Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Người có đức tin hoàn thiện nhất là người có phẩm chất đạo đức tốt nhất, và người tốt đẹp nhất trong các ngươi là người cư xử tốt nhất với người phụ nữ của y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Mỗi khi phụ nữ gây khó dễ đến người chồng của mình ở trần gian thì người vợ Hurul 'In của y lên tiếng: Cô đừng có gây khó dễ chàng, Allah sẽ trừng phạt cô, tuy hiện tại chàng ở cùng cô nhưng gần như chàng sắp bỏ cô để vời bên ta đây.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp