Lista hadisa

"Mi smo dali zavjet (zakletvu) Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve selleme, za poslušnost i pokornost u muci i lahkoći, u lagodnosti i teškoći, za prednost njegovu nad nama u svemu, i da se nećemo svađati i osporavati zapovjedništvo emirima (vladarima)."
عربي Engleski Francuski
“Na vašem čelu će biti vođe čija će vam se neka djela dopadati a neka neće. Ko bude ukazivao na njihova loša djela svojim jezikom, izvršio je svoju dužnost; ko ih bude samo prezirao srcem, spasio se odgovornosti. Međutim, ko bude zadovoljan onim što oni rade i u tome ih slijedio, on je njihov saučesnik u svemu što rade.” Neko upita: “Allahov Poslaniče, hoćemo li se boriti protiv njih?” “Ne“, odgovori on, “sve dok među vama uspostavljali namaz.”
عربي Engleski Francuski
"Kada vjernik bude bolestan ili na putu, bude mu upisana nagrada za ono što je radio kada je bio kod kuće i kada je bio zdrav."
عربي Engleski Francuski
"Prenosite i dostavite od mene, pa makar i jedan ajet, i nema smetnje da pripovijedate od Benu-Israila, a ko na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u Vatri."
عربي Engleski Francuski
"Vjera (din) je nasihat."
عربي Engleski Francuski
"Allahu, ko preuzme odgovornost nad nekim pitanjima moga umeta, pa mu oteža, otežaj i Ti njemu!“
عربي Engleski Francuski
"Kojem god čovjeku Allah povjeri podanike, pa on umre varajući svoje podanike, Allah će mu zabraniti Džennet."
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: "Onaj ko izađe iz okrilja pokornosti i ostavi džemat, pa umre, umro je predislamskom smrću. Onaj ko se bori pod bajrakom zaslijepljen, srdeći se u ime rodbinstva, ili poziva u plemenski šovinizam, ili ga pomaže - ako pogine, to je pogibija sa predislamskim obilježjem. Onaj ko se bori protiv moga umeta udarajući na onoga ko je dobar i na onoga ko je grešan, ne vodeći računa ko je vjernik od umeta, niti ispunjavajući ugovor onome s kim je postignut, takav nije od mene i ja nisam od njega."
عربي Engleski Francuski
“Ubijte onog ko se pojavi među vama želeći vas pocijepati i unijeti među vas neslogu dok ste svi privrženi jednom vladaru.”
عربي Engleski Francuski
Najbolji džihad je reći pravdu kod nepravednog vladara.
عربي Engleski Francuski
Herakle upita: 'Šta vam naređuje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem?“ Ebu Sufjan reče: 'Govori nam: 'Obožavajte Allaha, Jednog Jedinog, druge Mu ravnim ne smatrajte, a ostavite ono što vam govore očevi vaši. Naređuje nam namaz, iskrenost, čednost, poštenje.
عربي Engleski Francuski
"Poslije mene će doći vrijeme kad će vaši pretpostavljeni uzimati bogatstvo za sebe i davati ga kome oni hoće, i mnoge druge stvari (raditi) koje ćete osuđivati."
عربي Engleski Francuski
Naređeno je ljudima da im posljedni susret (na hadždžu) bude sa Kabom, osim ženi koja je u mjesečnom ciklusu.
عربي Engleski Francuski
"Primjer onoga ko čuva Allahove granice i onoga koji ih prelazi jest kao primjer naroda koji na lađi, izvlačeći strelice određuje ko će biti na gornjem, a ko na donjem dijelu. Kada oni iz donjeg dijela krenu da zahvate vodu, prođu pored onih koji su na gornjem dijelu, pa kažu: 'Kada bismo mi sebi probušili rupu u svom (donjem) dijelu da ne uznemiravamo ove na gornjem dijelu?' Ako ih ovi iz gornjeg dijela puste da to urade propast će svi, a ako ih spriječe spasit će se i svi će biti spašeni."
عربي Engleski Francuski
Govorite ljudima ono šta razumiju! Zar želite da se Allah i Njegov Poslanik u laž utjeruju!"
عربي Engleski Francuski
Kada se Ebu Talibu približila smrt, posjetio ga je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, i našao kod njega Ebu Džehla i Abdullaha b. Ebu Umejju. Tada mu se obratio riječima: 'Amidža izgovori: 'La ilahe illallah!', riječi koje će mi biti potpora da se zalažem za tebe kod AIIaha na Sudnjem danu!'
عربي Engleski Francuski
"Zaista, kada ljudi vide nasilnika i ne spriječe ga u njegovim djelima, sve njih čeka skora kazna od Allaha."
عربي Engleski Francuski
"Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, ili ćete naređivati na dobro i odvraćati od zla, ili će Allah na vas poslati kaznu nakon koje ćete Ga dozivati i moliti, a On vam se neće odazvati."
عربي Engleski Francuski
Svakog dana čovjek je dužan podijeliti sadaku za svaki zglob svoga tijela: da pravedno presudiš između dvojice je sadaka, pomoći čovjeku da uzjaše jahalicu, odnosno pomoći mu da na nju natovari teret je sadaka, lijepa riječ je sadaka.
عربي Engleski Francuski
Imami vam klanjaju (predvode) namaz, ako ispravno klanjaju nagradu imate i vi i oni, a ako pogriješe vama pripada nagrada za vaš namaz a njima grijeh za napravljenu grešku.
عربي Engleski Francuski
„Allahu moj, kome bude povjereno namjesništvo i uprava nad mojim umetom (sljedbenicima), pa im bude otežavao (grubo postupao prema njima), i Ti njemu otežaj, a kome bude povjereno namjesništvo i uprava, pa bude blag prema njima, budi i Ti blag prema njemu.“
عربي Engleski Francuski
"Strpite se, jer, uistinu, neće doći ni jedno vrijeme, a da ono poslije njega nije gore od njega. Sve bit će tako dok ne sretnete svoga Gospodara."
عربي Engleski Francuski
Selema b. Jezid El-Džufi je upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Vjerovjesniče, kad bi naši pretpostavljeni tražili od nas da izvršavamo svoje obaveze prema njima, a oni svoje obaveze prema nama ne izvršavali, šta nam savjetuješ da u tom slučaju činimo?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se okrenuo od njega, pa ga je on to opet upitao. Tada mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Slušajte i pokoravajte se. Oni su odgovorni za ono na šta su se obavezali, a vi za ono na što ste se obavezali.”
عربي Engleski Francuski
Ko se opredijeli za nekog vođu (imama) i dadne mu prisjegu (na vjernost) neka mu koliko god može bude pokoran, a ako se javi (u to vrijeme) neki drugi (imam) i počne se sporiti s njim (oko vlasti), ubijte onog drugog.“
عربي Engleski Francuski
„Ko od vas bude angažiran, na nekom poslu, pa prikrije i koliko iglu, ili još manje od toga, učinio je prevaru i doći će sa tim na Sudnji dan.“
عربي Engleski Francuski
"Zaista je vjera lagana, bez tegoba. Ko god u vjeri navaljuje s dodacima, vjera ga savlada. Zato se držite umjerenosti (sredine), a ako neko od vas ne bude u stanju neki posao obaviti u potpunosti, neka ga bar približno obavi. Budite radosni, i pomažite se jutrom, krajem dana i jednim dijelom noći." U jednom drugom njegovom rivajetu stoji: "Budite umjereni, budite umjereni, činite ibadet jutrom i večeri i krajem noći, postići ćete ciljeve."
عربي Engleski Francuski
Svi ste vi pastiri, i svaki pastir bit će odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir, čovjek je pastir svojoj porodici, žena je pastirica u kući svoga muža i njegove djece. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado.
عربي Engleski Francuski
„Slušaj i pokoravaj se i kad ti je lahko i kad ti je teško, i u onome što voliš (što ti je drago) i u onome što mrziš (što ti nije drago), pa makar i tvoja ovodunjalučka prava bila uzurpirana.“
عربي Engleski Francuski
„Kada smo davali prisegu Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na pokornost, on je kazao: 'U onome što ste u mogućnosti.'“
عربي Engleski Francuski
"Musliman mora slušati i pokoravati se u onome što voli i što mrzi, osim ako mu se naredi griješenje. Ako mu se naredi griješenje, u tome se ne sluša i ne pokorava."
عربي Engleski Francuski
Ko god ponižava vladara, Allah će njega poniziti.
عربي Engleski Francuski
„Pokoravajte se vođi makar on bio i abesinski rob čija glava sliči suhom zrnu grožđa.“
عربي Engleski Francuski
“Ko mi bude pokoran, taj je pokoran Allahu, a ko nije pokoran meni, taj nije pokoran ni Allahu. A ko bude pokoran pretpostavljenom, taj je pokoran meni, a ko je nepokoran pretpostavljenom, taj je nepokoran meni."
عربي Engleski Francuski
„Najbolje vaše vođe su oni koje volite i koji vas vole, za koje dove činite i koji za vas dove čine, a najgore vaše vođe su oni koje mrzite i koji vas mrze, koje proklinjete i koji vas proklinju.“
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio je udaranje i žigosanje po licu!
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas udara svog brata, neka izbjegava lice."
عربي Engleski Francuski
"Vi ćete se natjecati za vlast, a to će uzrokovati žalost na Sudnjem danu. Divnog li dojenja, a lošeg li odbijanja (od dojke)!"
عربي Engleski Francuski
"Abdurrahmane, sine Semurin, ne traži vlast, jer ako je na svoje traženje dobiješ, bit ćeš prepušten njoj (i nećeš dobiti Allahovu pomoć)."
عربي Engleski Francuski
"Kada Allah nekom vladaru želi dobro, podari mu iskrenog vezira koji ga podsjeti ako on, vladar, zaboravi, te koji ga podrži kad se on, vladar, sam sjeti. A ako mu Allah želi suprotno od toga, podari mu lošeg vezira koji ga ne podsjeti kad on, vladar, zaboravi, te koji ga ne podrži kad se on, vladar, sam sjeti."
عربي Engleski Francuski
"Allah nije poslao Poslanika, niti postavio halifu (vladara), a da on nije imao dvije vrste društva (savjetnike, prijatelje); savjetnike koji su ga podsticali na dobročinstvo, i savjetnike koji su ga podsticali na zlo."
عربي Engleski Francuski
"Ibn Mesud, radijallahu anhu, opominjao bi nas svakog četvrtka..."
عربي Engleski Francuski
Kazivanje o dječaku sa kraljem, sihirbazom i asketom
عربي Engleski Francuski
"O Ebu Zerre, ja te vidim slabim, a ja ti uistinu želim ono što želim i sebi; ne prihvataj se vođstva ni nad dvojicom ljudi i ne prihvataj čuvanje imetak jetima."
عربي Engleski Francuski
"O Ebu Zerr, ti si slabašan, a radi se o emanetu, to će na Sudnjem danu biti uzrokom poniženja i žaljenja, osim onome ko ga uzme s pravom i ko ispuni obaveze."
عربي Engleski Francuski
Sjetio sam se da imam nešto neobrađenog zlata kod kuće, pa nisam želio da budem okupiran njime, te sam naredio da se podijeli.
عربي Engleski Francuski
"Tako mi Allaha, mi zaista ovu stvar ne dajemo onome ko je traži ili onome ko je priželjkuje."
عربي Engleski Francuski
"Sinko moj, ja sam zaista čuo Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada kaže: 'Zaista su najgori predvodnici grubijani, pa pazi se da ne budeš od takvih!'"
عربي Engleski Francuski
Zaista ćeš dobiti nagradu za ono što si uradio tražeći Alahovo zadovoljstvo.'
عربي Engleski Francuski
„Nemojte biti nasrtljivi kada tražite, jer, tako mi Allaha, niko od vas neće od mene nešto zaiskati i izvući od mene svojim navaljivanjem nešto što mi nije bilo po volji a da će u onome što sam mu dao imati bereketa!“
عربي Engleski Francuski
"Kada budete klanjali noću i počnete nerazgovijetno učiti Kur'an, ne znajući šta (zbog pospanosti) izgovarate, legnite da spavate."
عربي Engleski Francuski
Nema nijednog muslimana koji posadi sadnicu (drvo), a da mu, sve što se sa nje pojede, ne bude upisano kao sadaka, i sve što se sa nje ukrade mu je sadaka, i sve što bude uništeno je sadaka.
عربي Engleski Francuski
Allah je to dozvolio samo Svome Poslaniku, a vama nije.' Meni je u njoj to dozvolio samo jedan dio dana, a danas se povratio status njene neprikosnovenosti – njene svetosti kao što je to bilo i jučer. Neka prisutni (ovo) prenese odsutnom!’
عربي Engleski Francuski
"Išao sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i na njemu je bio nedžranski ogrtač, grubih obruba, pa ga je pristigao jedan beduin (seljak) i grubo ga povuče za odjeću..."
عربي Engleski Francuski
"Dođoh Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok se on obraćao ljudima…"
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas klanjajući zadrijema neka odspava dok mu pospanost ne prestane, jer ukoliko klanja pospan može sam sebe proklinjati umjesto da za sebe traži oprosta (jer ne zna šta priča)."
عربي Engleski Francuski
“Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je čovjeka po imenu Ibnul-Lutbijja, iz plemena El-Ezd, da ubire zekat. Kada se vratio, Ibnul-Lutbijja reče: ‘Ovo je zekat za vas, a ovo je meni poklon!’”
عربي Engleski Francuski
"Ti imaš dužnost prema Allahu, imaš dužnost prema sebi, a imaš dužnost i prema svojim ukućanima i svakom od njih podaj njegovo pravo!"
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom je prilikom naišao pored deve koja je bila toliko mršava da je sastavila stomak s leđima, pa je rekao: "Bojte se Allaha glede ovih životinja, koje ne umiju govoriti! Jašite ih kada su u dobrom stanju (zdrave i nahranjene) i jedite ih (koljite za ishranu) kada su u dobrom stanju."
عربي Engleski Francuski
"Gospodaru moj, Ti podari berićet mome ummetu u ranjenju (ranom ustajanju)."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaostajao bi tokom putovanja i pomagao slabašne, stavljajući ih iza sebe na jahalicu i upućujući za njih dovu.
عربي Engleski Francuski
Muhammed b. Zejd kazuje da su neki ljudi upitali njegovog djeda Abdullaha b. Omera, radijallahu anhu: "Kada posjećujemo vladare, mi govorimo suprotno onome što govorimo kada izađemo?" Abdullah im odgovori: "To smo ubrajali u licemjerstvo u doba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem."
عربي Engleski Francuski
“Mačka nije nečista; ona je, zaista, od onih koje obilaze oko vas."
عربي Engleski Francuski
"Kome god muslimanu posvjedoče četverica da je dobar, Allah će ga uvesti u džennet."
عربي Engleski Francuski
Od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, prenosi se da mu je doveden neki čovjek i da mu bi rečeno: "Ovom čovjeku kapa alkohol sa brade." On je tada rekao: "Nama je zaista zabranjeno da ljude uhodimo, ali kada nam nešto bude očito, prema tome ćemo presuditi."
عربي Engleski Francuski
Enes, radijallahu anhu, kazuje: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se životinje postavljaju za metu."
عربي Engleski Francuski
Ibn Mesud, radijallahu anhu, pripovijeda: "Na jednom putovanju, dok se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, udaljio, ugledali smo pticu sa dva ptića i uzeli joj ptiće. Ptica je kružila iznad nas, a kada se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vratio, upita: 'Ko je rastužio ovu pticu? Vratite joj ptiće!' Zatim, kada je ugledao spaljen mravinjak, zapita: 'Ko je ovo spalio?' 'Mi!', odgovorismo. 'Samo Gospodar vatre kažnjava vatrom', reče nam." (Ebu Davud, sa lancem koji je sahih)
عربي Engleski Francuski
"Zaista su sinovi Israilovi propali kada su ovo njihove žene počele nositi."
عربي Engleski Francuski
"Jednog dana je jedan pas kružio oko bunara, žeđ ga je bila gotovo usmrtila. Kada ga je ugledala jedna bludnica Izraelićanka, skinula je svoju cipelu, njome zagrabila vode i napojila psa, na što joj Allah Uzvišeni oprosti grijehe."
عربي Engleski Francuski
"Uzmite od poslova ono što možete podnijeti, tako mi Allaha Uzvišenom Allahu nema dosade dok vama ne dosadi."
عربي Engleski Francuski
„Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, naredio je da se grade mesdžidi u naseljima i da se čiste i mirišu.“"
عربي Engleski Francuski
Zatim se Hassan okrenuo Ebu Hurejri i rekao: 'Zaklinjem te Allahom, jesi li čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: 'Odgovori idolopoklonicima umjesto mene. Allahu, pomozi ga časnim Džibrilom!' 'Da, Allaha mi', reče Ebu Hurejra.
عربي Engleski Francuski
"Namaz pokajnikā je onda kada zemlja počne pržiti papke mladih deva."
عربي Engleski Francuski
“‘Ko je ovo uradio? Allah prokleo onoga ko je ovo uradio?’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je onoga ko za metu uzme ono što ima dušu.”
عربي Engleski Francuski
“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se životinja ubija tako što se postavi kao meta.”
عربي Engleski Francuski
"Neće uspjeti narod koji za vladara postavi žensko."
عربي Engleski Francuski
"Koga Uzvišeni Allah učini odgovornim za nešto od stvari muslimana, pa se ogluši o njihove potrebe, nužde i siromašluk, Uzvišeni Allah će se oglušiti o njegove potrebe, nužde i siromašluk."
عربي Engleski Francuski
Da nam je došao imetak Bahrejna, dodijelio bih ti, ovako, ovako i ovako.
عربي Engleski Francuski
"O vođo pravovijernih, zaista je Allah Uzvišeni, svome Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: 'Ti ono lijepo što čine prihvati, i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!', a zaista je ovaj jedan od neznalica."
عربي Engleski Francuski
U vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ljudi su ocjenjivani Objavom, ali Objava se prekinula. Sada vas cijenimo sa onim što vidimo od vaših djela. Onaj ko pokaže dobro uzimamo ga povjerljivim i bliskim. Nije do nas da gledamo na njegove tajne. Uzvišeni Allah će ga pitati za njegove tajne. A onaj ko prema nama pokaže zlo ne uzimamo ga povjerljivim i ne vjerujemo mu.
عربي Engleski Francuski
"Žalili su se stanovnici Kufe Omeru, radijallahu anhu, na Sa'da b. Ebu Vekasa, pa im je Omer, radijallahu anhu, postavio za namjesnika Ammara..."
عربي Engleski Francuski
Omer b. Hattab, radijallahu anhu, je odredio za prve iseljenike (muhadžire) četiri hiljade…
عربي Engleski Francuski
„Najbolje je da družina na putovanju sadrži četvoricu, da izviđački odred sadrži četiri stotine, a borbena jedinica četiri hiljade vojnika. Ukoliko jedinica bude imala dvanaest hiljada, neće biti poraženi zbog malobrojnosti.“
عربي Engleski Francuski
"Zar se ne bojiš Allaha zbog ove životinje koju ti je dao u posjed? Doista mi se žali da je izgladnjuješ i umaraš."
عربي Engleski Francuski
"Vidio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, magarca žigosana lica, pa je to osudio..."
عربي Engleski Francuski
"Bilo nas je sedmerica iz plemena Beni Mukarrin i imali smo samo jednu robinju. Kada ju je najmlađi ošamario, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je da je oslobodimo.
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je Halida b. el-Velida u Jemen, da njegove stanovnike pozove u islam, ali oni mu se nisu odazvali. Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao Aliju b. Ebu Taliba..."
عربي Engleski Francuski
“Mi ne angažiramo na ubiranju zekata onoga ko to od nas traži! Nego ti, Ebu Musa, i ti Abdullah b. Kajs, pođite u Jemen!”
عربي Engleski Francuski
“Svevišnji je Allah poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sa istinom i objavio mu Knjigu. Između ostalih ajeta, objavljen mu je ajet o kamenovanju, koji smo učili, razumjeli i imali svijest o njemu. Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kamenovao neke osobe, a i mi smo to činili nakon njegove smrti.”
عربي Engleski Francuski