Lista e haditheve

Kumtoni prej meje, qoftë dhe një ajet, si dhe nuk ka të keqe t'i transmetoni gojëdhënat e bijve të Israilit. Ai që gënjen për mua qëllimisht, le të përgatitet për ulësen e tij në Zjarr
عربي Anglisht Frëngjisht
Atë që e bën haram i Dërguari i Allahut është sikurse ta bënte haram Allahu
عربي Anglisht Spanjisht