Podkategorije

Lista hadisa

"Poslije mene će doći vrijeme kad će vaši pretpostavljeni uzimati bogatstvo za sebe i davati ga kome oni hoće, i mnoge druge stvari (raditi) koje ćete osuđivati."
عربي Engleski Francuski
„Allahu moj, kome bude povjereno namjesništvo i uprava nad mojim umetom (sljedbenicima), pa im bude otežavao (grubo postupao prema njima), i Ti njemu otežaj, a kome bude povjereno namjesništvo i uprava, pa bude blag prema njima, budi i Ti blag prema njemu.“
عربي Engleski Francuski
Svi ste vi pastiri, i svaki pastir bit će odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir, čovjek je pastir svojoj porodici, žena je pastirica u kući svoga muža i njegove djece. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado.
عربي Engleski Francuski
Sjetio sam se da imam nešto neobrađenog zlata kod kuće, pa nisam želio da budem okupiran njime, te sam naredio da se podijeli.
عربي Engleski Francuski
"Tako mi Allaha, mi zaista ovu stvar ne dajemo onome ko je traži ili onome ko je priželjkuje."
عربي Engleski Francuski
"Sinko moj, ja sam zaista čuo Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada kaže: 'Zaista su najgori predvodnici grubijani, pa pazi se da ne budeš od takvih!'"
عربي Engleski Francuski
"Išao sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i na njemu je bio nedžranski ogrtač, grubih obruba, pa ga je pristigao jedan beduin (seljak) i grubo ga povuče za odjeću..."
عربي Engleski Francuski
“Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je čovjeka po imenu Ibnul-Lutbijja, iz plemena El-Ezd, da ubire zekat. Kada se vratio, Ibnul-Lutbijja reče: ‘Ovo je zekat za vas, a ovo je meni poklon!’”
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaostajao bi tokom putovanja i pomagao slabašne, stavljajući ih iza sebe na jahalicu i upućujući za njih dovu.
عربي Engleski Francuski
"Koga Uzvišeni Allah učini odgovornim za nešto od stvari muslimana, pa se ogluši o njihove potrebe, nužde i siromašluk, Uzvišeni Allah će se oglušiti o njegove potrebe, nužde i siromašluk."
عربي Engleski Francuski
Da nam je došao imetak Bahrejna, dodijelio bih ti, ovako, ovako i ovako.
عربي Engleski Francuski
"O vođo pravovijernih, zaista je Allah Uzvišeni, svome Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: 'Ti ono lijepo što čine prihvati, i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!', a zaista je ovaj jedan od neznalica."
عربي Engleski Francuski
U vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ljudi su ocjenjivani Objavom, ali Objava se prekinula. Sada vas cijenimo sa onim što vidimo od vaših djela. Onaj ko pokaže dobro uzimamo ga povjerljivim i bliskim. Nije do nas da gledamo na njegove tajne. Uzvišeni Allah će ga pitati za njegove tajne. A onaj ko prema nama pokaže zlo ne uzimamo ga povjerljivim i ne vjerujemo mu.
عربي Engleski Francuski
"Žalili su se stanovnici Kufe Omeru, radijallahu anhu, na Sa'da b. Ebu Vekasa, pa im je Omer, radijallahu anhu, postavio za namjesnika Ammara..."
عربي Engleski Francuski
Omer b. Hattab, radijallahu anhu, je odredio za prve iseljenike (muhadžire) četiri hiljade…
عربي Engleski Francuski
“Mi ne angažiramo na ubiranju zekata onoga ko to od nas traži! Nego ti, Ebu Musa, i ti Abdullah b. Kajs, pođite u Jemen!”
عربي Engleski Francuski
“Svevišnji je Allah poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sa istinom i objavio mu Knjigu. Između ostalih ajeta, objavljen mu je ajet o kamenovanju, koji smo učili, razumjeli i imali svijest o njemu. Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kamenovao neke osobe, a i mi smo to činili nakon njegove smrti.”
عربي Engleski Francuski