Podkategorije

Lista hadisa

Allahov Poslanik, s.a.v.s., susreo je Abdurrahmana b Avfa, na kojem je bio vidljiv trag šafrana, pa mu je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Šta ti je to?" On reče: "Allahov Poslaniče oženio sam se." Poslanik reče: "Šta si joj dao kao vjenčani dar?" "Jedan nevat zlata", odgovori on, Poslanik, s.a.v.s., reče: "Allah ti bereket podario! Napravi gozbu i zakolji makar jednu ovcu."
عربي Engleski Urdu
"Onda vas vjenčavam onim što znaš od Kur'ana."
عربي Engleski Urdu
"Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oslobodio je Safijju, i to je bio njen mehr."
عربي Engleski Urdu
Prenosi se od Ebu Selame ibn Abdurrahmana daje kazao: “Pitao sam Aišu, suprugu Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ‘Koliki je bio vjenčani dar Božijeg Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem?’ Odgovorila je: ‘Njegov vjenčani dar svojim ženama bio je dvanaest oka i nešš. A znaš li šta je nešš?’ ‘Ne znam.’, rekoh. Ona reče: ‘To je pola oke. Sve to iznosi pet stotina dirhema i to je vjenčani dar Božijeg Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegovim suprugama.’”
عربي Engleski Urdu
Prenosi se da je Alija kazao: "Oženio sam se, Fatimom, radijallahu 'anha, pa sam kazao: 'Allahov Poslaniče, dozvoli mi da kod nje uđem.' On reče: 'Daj joj nešto!' 'Nemam ništa.' - reče Alija, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaza: 'A gdje ti je hutamijski oklop?
عربي Engleski Urdu
"Abdullah je upitan o čovjeku koji se oženio, a supruzi nije odredio visinu vjenčanog dara, te je umro prije nego što se s njom intimno sastao. Abdullah reče: 'Pitajte: Da li o tome imate kakvu predaju?'' Rekoše: 'O Ebu Abdurrahmane, ne znamo predaju o tome.' On reče: 'Ja ću reći svoje mišljenje, pa ako je ispravno, od Allaha je. Njoj pripada vjenčani dar kao i ženama njenog položaja, bez bilo kakvog oduzimanja ili dodavanja, i pripada joj pravo nasljeđivanja, te mora biti u idetu (pričeku) nakon smrti muža.'"
عربي Engleski Urdu
"Najbolji brak je onaj koji je najlakši."
عربي Engleski Urdu