Podkategorije

Lista hadisa

„Vjernici sa najpotpunijim vjerovanjem su oni koji imaju najljepše ponašanje, a najbolji od vas su oni koji se najbolje ophode prema svojim ženama
عربي Engleski Urdu
"Kada čovjek pozove svoju ženu na odnos neka se odazove makar bila za posudom (u kojoj sprema jelo)."
عربي Engleski Urdu
Svi ste vi pastiri, i svaki pastir bit će odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir, čovjek je pastir svojoj porodici, žena je pastirica u kući svoga muža i njegove djece. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado.
عربي Engleski Urdu
"Da je nahraniš kada ti jedeš, da joj kupiš odjeću i obuću kada to i sebi uradiš, da je ne udaraš po licu, da je ne proklinješ i da je ne napuštaš (u postelji), osim u kući."
عربي Engleski Urdu
Ako čovjek bude imao dvije žene, pa ne bude prema njima pravedno postupao, te jednoj dadne prednost, doći će na Sudnji dan, a jedna strana tijela će mu biti nagnuta."
عربي Engleski Urdu
"Zaista se Poslanikovoj porodici mnoge žene žale na svoje muževe! Znajte da takvi nisu najbolji među vama."
عربي Engleski Urdu
"Nijedna žena ne uznemiri svoga muža na dunjaluku, a da ne kaže njegova hurija iz Dženneta: 'Ne uznemiravaj ga, Allah te ubio. On je kod tebe samo kratko a uskoro će te ostaviti i doći kod nas.'"
عربي Engleski Urdu
"Kada bih ikome naredio da učini sedždu drugome, naredio bih ženi da učini sedždu svome mužu."
عربي Engleski Urdu
Od Ebu Seida b. el-Hudrija, r.a., prenosi se: "Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., spomenuto je ejakuliranje izvan maternice, pa je rekao: 'Zbog čega to neko od vas radi!? Sve što postoji Allah stvara.'"
عربي Engleski Urdu
Džabir veli: "Mi smo pri spolnom odnosu uobičavali izbacivati sjeme van rodnice u vrijeme dok je Objava silazila." U verziji koju je prenio Sufjan stoji: "...da je to bilo zabranjeno, Kur'an bi nam to zabranio."
عربي Engleski Urdu
"Sunnet je čovjeku, kada se oženi djevicom, da kod nje provede sedam dana, a zatim počne ravnomjerno posjećivati obje. A kada se oženi udavanom, da kod nje provede tri dana, a zatim počne ravnomjerno provoditi vrijeme kod obiju."
عربي Engleski Urdu
“Jevreji govore kako se ejakulacija izvan rodnice ubraja u malo čedomorstvo!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: “Griješe jevreji! Ukoliko Allah htjedne da zanese, ti to ničim nećeš moći spriječiti.’”
عربي Engleski Urdu
Od Ummu Seleme, radijallahu 'anhu, se prenosi daje Božiji Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nakon što se njome oženio, kod nje boravio tri dana i rekao: "Ti kod mene nisi manje vrijedna. Ako hoćeš ostaću kod tebe i sedam dana, jer, ako i ostanem toliko, ostat ću i kod (drugih) svojih supruga po sedam noći."
عربي Engleski Urdu
Od Aiše se spominje da je kazala: "Nisam imala želju da budem u koži neke žene kao što sam voljela da budem kao Sevda b. Zem'a, koja je posjedovala snagu ličnosti. Kada je ostarjela, svoje pravo da Poslanik kod nje boravi poklonila je Aiši rekavši: 'Allahov Poslaniče, svoj dan u kojem boraviš kod mene poklanjam Aiši.'" Zato je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kod Aiše boravio dva dana, tj. Aišin dan i Sevdin dan.
عربي Engleski Urdu
"Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi htio krenuti na put, bacao bi kocku među ženama, pa koja bi dobila na izvlačenju putovala bi sa njime. U jednoj vojnoj misiji bacio nam je kocku u kojoj sam ja dobila, tako da sam putovala sa njim, a to je bila u vremenu nakon što je objavljen propis pokrivanja."
عربي Engleski Urdu
"Sestriću moj, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nijednoj od nas u raspodjeli vremena koje je kod nas provodio nije davao prednost u odnosu na drugu. Malo bi kad prošao dan, a da nas ne bi sve obišao i svakoj se od nas primakao, bez spolnoga odnosa, a navečer bi zanoćio kod one kod koje bi taj dan bio na redu."
عربي Engleski Urdu
"Sunnet je čovjeku kada se oženi djevicom, a već kod sebe ima ženu, da kod nje provede sedam dana, a zatim počne ravnomjerno posjećivati obje. A kada se oženi već udavanom, a već kod sebe ima ženu, da kod nje provede tri dana, a zatim počne ravnomjerno provoditi vrijeme kod obiju."
عربي Engleski Urdu