Orodha ya Hadithi

Hakika masharti yenye haki zaidi ya kutekelezwa ni yale ambayo mmehalalisha kwayo nyuchi.
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Alitufundisha Mtume Rehema na Amani ziwe juu yake- Hotuba ya haja: Hakika kila sifa njema ni za Mwenyezi Mungu, tunamtaka msaada na tunamuomba msamaha, na tunajilinda kwake kutokana na shari ya nafsi zetu
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Hakuna ndoa bila walii (msimamizi)
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Hachukii muumini wa kiume tabia za muumini wa kike, akichukia tabia fulani basi ataridhishwa na tabia nyingine. Au alisema:tofauti na hiyo
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa