Lista hadisa

"Mi smo dali zavjet (zakletvu) Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve selleme, za poslušnost i pokornost u muci i lahkoći, u lagodnosti i teškoći, za prednost njegovu nad nama u svemu, i da se nećemo svađati i osporavati zapovjedništvo emirima (vladarima)."
عربي Engleski Urdu
“Na vašem čelu će biti vođe čija će vam se neka djela dopadati a neka neće. Ko bude ukazivao na njihova loša djela svojim jezikom, izvršio je svoju dužnost; ko ih bude samo prezirao srcem, spasio se odgovornosti. Međutim, ko bude zadovoljan onim što oni rade i u tome ih slijedio, on je njihov saučesnik u svemu što rade.” Neko upita: “Allahov Poslaniče, hoćemo li se boriti protiv njih?” “Ne“, odgovori on, “sve dok među vama uspostavljali namaz.”
عربي Engleski Urdu
Ova vjera je savjet/iskren odnos
عربي Engleski Urdu
Allahu, ko preuzme odgovornost nad nekim pitanjima moga umeta, pa mu oteža, otežaj i Ti njemu! A onaj ko preuzme odgovornost nad nekim pitanjima moga ummeta, pa im olakša, olakšaj i Ti njemu!“
عربي Engleski Urdu
Nema nijednog roba kome je Allah dao da bude pretpostavljeni svojim podanicima, a da mu Allah neće, kada umre, zabraniti ulazak u Džennet, ukoliko bude varao svoje podanike
عربي Engleski Urdu
Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: "Onaj ko izađe iz okrilja pokornosti i ostavi džemat, pa umre, umro je predislamskom smrću. Onaj ko se bori pod bajrakom zaslijepljen, srdeći se u ime rodbinstva, ili poziva u plemenski šovinizam, ili ga pomaže - ako pogine, to je pogibija sa predislamskim obilježjem. Onaj ko se bori protiv moga umeta udarajući na onoga ko je dobar i na onoga ko je grešan, ne vodeći računa ko je vjernik od umeta, niti ispunjavajući ugovor onome s kim je postignut, takav nije od mene i ja nisam od njega."
عربي Engleski Urdu
“Ubijte onog ko se pojavi među vama želeći vas pocijepati i unijeti među vas neslogu dok ste svi privrženi jednom vladaru.”
عربي Engleski Urdu
Herakle upita: 'Šta vam naređuje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem?“ Ebu Sufjan reče: 'Govori nam: 'Obožavajte Allaha, Jednog Jedinog, druge Mu ravnim ne smatrajte, a ostavite ono što vam govore očevi vaši. Naređuje nam namaz, iskrenost, čednost, poštenje.
عربي Engleski Urdu
"Poslije mene će doći vrijeme kad će vaši pretpostavljeni uzimati bogatstvo za sebe i davati ga kome oni hoće, i mnoge druge stvari (raditi) koje ćete osuđivati."
عربي Engleski Urdu
Imami vam klanjaju (predvode) namaz, ako ispravno klanjaju nagradu imate i vi i oni, a ako pogriješe vama pripada nagrada za vaš namaz a njima grijeh za napravljenu grešku.
عربي Engleski Urdu
„Allahu moj, kome bude povjereno namjesništvo i uprava nad mojim umetom (sljedbenicima), pa im bude otežavao (grubo postupao prema njima), i Ti njemu otežaj, a kome bude povjereno namjesništvo i uprava, pa bude blag prema njima, budi i Ti blag prema njemu.“
عربي Engleski Urdu
"Strpite se, jer, uistinu, neće doći ni jedno vrijeme, a da ono poslije njega nije gore od njega. Sve bit će tako dok ne sretnete svoga Gospodara."
عربي Engleski Urdu
Selema b. Jezid El-Džufi je upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Vjerovjesniče, kad bi naši pretpostavljeni tražili od nas da izvršavamo svoje obaveze prema njima, a oni svoje obaveze prema nama ne izvršavali, šta nam savjetuješ da u tom slučaju činimo?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se okrenuo od njega, pa ga je on to opet upitao. Tada mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Slušajte i pokoravajte se. Oni su odgovorni za ono na šta su se obavezali, a vi za ono na što ste se obavezali.”
