Lista hadisa

"Abdurrahmane, sine Semurin, ne traži vlast, jer ako je na svoje traženje dobiješ, bit ćeš prepušten njoj (i nećeš dobiti Allahovu pomoć)."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Najbolji džihad je reći pravdu kod nepravednog vladara.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ibn Mesud, radijallahu anhu, opominjao bi nas svakog četvrtka..."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
Da nam je došao imetak Bahrejna, dodijelio bih ti, ovako, ovako i ovako.

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski Kineski
Naređeno je ljudima da im posljedni susret (na hadždžu) bude sa Kabom, osim ženi koja je u mjesečnom ciklusu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Kazivanje o dječaku sa kraljem, sihirbazom i asketom

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Bosanski Kineski
Govorite ljudima ono šta razumiju! Zar želite da se Allah i Njegov Poslanik u laž utjeruju!"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Zaista, kada ljudi vide nasilnika i ne spriječe ga u njegovim djelima, sve njih čeka skora kazna od Allaha."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je naredio da se prema ljudima ophodimo shodno njihovom položaju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Sjetio sam se da imam nešto neobrađenog zlata kod kuće, pa nisam želio da budem okupiran njime, te sam naredio da se podijeli.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Tako mi Allaha, mi zaista ovu stvar ne dajemo onome ko je traži ili onome ko je priželjkuje."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Kada vjernik bude bolestan ili na putu, bude mu upisana nagrada za ono što je radio kada je bio kod kuće i kada je bio zdrav."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Zaista ćeš dobiti nagradu za ono što si uradio tražeći Alahovo zadovoljstvo.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Kada budete klanjali noću i počnete nerazgovijetno učiti Kur'an, ne znajući šta (zbog pospanosti) izgovarate, legnite da spavate."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Vjera (din) je nasihat."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Strpite se, jer, uistinu, neće doći ni jedno vrijeme, a da ono poslije njega nije gore od njega. Sve bit će tako dok ne sretnete svoga Gospodara."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Allahu, ko preuzme odgovornost nad nekim pitanjima moga umeta, pa mu oteža, otežaj i Ti njemu!“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Kojem god čovjeku Allah povjeri podanike, pa on umre varajući svoje podanike, Allah će mu zabraniti Džennet."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Omer b. Hattab, radijallahu anhu, je odredio za prve iseljenike (muhadžire) četiri hiljade…

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Dođoh Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok se on obraćao ljudima…"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Ti imaš dužnost prema Allahu, imaš dužnost prema sebi, a imaš dužnost i prema svojim ukućanima i svakom od njih podaj njegovo pravo!"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Gospodaru moj, Ti podari berićet mome ummetu u ranjenju (ranom ustajanju)."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Kada smo davali prisegu Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na pokornost, on je kazao: 'U onome što ste u mogućnosti.'“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Ko god ponižava vladara, Allah će njega poniziti.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Pokoravajte se vođi makar on bio i abesinski rob čija glava sliči suhom zrnu grožđa.“

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
“Mačka nije nečista; ona je, zaista, od onih koje obilaze oko vas."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Zar se ne bojiš Allaha zbog ove životinje koju ti je dao u posjed? Doista mi se žali da je izgladnjuješ i umaraš."

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Kome god muslimanu posvjedoče četverica da je dobar, Allah će ga uvesti u džennet."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Bengalski Kineski
Enes, radijallahu anhu, kazuje: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se životinje postavljaju za metu."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio je udaranje i žigosanje po licu!

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Zaista su sinovi Israilovi propali kada su ovo njihove žene počele nositi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Uzmite od poslova ono što možete podnijeti, tako mi Allaha Uzvišenom Allahu nema dosade dok vama ne dosadi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
„Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, naredio je da se grade mesdžidi u naseljima i da se čiste i mirišu.“"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Namaz pokajnikā je onda kada zemlja počne pržiti papke mladih deva."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski
"Kada neko od vas udara svog brata, neka izbjegava lice."

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Neće uspjeti narod koji za vladara postavi žensko."

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski