عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ملعون من أتى امرأته في دُبُرِها».
[حسن] - [رواه أبو داود، والنسائي في السنن الكبرى، وأحمد]
المزيــد ...

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Proklet je onaj ko spolno opći sa svojom ženom u analni otvor."
[Hadis je hasen (dobar)] - [Hadis bilježi Nesai - Hadis bilježi Ebu Davud - Hadis bilježi imam Ahmed]

Objašnjenje

U ovom je hadisu izrečena golema prijetnja onome ko spolno opći sa svojom suprugom u analni otvor. Prijetnja se ogleda u tome da takva osoba bude udaljena od Allahove milosti. Ovaj hadis dokazuje da je snošaj u analni otvor veliki grijeh i da to nije dozvoljeno činiti.

Prijevod: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Ruski Kineski Perzijski Indijanski Ujgurski Kurdski portugalski
Prikaz prijevoda