عربي Engleski Urdu
Ko se opredijeli za nekog vođu (imama) i dadne mu prisjegu (na vjernost) neka mu koliko god može bude pokoran, a ako se javi (u to vrijeme) neki drugi (imam) i počne se sporiti s njim (oko vlasti), ubijte onog drugog.“
عربي Engleski Urdu
„Ko od vas bude angažiran, na nekom poslu, pa prikrije i koliko iglu, ili još manje od toga, učinio je prevaru i doći će sa tim na Sudnji dan.“
عربي Engleski Urdu
Svi ste vi pastiri, i svaki pastir bit će odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir, čovjek je pastir svojoj porodici, žena je pastirica u kući svoga muža i njegove djece. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado.
عربي Engleski Urdu
„Slušaj i pokoravaj se i kad ti je lahko i kad ti je teško, i u onome što voliš (što ti je drago) i u onome što mrziš (što ti nije drago), pa makar i tvoja ovodunjalučka prava bila uzurpirana.“
عربي Engleski Urdu
„Kada smo davali prisegu Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na pokornost, on je kazao: 'U onome što ste u mogućnosti.'“
عربي Engleski Urdu
"Musliman mora slušati i pokoravati se u onome što voli i što mrzi, osim ako mu se naredi griješenje. Ako mu se naredi griješenje, u tome se ne sluša i ne pokorava."
عربي Engleski Urdu
Ko god ponižava vladara, Allah će njega poniziti.
عربي Engleski Urdu
„Pokoravajte se vođi makar on bio i abesinski rob čija glava sliči suhom zrnu grožđa.“
عربي Engleski Urdu
“Ko mi bude pokoran, taj je pokoran Allahu, a ko nije pokoran meni, taj nije pokoran ni Allahu. A ko bude pokoran pretpostavljenom, taj je pokoran meni, a ko je nepokoran pretpostavljenom, taj je nepokoran meni."
عربي Engleski Urdu
„Najbolje vaše vođe su oni koje volite i koji vas vole, za koje dove činite i koji za vas dove čine, a najgore vaše vođe su oni koje mrzite i koji vas mrze, koje proklinjete i koji vas proklinju.“
عربي Engleski Urdu
"Vi ćete se natjecati za vlast, a to će uzrokovati žalost na Sudnjem danu. Divnog li dojenja, a lošeg li odbijanja (od dojke)!"
عربي Engleski Urdu
"Abdurrahmane, sine Semurin, ne traži vlast, jer ako je na svoje traženje dobiješ, bit ćeš prepušten njoj (i nećeš dobiti Allahovu pomoć)."
عربي Engleski Urdu
"Kada Allah nekom vladaru želi dobro, podari mu iskrenog vezira koji ga podsjeti ako on, vladar, zaboravi, te koji ga podrži kad se on, vladar, sam sjeti. A ako mu Allah želi suprotno od toga, podari mu lošeg vezira koji ga ne podsjeti kad on, vladar, zaboravi, te koji ga ne podrži kad se on, vladar, sam sjeti."
عربي Engleski Urdu
"Allah nije poslao Poslanika, niti postavio halifu (vladara), a da on nije imao dvije vrste društva (savjetnike, prijatelje); savjetnike koji su ga podsticali na dobročinstvo, i savjetnike koji su ga podsticali na zlo."
عربي Engleski Urdu
"O Ebu Zerre, ja te vidim slabim, a ja ti uistinu želim ono što želim i sebi; ne prihvataj se vođstva ni nad dvojicom ljudi i ne prihvataj čuvanje imetak jetima."
عربي Engleski Urdu
"O Ebu Zerr, ti si slabašan, a radi se o emanetu, to će na Sudnjem danu biti uzrokom poniženja i žaljenja, osim onome ko ga uzme s pravom i ko ispuni obaveze."
عربي Engleski Urdu
Sjetio sam se da imam nešto neobrađenog zlata kod kuće, pa nisam želio da budem okupiran njime, te sam naredio da se podijeli.
