Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Lạy Allah, đối với ai lãnh đạo quản lý công việc của tín đồ Muslim này về bất cứ mặt nào, nếu y gây khó khăn cho họ xin hãy gây khó khăn lại cho y và nếu y biết thương yêu họ xin hãy thương yêu lại y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lúc tôi đang đi cùng với Thiên Sứ của Allah, lúc đó Người khoác chiếc áo choàng của xứ Najran (thuộc Yamen) có viền may dày dặn. Có một người Ả-rập du mục đến nắm giật mạnh chiếc áo khoác.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah thường đi ở phía sau cùng trong một nhóm người hành trình để giúp đỡ những người yếu và cầu nguyện cho họ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp