Enciklopedija prevednih vjerovjesničkih hadisa

Projekat koji ima za cilj da pruži jasne prijevode i pojednostavljena objašnjenja vjerodostojnih Poslanikovih hadisa

Izvori enciklopedije su sljedeća djela: "El-Džami'ul-musnedus-sahih" od el-Buharije, "El-Musnedus-sahihul-muhtesar" od Muslima, "Sunen" od et-Tirmizije, "Sunen" od Ebu Davuda, "Sunen" od En-Nesa'ije, "Sunen" od Ibn Madže, i drugi autoritativni i autentični izvori hadisa Ehli Sunneta.