Danh mục Hadith

Chúng tôi cam kết trung thành với Thiên Sứ của Allah ﷺ, trong việc nghe và vâng lời lúc khó khăn và dễ dàng, trong thời điểm thuận lợi và những lúc tồi tệ, và ngay cả khi điều đó ảnh hưởng đến chúng tôi
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Sẽ có những lãnh đạo mà các ngươi ưng thuận và phản đối. Ai ưng thuận (việc họ làm đúng) là người vô can, và ai phản đối (việc họ làm sai) là người an toàn, trừ những ai hài lòng và đi theo (việc sai trái của họ)
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Khi người bề tôi bị ốm hoặc đi đường, y sẽ được ghi cho ân phước cho những gì mà y đã thường xuyên làm khi đang ở nhà và khỏe mạnh.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Các ngươi hãy truyền đạt những gì từ Ta cho dù đó là một câu Kinh, và các ngươi hãy nói về người dân Israel mà không bị gì. Và bất cứ ai cố tình nói dối về Ta là y đã chuẫn bị cho mình chỗ ngồi trong Hỏa Ngục.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Tôn giáo này là sự khuyên răn
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Lạy Allah, ai được giao quyền quản lý vụ việc cộng đồng tín đồ của bề tôi và đối xử khắc nghiệt với họ, xin Ngài hãy đối xử khắc nghiệt với y; và ai được giao quyền quản lý vụ việc cộng đồng tín đồ của bề tôi và đối xứ hiền từ với họ, xin Ngài hãy hiền từ với y.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Bất cứ người bề tôi nào mà Allah đặt quyền quản lý cho y trên mọi người, và y chết đi trong tình trạng gian lận đối với người dưới quyền của mình thì Allah cấm y vào Thiên Đàng.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Ai từ bỏ sự vâng lời, tách khỏi tập thể rồi chết, thì y đã chết của cái chết thời Jahiliyah (tiền Islam)
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Bất cứ ai đến gặp các ngươi và bảo tất cả các ngươi đi theo một người nào đó, y muốn bẽ gãy cây trượng của các ngươi hoặc chia rẽ tập thể của các ngươi, các ngươi hãy giết y.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Ai trong các người nhìn thấy điều sai trái thì hãy thay đổi nó bằng tay của mình, nếu không có khả năng thì bằng chiếc lưỡi, và nếu không có khả năng thì bằng con tim và đó là đức tin yếu nhất.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Ta khuyên các ngươi hết lòng kính sợ Allah, hãy phục tùng và tuân lệnh cho dù lãnh đạo của các ngươi là một nô lệ. Rồi đây thời sau Ta, các ngươi sẽ thấy rất nhiều bất đồng và tranh luận. Khi đó, các ngươi hãy bám chặt lấy Sunnah của Ta và Sunnah của các Khalif chân chính
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Rồi đây các ngươi sẽ thấy sự trục lợi và những điều sai trái (từ các nhà lãnh đạo Muslim).} Mọi người nói: Vậy Người bảo chúng tôi phải làm gì khi sống vào thời đại đó, thưa Thiên Sứ của Allah? Người ﷺ nói: {Các ngươi hãy thực hiện nghĩa vụ của mình và cầu xin Allah quyền lợi của các Ngươi.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Hình ảnh người duy trì giới luật của Allah và người vi phạm giới luật giống như hình ảnh một đoàn người bắt thăm giành lấy chỗ ở trên một chiếc thuyền và kết quả là một nhóm ở tầng trên cao của chiếc thuyền và một nhóm ở tầng dưới thuyền
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Này bác, hãy nói: La i la ha il lol loh, chỉ lời nói đó cháu sẽ biện hộ cho bác trước Allah.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Nếu mọi người nhìn thấy kẻ áp bức mà không hành động chống lại hắn thì Allah sẽ trừng phạt họ toàn bộ.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Từng cái khớp xương của con người đều cần một Sadaqah tương ứng
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Lạy Allah, đối với ai lãnh đạo quản lý công việc của tín đồ Muslim này về bất cứ mặt nào, nếu y gây khó khăn cho họ xin hãy gây khó khăn lại cho y và nếu y biết thương yêu họ xin hãy thương yêu lại y.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Các ngươi hãy nghe lời và tuân lệnh, bởi quả thật họ chỉ chịu trách nhiệm cho việc làm của họ và các ngươi chỉ chịu trách nhiệm cho việc làm của các ngươi
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Và ai bầu một người làm Imam, y đã bắt tay với người đó, có sự đồng thuận của người đó thì hãy nuôi ăn người đó theo khả năng có thể, nếu người nào đến giành lấy (chức vụ Imam) của người đó thì các ngươi hãy đánh vào cổ của kẻ muốn giành lấy kia.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Quả thật, tôn giáo vốn rất đơn giản nhưng khi không được hướng dẫn sẽ cho là rất cực đoan, hãy luôn giữ trung lập, hãy hoàn thành tương đối khi không thể hoàn thành xuất sắc, hãy báo tin mừng và hãy cầu xin phù hộ vào buổi sáng, buổi chiều và một phần trong đêm.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Mỗi người trong các ngươi là người chăn chiên và có trách nhiệm với đàn chiên của mình
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Bổn phận của anh là phải nghe lời và tuân lệnh lúc khó khăn, lúc hưng thịnh, điều yêu thích và cả điều không thích, cho dù y có bất công với anh.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Trước đây, chúng tôi đã giao ước với Thiên Sứ của Allah là luôn phục tùng và nghe lệnh, Người mới nói: {Tùy theo khả năng của các ngươi.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Bắt buộc người Muslim phải nghe lời và phục tùng trong mọi lệnh dù ưa thích cũng như ghét bỏ, ngoại trừ lệnh phải làm điều tội lỗi thì không, một khi ra lệnh làm tội lỗi là không nghe lời hay tuân lệnh gì cả.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Ai tuân lệnh Ta là y đã tuân lệnh Allah, còn ai chống đối Ta tức là y đã chống đối Allah; và ai tuân lệnh vị lãnh đạo là y đã tuân lệnh Ta, còn ai chống đối lãnh đạo là y đã chống đối Ta.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Lãnh đạo tốt nhất là lãnh đạo làm các ngươi thương yêu họ và họ thương yêu các ngươi, các ngươi quan hệ với họ và họ quan hệ với các ngươi; và lãnh đạo xấu xa nhất là lãnh đạo làm các ngươi ghét họ và họ ghét các ngươi, các ngươi nguyền rủa họ và họ nguyền rủa các ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Xin thề với Đấng nắm linh hồn Ta trong tay Ngài, con trai của Maryam sẽ sớm giáng trần để phân xử giửa các ngươi một cách công bằng, Người bẻ gãy thánh giá, giết heo, qui định thuế thân và tiền của trở nên dồi dào đến mức không ai muốn nhận (của Zakah và Saqadahd).}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
và tôi là Dhimam bin Tha’labah anh em của dòng tộc Sa’d bin Bakar
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Hỡi mọi người, Allah đã cắt bỏ gánh nặng của sự ngu muội thời Jahiliyah và sự kiêu hãnh của họ đối với cha ông của họ
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Hỡi Abdur-Rohman bin Samuroh, Ngươi đừng yêu cầu ai đó đề cử mình để làm người thống trị, Qủa thật nếu Ngươi được trao quyền cho sự yêu cầu đề cử của Ngươi, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm về việc làm đó và Ngươi sẽ không có được sự trợ giúp của Allah trong việc thực hiện trách nhiệm của Ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Nếu Allah mong muốn điều tốt đẹp cho một người lãnh đạo thì Ngài sẽ chọn cho y một người cố vấn trung thực để nhắc nhở y nếu y quên cũng như giúp đỡ y nếu y nhớ lại.Và ngược lại, nếu Allah mong muốn điều xấu cho y thì Ngài sẽ chọn cho y một người cố vấn hư đốn để không nhắc nhở y nếu y quên cũng như không giúp đỡ y nếu y nhớ lại
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Allah không cử phái bất cứ vị Nabi nào và cũng không ủy quyền cho bất cứ người nào có quyền lực kế vị ngoại trừ chỉ có hai loại người tùy tùng: Một loại người chỉ cho biết điều tốt đẹp và thúc giục y thực hiên nó, còn loại người khác chỉ ra điều xấu xa và thúc giục y thực hiện nó
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Này Abu Zdar, quả thật ngươi yếu ớt, và quả thật nó (việc lãnh đạo) là sự tính nhiệm, vì chắc chắn vào Ngày Phục Sinh nó sẽ là một sự nhục nhã và ân hận ngoại trừ ai lãnh đạo một cách chính trực và thực hiện đúng với sự tính nhiễm đó.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Các ngươi đừng cố nài nĩ khi cầu xin điều gì đó, xin thề với Allah chưa ai trong các cậu xin Ta điều gì được Ta cho mà trong lòng lại cảm thấy khó chịu rồi xóa đi hồng phúc với điều Ta đã cho y.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Lúc tôi đang đi cùng với Thiên Sứ của Allah, lúc đó Người khoác chiếc áo choàng của xứ Najran (thuộc Yamen) có viền may dày dặn. Có một người Ả-rập du mục đến nắm giật mạnh chiếc áo khoác.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Khi ai đó trong các ngươi buồn ngủ lúc đang dâng lễ nguyện Salah thì y hãy ngủ cho tới khi cơn buồn ngủ không còn nữa
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Quả thật, cậu phải có bổn phận với Thượng Đế, có bổn phận với bản thân cậu và có bổn phận với gia đình cậu, thế nên hãy hoàn thành tất cả bổn phận của mình.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Các ngươi hãy kính sợ Allah về các loài thú không có khả năng nói chuyện này, các ngươi hãy cưỡi trên lưng chúng một cách thích hợp và hãy ăn thịt của chúng một cách đúng mực
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Thiên Sứ của Allah thường đi ở phía sau cùng trong một nhóm người hành trình để giúp đỡ những người yếu và cầu nguyện cho họ.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Quả thật, nó không bẩn vì nó thuộc loài động vật sinh sống xung quanh con người.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Quả thật, không nên dùng lửa để trừng phạt ngoại trừ Chủ Nhân tạo ra lửa.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Trong lúc một con chó đang đi quanh một cái giếng trong bộ dạng yếu ớt do cơn khát sắp giết chết nó thì một người phụ nữ hành nghề mại dâm thuộc người dân Israel nhìn thấy, cô ta liền cởi chiếc giày của mình, xuống giếng múc nước lên cho nó uống, thế là cô ta được tha thứ bởi hành động đó.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Ta xin Ngươi hãy làm chứng cho Ta,và Ta xin thề với Ngươi bởi Đấng Allah rằng là Ta có ngâm thơ trong Thánh đường,Có phải Ngươi đã nghe thiên sứ Muhammad nói rằng:<>? và Abu Huoiroh đáp lại:Thưa Allah! Đúng là như vậy
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Số lượng đồng hành tốt nhất là bốn, số lượng tiểu đoàn tốt nhất là bốn trăm, số lượng đoàn quân tốt nhất là bốn ngàn, và số lượng mười hai ngàn quân sẽ không bao giờ bị bại trận do nguyên nhân ít lực lượng.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu