หมวดหมู่​ย่อย

รายการหะดีษ

บรรดาผู้ศรัทธาที่มีความศรัทธาที่สมบูรณ์ยิ่งคือ บุคคลที่มีคุณลักษณะนิสัยที่ดีที่สุดในหมู่พวกเขา และผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าคือ ผู้ที่มีนิสัยที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าต่อภรรยาของพวกเขา
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส