عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَيُّما عَبْدٍ تَزَوَّج بغَيْر إذْن مَوَالِيهِ، فهو عاهِرٌ».
[حسن.] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد.]
المزيــد ...

Prenosi se od Džabira b. Abdullaha, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Koji se god rob oženi bez dozvole svoga gospodara, on je bludnik."
[Hadis je hasen (dobar)] - [Hadis bilježi Ibn Madže - Hadis bilježi Tirmizi - Hadis bilježi Ebu Davud - Hadis bilježi imam Ahmed - Hadis bilježi Darimi]

Objašnjenje

Kada rob stupi u brak bez dozvole svoga vlasnika, njegov brak nije validan i ugovor je nišatavan i usto ima status bludnika. Imajući to u vidu, takav se brak obavezno mora poništiti i rastaviti muškarca i ženu, jer rob ne može sam sebe oženiti.

Prijevod: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Ruski Kineski Perzijski Indijanski Ujgurski
Prikaz prijevoda