Danh mục Hadith

Ai trong các ngươi nhìn thấy điều sai trái thì hãy thay đổi nó
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Lạy Allah, đối với ai lãnh đạo quản lý công việc của tín đồ Muslim này về bất cứ mặt nào, nếu y gây khó khăn cho họ xin hãy gây khó khăn lại cho y và nếu y biết thương yêu họ xin hãy thương yêu lại y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi hãy nghe lời và tuân lệnh, bởi quả thật họ chỉ chịu trách nhiệm cho việc làm của họ và các ngươi chỉ chịu trách nhiệm cho việc làm của các ngươi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Và ai bầu một người làm Imam, y đã bắt tay với người đó, có sự đồng thuận của người đó thì hãy nuôi ăn người đó theo khả năng có thể, nếu người nào đến giành lấy (chức vụ Imam) của người đó thì các ngươi hãy đánh vào cổ của kẻ muốn giành lấy kia.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, tôn giáo vốn rất đơn giản nhưng khi không được hướng dẫn sẽ cho là rất cực đoan, hãy luôn giữ trung lập, hãy hoàn thành tương đối khi không thể hoàn thành xuất sắc, hãy báo tin mừng và hãy cầu xin phù hộ vào buổi sáng, buổi chiều và một phần trong đêm.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bổn phận của anh là phải nghe lời và tuân lệnh lúc khó khăn, lúc hưng thịnh, điều yêu thích và cả điều không thích, cho dù y có bất công với anh.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trước đây, chúng tôi đã giao ước với Thiên Sứ của Allah là luôn phục tùng và nghe lệnh, Người mới nói: {Tùy theo khả năng của các ngươi.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bắt buộc người Muslim phải nghe lời và phục tùng trong mọi lệnh dù ưa thích cũng như ghét bỏ, ngoại trừ lệnh phải làm điều tội lỗi thì không, một khi ra lệnh làm tội lỗi là không nghe lời hay tuân lệnh gì cả.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai tuân lệnh Ta là y đã tuân lệnh Allah, còn ai chống đối Ta tức là y đã chống đối Allah; và ai tuân lệnh vị lãnh đạo là y đã tuân lệnh Ta, còn ai chống đối lãnh đạo là y đã chống đối Ta.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lãnh đạo tốt nhất là lãnh đạo làm các ngươi thương yêu họ và họ thương yêu các ngươi, các ngươi quan hệ với họ và họ quan hệ với các ngươi; và lãnh đạo xấu xa nhất là lãnh đạo làm các ngươi ghét họ và họ ghét các ngươi, các ngươi nguyền rủa họ và họ nguyền rủa các ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hỡi Abdur-Rohman bin Samuroh, Ngươi đừng yêu cầu ai đó đề cử mình để làm người thống trị, Qủa thật nếu Ngươi được trao quyền cho sự yêu cầu đề cử của Ngươi, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm về việc làm đó và Ngươi sẽ không có được sự trợ giúp của Allah trong việc thực hiện trách nhiệm của Ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu Allah mong muốn điều tốt đẹp cho một người lãnh đạo thì Ngài sẽ chọn cho y một người cố vấn trung thực để nhắc nhở y nếu y quên cũng như giúp đỡ y nếu y nhớ lại.Và ngược lại, nếu Allah mong muốn điều xấu cho y thì Ngài sẽ chọn cho y một người cố vấn hư đốn để không nhắc nhở y nếu y quên cũng như không giúp đỡ y nếu y nhớ lại
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah không cử phái bất cứ vị Nabi nào và cũng không ủy quyền cho bất cứ người nào có quyền lực kế vị ngoại trừ chỉ có hai loại người tùy tùng: Một loại người chỉ cho biết điều tốt đẹp và thúc giục y thực hiên nó, còn loại người khác chỉ ra điều xấu xa và thúc giục y thực hiện nó
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi đừng cố nài nĩ khi cầu xin điều gì đó, xin thề với Allah chưa ai trong các cậu xin Ta điều gì được Ta cho mà trong lòng lại cảm thấy khó chịu rồi xóa đi hồng phúc với điều Ta đã cho y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lúc tôi đang đi cùng với Thiên Sứ của Allah, lúc đó Người khoác chiếc áo choàng của xứ Najran (thuộc Yamen) có viền may dày dặn. Có một người Ả-rập du mục đến nắm giật mạnh chiếc áo khoác.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi ai đó trong các ngươi buồn ngủ lúc đang dâng lễ nguyện Salah thì y hãy ngủ cho tới khi cơn buồn ngủ không còn nữa
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, cậu phải có bổn phận với Thượng Đế, có bổn phận với bản thân cậu và có bổn phận với gia đình cậu, thế nên hãy hoàn thành tất cả bổn phận của mình.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi hãy kính sợ Allah về các loài thú không có khả năng nói chuyện này, các ngươi hãy cưỡi trên lưng chúng một cách thích hợp và hãy ăn thịt của chúng một cách đúng mực
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah thường đi ở phía sau cùng trong một nhóm người hành trình để giúp đỡ những người yếu và cầu nguyện cho họ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, nó không bẩn vì nó thuộc loài động vật sinh sống xung quanh con người.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, không nên dùng lửa để trừng phạt ngoại trừ Chủ Nhân tạo ra lửa.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trong lúc một con chó đang đi quanh một cái giếng trong bộ dạng yếu ớt do cơn khát sắp giết chết nó thì một người phụ nữ hành nghề mại dâm thuộc người dân Israel nhìn thấy, cô ta liền cởi chiếc giày của mình, xuống giếng múc nước lên cho nó uống, thế là cô ta được tha thứ bởi hành động đó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ta xin Ngươi hãy làm chứng cho Ta,và Ta xin thề với Ngươi bởi Đấng Allah rằng là Ta có ngâm thơ trong Thánh đường,Có phải Ngươi đã nghe thiên sứ Muhammad nói rằng:<>? và Abu Huoiroh đáp lại:Thưa Allah! Đúng là như vậy
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Số lượng đồng hành tốt nhất là bốn, số lượng tiểu đoàn tốt nhất là bốn trăm, số lượng đoàn quân tốt nhất là bốn ngàn, và số lượng mười hai ngàn quân sẽ không bao giờ bị bại trận do nguyên nhân ít lực lượng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp