Urdu
Od Ebu Seida b. el-Hudrija, r.a., prenosi se: "Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., spomenuto je ejakuliranje izvan maternice, pa je rekao: 'Zbog čega to neko od vas radi!? Sve što postoji Allah stvara.'"
عربي Engleski Urdu
"Poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, Osmanu b. Ma'zunu zabranio neženstvo, a da mu je to dopustio, mi bismo se kastrirali."
عربي Engleski Urdu
"Onda vas vjenčavam onim što znaš od Kur'ana."
عربي Engleski Urdu
Džabir veli: "Mi smo pri spolnom odnosu uobičavali izbacivati sjeme van rodnice u vrijeme dok je Objava silazila." U verziji koju je prenio Sufjan stoji: "...da je to bilo zabranjeno, Kur'an bi nam to zabranio."
عربي Engleski Urdu
"Ne smiju istovremeno za jednog čovjeka biti udate žena i sestra njene majke, ili sestra njenog oca."
عربي Engleski Urdu
"Sunnet je čovjeku, kada se oženi djevicom, da kod nje provede sedam dana, a zatim počne ravnomjerno posjećivati obje. A kada se oženi udavanom, da kod nje provede tri dana, a zatim počne ravnomjerno provoditi vrijeme kod obiju."
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, glede Hamzine kćerke rekao je: "Ona meni nije dozvoljena. Srodstvo po mlijeku je zabranjeno kao i srodstvo po krvi. A ona je kćerka moga brata po mlijeku."
عربي Engleski Urdu
Kada neko od vas prosi neku ženu, neka pogleda ono što bi ga privuklo da se oženi tom ženom ako može.'
عربي Engleski Urdu
Pogledaj u nju, jer su tako veće šanse da vam brak bude uspješan.'
عربي Engleski Urdu
Ako neko želi da zaruči neku ženu, nema ništa sporno u tome da je pogleda.'
عربي Engleski Urdu
„Udavana žena ima veće pravo od svog staratelja (u pristanku na bračnu ponudu), a neudavana se pita, njen pristanak je njena šutnja."
عربي Engleski Urdu
“Neka je djevojka posjetila Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i požalila se da ju je otac udao za čovjeka koga ona ne želi, i Poslanik joj je dao pravo da traži rastavu.”
عربي Engleski Urdu
"Proklet je onaj koji se oženi s tri puta puštenom ženom samo za to da bi se ona, kad se s njim razvede ponovo mogla vjenčati s prvim mužem, a i prvi muž koji je to s njim sve dogovorio."
عربي Engleski Urdu
Od Džabira, r.a., prenosi se da je kazao: "Židovi su govorili: 'Ako čovjek ima odnos sa ženom odstraga, dijete koje se začne bit će razroko, pa je Uzvišeni objavio: 'Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete' (el-Bekara, 223)."
عربي Engleski Urdu
Htio sam vam zabraniti spolno općenje sa suprugom dojiljom, pa kad sam se kod Bizantinaca i Perzijanaca uvjerio da to ne šteti djeci, odustao sam.
عربي Engleski Urdu
“Jevreji govore kako se ejakulacija izvan rodnice ubraja u malo čedomorstvo!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: “Griješe jevreji! Ukoliko Allah htjedne da zanese, ti to ničim nećeš moći spriječiti.’”
عربي Engleski Urdu
"Vjerovjesnik, s.a.v.s., priredio je svadbenu gozbu samo sa kilogram i pol ječma, kada se oženio jednom ženom."
عربي Engleski Urdu
Od Ummu Seleme, radijallahu 'anhu, se prenosi daje Božiji Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nakon što se njome oženio, kod nje boravio tri dana i rekao: "Ti kod mene nisi manje vrijedna. Ako hoćeš ostaću kod tebe i sedam dana, jer, ako i ostanem toliko, ostat ću i kod (drugih) svojih supruga po sedam noći."
عربي Engleski Urdu
Od Aiše se spominje da je kazala: "Nisam imala želju da budem u koži neke žene kao što sam voljela da budem kao Sevda b. Zem'a, koja je posjedovala snagu ličnosti. Kada je ostarjela, svoje pravo da Poslanik kod nje boravi poklonila je Aiši rekavši: 'Allahov Poslaniče, svoj dan u kojem boraviš kod mene poklanjam Aiši.'" Zato je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kod Aiše boravio dva dana, tj. Aišin dan i Sevdin dan.
عربي Engleski Urdu
"Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi htio krenuti na put, bacao bi kocku među ženama, pa koja bi dobila na izvlačenju putovala bi sa njime. U jednoj vojnoj misiji bacio nam je kocku u kojoj sam ja dobila, tako da sam putovala sa njim, a to je bila u vremenu nakon što je objavljen propis pokrivanja."
عربي Engleski Urdu
"Troje predstavlja zbilju i u zbilji i u šali: sklapanje braka, razvod i povrat nakon razvoda."
عربي Engleski Urdu
...da je Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem, na dan Hajbera zabranio mut’a brak i meso domaćih magaraca.
عربي Engleski Urdu
"Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oslobodio je Safijju, i to je bio njen mehr."
عربي Engleski Urdu
I da ona nije odrasla u mojoj kući, opet mi ne bi bila dopuštena, jer je ona kćerka moga brata po mlijeku. Mene i Ebu Selemu zadojila je Suvejba, zato mi nemojte nuditi svoje kćeri niti svoje sestre!'
عربي Engleski Urdu
"Koji se god rob oženi bez dozvole svoga gospodara, on je bludnik."
عربي Engleski Urdu
"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, se oženio Mejmunom dok je bio u ihramima, ali je s njom imao intimni odnos nakon što se oslobodio ihrama. Ona je umrla u Serifu."
عربي Engleski Urdu
"Dozvolio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u godini u kojoj je bila bitka Evtas muta-brak u vremenu od tri dana, a potom je to zabranio."
عربي Engleski Urdu
"O Benu Bejada, ženite Ebu Hinda vašim kćerkama, i vi se ženite njegovim kćerkama."
عربي Engleski Urdu
Fejruz je kazao: "Rekao sam: 'Allahov Poslaniče, primio sam islam, a imam dvije žene koje su rođene sestreo.' Rekao mi je: ' Razvedi jednu od njih koju hoćeš.'"
عربي Engleski Urdu
...da je Gajan b. Seleme Es-Sekafi imao deset žena u džahilijetu, pa su one s njim prihvatile islam. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, naredio mu je da odabere četiri.
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svoju kćerku Zejnebu vratio je Ebu Asu b. Rebii nakon što je proteklo šest godina, i to na temelju prve bračne veze, odnosno, nije sklopio novu bračnu vezu.
عربي Engleski Indonežanski
Prenosi se od Ebu Selame ibn Abdurrahmana daje kazao: “Pitao sam Aišu, suprugu Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ‘Koliki je bio vjenčani dar Božijeg Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem?’ Odgovorila je: ‘Njegov vjenčani dar svojim ženama bio je dvanaest oka i nešš. A znaš li šta je nešš?’ ‘Ne znam.’, rekoh. Ona reče: ‘To je pola oke. Sve to iznosi pet stotina dirhema i to je vjenčani dar Božijeg Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegovim suprugama.’”
عربي Engleski Urdu
Prenosi se da je Alija kazao: "Oženio sam se, Fatimom, radijallahu 'anha, pa sam kazao: 'Allahov Poslaniče, dozvoli mi da kod nje uđem.' On reče: 'Daj joj nešto!' 'Nemam ništa.' - reče Alija, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaza: 'A gdje ti je hutamijski oklop?
عربي Engleski Urdu
"Abdullah je upitan o čovjeku koji se oženio, a supruzi nije odredio visinu vjenčanog dara, te je umro prije nego što se s njom intimno sastao. Abdullah reče: 'Pitajte: Da li o tome imate kakvu predaju?'' Rekoše: 'O Ebu Abdurrahmane, ne znamo predaju o tome.' On reče: 'Ja ću reći svoje mišljenje, pa ako je ispravno, od Allaha je. Njoj pripada vjenčani dar kao i ženama njenog položaja, bez bilo kakvog oduzimanja ili dodavanja, i pripada joj pravo nasljeđivanja, te mora biti u idetu (pričeku) nakon smrti muža.'"
عربي Engleski Urdu
"Najbolji brak je onaj koji je najlakši."
عربي Engleski Urdu
"Vjerovjesnik je, sallallahu alejhi ve sellem, između Hajbera i Medine boravio tri noći u kojima se sastao sa Safijom..."
عربي Engleski Urdu
"Sestriću moj, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nijednoj od nas u raspodjeli vremena koje je kod nas provodio nije davao prednost u odnosu na drugu. Malo bi kad prošao dan, a da nas ne bi sve obišao i svakoj se od nas primakao, bez spolnoga odnosa, a navečer bi zanoćio kod one kod koje bi taj dan bio na redu."
عربي Engleski Urdu
“Godinu dana prije nego što će umrijeti, Omer nam je poslao pismo u kojem je napisao: ‘Razvrgnite svaki brak sklopljen među vatropoklonicima koji su srodnici!’ A Omer nije uzimao glavarinu od vatropoklonika i tako je bilo sve dok Abdurrahman b. Avf nije posvjedočio da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzimao glavarinu od vatropoklonika u Hedžeru.”
عربي Engleski Francuski
"Sunnet je čovjeku kada se oženi djevicom, a već kod sebe ima ženu, da kod nje provede sedam dana, a zatim počne ravnomjerno posjećivati obje. A kada se oženi već udavanom, a već kod sebe ima ženu, da kod nje provede tri dana, a zatim počne ravnomjerno provoditi vrijeme kod obiju."
عربي Engleski Urdu