Danh mục Hadith

Chúng tôi đã cam kết với Thiên Sứ của Allah – cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người – trong việc nghe và vâng lời (các lãnh đạo) dù trong khó khăn và dễ dàng, dù thích và không thích, dù phải chịu sự cai trị độc quyền; và chúng tôi cam kết rằng chúng tôi không li khai khỏi quyền quản lý của họ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Sẽ có những lãnh đạo cai trị các ngươi, các ngươi sẽ đồng tình và không đồng tình với họ. Vì vậy, người nào ghét (việc làm sai trái của họ) thì y đã vô can, và người nào phản đối thì y đã an toàn; nhưng người nào bằng lòng và đi theo (sẽ bị hủy diệt giống như họ). Họ nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, chúng tôi có được phép nổi dậy đánh họ không? Người nói: Không, nếu như họ vẫn duy trì lễ nguyện Salah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đạo là sự khuyên răn.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lạy Allah, ai nắm quyền cai quản các vụ việc cộng đồng tín đồ của bề tôi, nhưng gây khó khăn cho họ thì xin Ngài gây khó khăn cho y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bất cứ người bề tôi nào mà Allah cho y quyền cai trị, y chết vào ngày y phải chết trong lúc y là kẻ gian lận đối với dân chúng của mình thì Allah sẽ cấm y vào Thiên Đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai tự rời bỏ sự phục tùng và tự li khai khỏi tập thể rồi chết, là y đã chết như những người thời tiền Islam; ai chiến đấu vì điều mù tịt do bởi cơn giận vì gia phả hoặc kêu gọi đến với gia phả hoặc bảo vệ gia phả rồi bị giết là y đã chết như cái chết của người thời tiền Islam.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Kẻ nào đến với các ngươi sau khi tất cả các ngươi đã đồng thống nhất phục tùng dưới một người đàn ông lãnh đạo, kẻ đó muốn lung lay cây trụ của các ngươi hoặc muốn chia rẽ tập thể các ngươi thì các ngươi hãy giết kẻ đó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lạy Allah, đối với ai lãnh đạo quản lý công việc của tín đồ Muslim này về bất cứ mặt nào, nếu y gây khó khăn cho họ xin hãy gây khó khăn lại cho y và nếu y biết thương yêu họ xin hãy thương yêu lại y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi hãy nghe lời và tuân lệnh, bởi quả thật họ chỉ chịu trách nhiệm cho việc làm của họ và các ngươi chỉ chịu trách nhiệm cho việc làm của các ngươi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Và ai bầu một người làm Imam, y đã bắt tay với người đó, có sự đồng thuận của người đó thì hãy nuôi ăn người đó theo khả năng có thể, nếu người nào đến giành lấy (chức vụ Imam) của người đó thì các ngươi hãy đánh vào cổ của kẻ muốn giành lấy kia.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bổn phận của anh là phải nghe lời và tuân lệnh lúc khó khăn, lúc hưng thịnh, điều yêu thích và cả điều không thích, cho dù y có bất công với anh.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trước đây, chúng tôi đã giao ước với Thiên Sứ của Allah là luôn phục tùng và nghe lệnh, Người mới nói: {Tùy theo khả năng của các ngươi.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bắt buộc người Muslim phải nghe lời và phục tùng trong mọi lệnh dù ưa thích cũng như ghét bỏ, ngoại trừ lệnh phải làm điều tội lỗi thì không, một khi ra lệnh làm tội lỗi là không nghe lời hay tuân lệnh gì cả.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai tuân lệnh Ta là y đã tuân lệnh Allah, còn ai chống đối Ta tức là y đã chống đối Allah; và ai tuân lệnh vị lãnh đạo là y đã tuân lệnh Ta, còn ai chống đối lãnh đạo là y đã chống đối Ta.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lãnh đạo tốt nhất là lãnh đạo làm các ngươi thương yêu họ và họ thương yêu các ngươi, các ngươi quan hệ với họ và họ quan hệ với các ngươi; và lãnh đạo xấu xa nhất là lãnh đạo làm các ngươi ghét họ và họ ghét các ngươi, các ngươi nguyền rủa họ và họ nguyền rủa các ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hỡi Abdur-Rohman bin Samuroh, Ngươi đừng yêu cầu ai đó đề cử mình để làm người thống trị, Qủa thật nếu Ngươi được trao quyền cho sự yêu cầu đề cử của Ngươi, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm về việc làm đó và Ngươi sẽ không có được sự trợ giúp của Allah trong việc thực hiện trách nhiệm của Ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu Allah mong muốn điều tốt đẹp cho một người lãnh đạo thì Ngài sẽ chọn cho y một người cố vấn trung thực để nhắc nhở y nếu y quên cũng như giúp đỡ y nếu y nhớ lại.Và ngược lại, nếu Allah mong muốn điều xấu cho y thì Ngài sẽ chọn cho y một người cố vấn hư đốn để không nhắc nhở y nếu y quên cũng như không giúp đỡ y nếu y nhớ lại
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah không cử phái bất cứ vị Nabi nào và cũng không ủy quyền cho bất cứ người nào có quyền lực kế vị ngoại trừ chỉ có hai loại người tùy tùng: Một loại người chỉ cho biết điều tốt đẹp và thúc giục y thực hiên nó, còn loại người khác chỉ ra điều xấu xa và thúc giục y thực hiện nó
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Này Abu Zdar, quả thật ngươi yếu ớt, và quả thật nó (việc lãnh đạo) là sự tính nhiệm, vì chắc chắn vào Ngày Phục Sinh nó sẽ là một sự nhục nhã và ân hận ngoại trừ ai lãnh đạo một cách chính trực và thực hiện đúng với sự tính nhiễm đó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi đừng cố nài nĩ khi cầu xin điều gì đó, xin thề với Allah chưa ai trong các cậu xin Ta điều gì được Ta cho mà trong lòng lại cảm thấy khó chịu rồi xóa đi hồng phúc với điều Ta đã cho y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lúc tôi đang đi cùng với Thiên Sứ của Allah, lúc đó Người khoác chiếc áo choàng của xứ Najran (thuộc Yamen) có viền may dày dặn. Có một người Ả-rập du mục đến nắm giật mạnh chiếc áo khoác.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah thường đi ở phía sau cùng trong một nhóm người hành trình để giúp đỡ những người yếu và cầu nguyện cho họ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Số lượng đồng hành tốt nhất là bốn, số lượng tiểu đoàn tốt nhất là bốn trăm, số lượng đoàn quân tốt nhất là bốn ngàn, và số lượng mười hai ngàn quân sẽ không bao giờ bị bại trận do nguyên nhân ít lực lượng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp