Danh mục Hadith

Ai trong các ngươi nhìn thấy điều sai trái thì hãy thay đổi nó
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Quả thật, những ai trong thiên hạ khi nhìn thấy một người làm điều sai quấy và y có khả năng ngăn cản hay khuyên nhủ nhưng y lại không làm điều đó, thì người đó cũng sẽ phải nhận lấy hình phạt từ Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah không cử phái bất cứ vị Nabi nào và cũng không ủy quyền cho bất cứ người nào có quyền lực kế vị ngoại trừ chỉ có hai loại người tùy tùng: Một loại người chỉ cho biết điều tốt đẹp và thúc giục y thực hiên nó, còn loại người khác chỉ ra điều xấu xa và thúc giục y thực hiện nó
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ta xin Ngươi hãy làm chứng cho Ta,và Ta xin thề với Ngươi bởi Đấng Allah rằng là Ta có ngâm thơ trong Thánh đường,Có phải Ngươi đã nghe thiên sứ Muhammad nói rằng:<>? và Abu Huoiroh đáp lại:Thưa Allah! Đúng là như vậy
عربي tiếng Anh tiếng Pháp