kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Zai zama bayan ni sakamako da abubuwan da kuke musunwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Dukkanku Masu kiwo ne kuma dukkaninku ababab tambaya ne akan kiwon sa, Sarki Mai kiwo ne, Kuma Mutum mai kiwo ne akan Iyalan gidansa, Kuma Mace Mai kiwo ce akan gidan Mijinta da Dansa, Saboda haka baki dayanku Makiyaya ne akan abunda aka ba shi kiwo"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ambaci wani abu game da adalcinmu, kuma ina tsammanin zai kulle ni, don haka na ba da umarnin a raba shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ina tafiya tare da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - a kansa tare da dusar kankara mai kauri a cikin dutsen.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Manzon Allah ya Kasance, yana jinkirtawa a bayan Matafiya, Saboda ya taimakawa Rarrauna, Kuma ya dauke shi kuma yayi Masa Addu'a"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan kudin Bahrain suka zo, zan ba ka haka da sauransu da sauransu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Amirul Muminina, Allah Madaukaki ya ce wa Annabinsa - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi -: {Ka yi afuwa ka yi umarni da al'ada kuma ka kau da kai daga jahilai.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
NASA an dauki wahayi ne a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kuma wannan wahayi ya daina, amma Nokhzkm yanzu ya hada da dawo mana daga kasuwancinku, ya nuna mana kyau Omnah da Qrbnah, ba mu asirin wani abu ba, Allah ya yi masa hisabi a cikin sirrinsa, kuma ya nuna mana Bad ba mu gaskata shi ko gaskata shi ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci