Lista hadisa

Najbolji džihad je reći pravdu kod nepravednog vladara.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Ibn Mesud, radijallahu anhu, opominjao bi nas svakog četvrtka..."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski
Da nam je došao imetak Bahrejna, dodijelio bih ti, ovako, ovako i ovako.

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski
Naređeno je ljudima da im posljedni susret (na hadždžu) bude sa Kabom, osim ženi koja je u mjesečnom ciklusu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Kazivanje o dječaku sa kraljem, sihirbazom i asketom

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Bosanski
Govorite ljudima ono šta razumiju! Zar želite da se Allah i Njegov Poslanik u laž utjeruju!"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Zaista, kada ljudi vide nasilnika i ne spriječe ga u njegovim djelima, sve njih čeka skora kazna od Allaha."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je naredio da se prema ljudima ophodimo shodno njihovom položaju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Tako mi Allaha, mi zaista ovu stvar ne dajemo onome ko je traži ili onome ko je priželjkuje."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Zaista ćeš dobiti nagradu za ono što si uradio tražeći Alahovo zadovoljstvo.'

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Vjera (din) je nasihat."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Allahu, ko preuzme odgovornost nad nekim pitanjima moga umeta, pa mu oteža, otežaj i Ti njemu!“

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Kojem god čovjeku Allah povjeri podanike, pa on umre varajući svoje podanike, Allah će mu zabraniti Džennet."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Omer b. Hattab, radijallahu anhu, je odredio za prve iseljenike (muhadžire) četiri hiljade…

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Dođoh Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok se on obraćao ljudima…"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Gospodaru moj, Ti podari berićet mome ummetu u ranjenju (ranom ustajanju)."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
Ko god ponižava vladara, Allah će njega poniziti.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
“Mačka nije nečista; ona je, zaista, od onih koje obilaze oko vas."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Kome god muslimanu posvjedoče četverica da je dobar, Allah će ga uvesti u džennet."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio je udaranje i žigosanje po licu!

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Zaista su sinovi Israilovi propali kada su ovo njihove žene počele nositi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Uzmite od poslova ono što možete podnijeti, tako mi Allaha Uzvišenom Allahu nema dosade dok vama ne dosadi."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Namaz pokajnikā je onda kada zemlja počne pržiti papke mladih deva."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Kada neko od vas udara svog brata, neka izbjegava lice."

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski
"Neće uspjeti narod koji za vladara postavi žensko."

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski