Lista hadisa

"Prenosite i dostavite od mene, pa makar i jedan ajet, i nema smetnje da pripovijedate od Benu-Israila, a ko na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u Vatri."
عربي Engleski Francuski
Doći će vrijeme kada će nekome čovjeku biti dostavljen hadis od mene, a on će biti naslonjen na svom ležaju pa će kazati: 'Između nas je Allahova Knjiga
عربي Engleski Španski
"Ko prenese apokrifan hadis znajući da je lažan, tretira se kao ostali lažljivci."
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Seida el-Hudrija, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: "Nemojte pisati od mene, a ko je zapisao od mene nešto što nije Kur'an neka to pobriše. Pripovijedajte od mene i to ne smeta, a ko slaže na mene neka sebi pripremi mjesto u Vatri."
عربي Engleski Francuski
"Najveća je potvora da čovjek tvrdi da mu je otac onaj ko mu nije otac, da tvrdi da je vidio u snu ono što nije vidio, ili da pripiše Resulullahu, sallallahu 'alejhi ve selleme, ono što on nije rekao."
عربي Engleski Francuski