Mkusanyiko wa Hadithi za Mtume zilizofanyiwa Tarjama

Mradi huu unalenga uwezeshaji wa kupatikana Uchambuzi wa kina na Tarjama zikizo wazi za Hadithi za Mtume zilizo sahihi.