ஹதீஸ் அட்டவணை

என்னைப் பற்றி ஒரு வார்த்தையேனும் எத்தி வையுங்கள். பனூ இஸ்ராயீல்கள் (இஸ்ரவேல் சந்ததியினர்) பற்றி கூறுங்கள் குற்றமில்லை. என் மீது வேண்டுமென்றே யாரேனும் ஒரு பொய்யுரைத்தால் அவர் நரகத்திலே தனக்குரிய ஒதுங்குமிடத்தை எடுத்துக் கொள்வாராக.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு உருது
இறைத்தூதர் ஹராமாக்கியதும் இறைவன் ஹராமாக்கியது போன்றுதான்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு உருது
மனிதன் தன் தந்தையல்லாத ஒருவனை தன்னுடைய தந்தை என்று வாதிடுவது,அல்லது தான் காணாத ஒன்றைக் கனவில் கண்டதாக கூறுவது,அல்லது ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் சொல்லாத ஒன்றை நபியவர்கள் சொன்னதாகச் சொல்வது நிச்சயமாக பெரும் பொய்யில் ஒன்றாகும்
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு உருது