عربي Engleski Urdu
"Tako mi Allaha, mi zaista ovu stvar ne dajemo onome ko je traži ili onome ko je priželjkuje."
عربي Engleski Urdu
"Sinko moj, ja sam zaista čuo Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada kaže: 'Zaista su najgori predvodnici grubijani, pa pazi se da ne budeš od takvih!'"
عربي Engleski Urdu
„Nemojte biti nasrtljivi kada tražite, jer, tako mi Allaha, niko od vas neće od mene nešto zaiskati i izvući od mene svojim navaljivanjem nešto što mi nije bilo po volji a da će u onome što sam mu dao imati bereketa!“
عربي Engleski Urdu
"Išao sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i na njemu je bio nedžranski ogrtač, grubih obruba, pa ga je pristigao jedan beduin (seljak) i grubo ga povuče za odjeću..."
عربي Engleski Urdu
“Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je čovjeka po imenu Ibnul-Lutbijja, iz plemena El-Ezd, da ubire zekat. Kada se vratio, Ibnul-Lutbijja reče: ‘Ovo je zekat za vas, a ovo je meni poklon!’”
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaostajao bi tokom putovanja i pomagao slabašne, stavljajući ih iza sebe na jahalicu i upućujući za njih dovu.
عربي Engleski Urdu
Muhammed b. Zejd kazuje da su neki ljudi upitali njegovog djeda Abdullaha b. Omera, radijallahu anhu: "Kada posjećujemo vladare, mi govorimo suprotno onome što govorimo kada izađemo?" Abdullah im odgovori: "To smo ubrajali u licemjerstvo u doba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem."
عربي Engleski Urdu
"Neće uspjeti narod koji za vladara postavi žensko."
عربي Engleski Urdu
"Koga Uzvišeni Allah učini odgovornim za nešto od stvari muslimana, pa se ogluši o njihove potrebe, nužde i siromašluk, Uzvišeni Allah će se oglušiti o njegove potrebe, nužde i siromašluk."
عربي Engleski Urdu
Da nam je došao imetak Bahrejna, dodijelio bih ti, ovako, ovako i ovako.
عربي Engleski Urdu
"O vođo pravovijernih, zaista je Allah Uzvišeni, svome Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: 'Ti ono lijepo što čine prihvati, i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!', a zaista je ovaj jedan od neznalica."
عربي Engleski Urdu
U vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ljudi su ocjenjivani Objavom, ali Objava se prekinula. Sada vas cijenimo sa onim što vidimo od vaših djela. Onaj ko pokaže dobro uzimamo ga povjerljivim i bliskim. Nije do nas da gledamo na njegove tajne. Uzvišeni Allah će ga pitati za njegove tajne. A onaj ko prema nama pokaže zlo ne uzimamo ga povjerljivim i ne vjerujemo mu.
عربي Engleski Urdu
"Žalili su se stanovnici Kufe Omeru, radijallahu anhu, na Sa'da b. Ebu Vekasa, pa im je Omer, radijallahu anhu, postavio za namjesnika Ammara..."
عربي Engleski Urdu
Omer b. Hattab, radijallahu anhu, je odredio za prve iseljenike (muhadžire) četiri hiljade…
عربي Engleski Urdu
„Najbolje je da družina na putovanju sadrži četvoricu, da izviđački odred sadrži četiri stotine, a borbena jedinica četiri hiljade vojnika. Ukoliko jedinica bude imala dvanaest hiljada, neće biti poraženi zbog malobrojnosti.“
عربي Engleski Urdu
“Mi ne angažiramo na ubiranju zekata onoga ko to od nas traži! Nego ti, Ebu Musa, i ti Abdullah b. Kajs, pođite u Jemen!”
عربي Engleski Francuski
“Svevišnji je Allah poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sa istinom i objavio mu Knjigu. Između ostalih ajeta, objavljen mu je ajet o kamenovanju, koji smo učili, razumjeli i imali svijest o njemu. Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kamenovao neke osobe, a i mi smo to činili nakon njegove smrti.”
عربي Engleski Urdu