Lista hadisa

Najbolji džihad je reći pravdu kod nepravednog vladara.
عربي Engleski Francuski
"Primjer onoga ko čuva Allahove granice i onoga koji ih prelazi jest kao primjer naroda koji na lađi, izvlačeći strelice određuje ko će biti na gornjem, a ko na donjem dijelu. Kada oni iz donjeg dijela krenu da zahvate vodu, prođu pored onih koji su na gornjem dijelu, pa kažu: 'Kada bismo mi sebi probušili rupu u svom (donjem) dijelu da ne uznemiravamo ove na gornjem dijelu?' Ako ih ovi iz gornjeg dijela puste da to urade propast će svi, a ako ih spriječe spasit će se i svi će biti spašeni."
عربي Engleski Francuski
"Zaista, kada ljudi vide nasilnika i ne spriječe ga u njegovim djelima, sve njih čeka skora kazna od Allaha."
عربي Engleski Francuski
"Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, ili ćete naređivati na dobro i odvraćati od zla, ili će Allah na vas poslati kaznu nakon koje ćete Ga dozivati i moliti, a On vam se neće odazvati."
عربي Engleski Francuski
"Allah nije poslao Poslanika, niti postavio halifu (vladara), a da on nije imao dvije vrste društva (savjetnike, prijatelje); savjetnike koji su ga podsticali na dobročinstvo, i savjetnike koji su ga podsticali na zlo."
عربي Engleski Francuski
Allah je to dozvolio samo Svome Poslaniku, a vama nije.' Meni je u njoj to dozvolio samo jedan dio dana, a danas se povratio status njene neprikosnovenosti – njene svetosti kao što je to bilo i jučer. Neka prisutni (ovo) prenese odsutnom!’
عربي Engleski Francuski
Od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, prenosi se da mu je doveden neki čovjek i da mu bi rečeno: "Ovom čovjeku kapa alkohol sa brade." On je tada rekao: "Nama je zaista zabranjeno da ljude uhodimo, ali kada nam nešto bude očito, prema tome ćemo presuditi."
عربي Engleski Francuski
"Zaista su sinovi Israilovi propali kada su ovo njihove žene počele nositi."
عربي Engleski Francuski
Zatim se Hassan okrenuo Ebu Hurejri i rekao: 'Zaklinjem te Allahom, jesi li čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: 'Odgovori idolopoklonicima umjesto mene. Allahu, pomozi ga časnim Džibrilom!' 'Da, Allaha mi', reče Ebu Hurejra.
عربي Engleski Francuski
"Namaz pokajnikā je onda kada zemlja počne pržiti papke mladih deva."
عربي Engleski Francuski