عن محمد بن زيد: أن نَاسًا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : إنا ندخل على سَلاطِينِنَا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نَعُدُّ هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

Muhammed b. Zejd kazuje da su neki ljudi upitali njegovog djeda Abdullaha b. Omera, radijallahu anhu: "Kada posjećujemo vladare, mi govorimo suprotno onome što govorimo kada izađemo?" Abdullah im odgovori: "To smo ubrajali u licemjerstvo u doba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem."
Vjerodostojan - Hadis bilježi imam Buhari

Objašnjenje

Prenosi se od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, da su neki ljudi došli njemu i kazali: "Mi, kada dođemo kod vladara, govorimo riječi suprotne onima koje govorimo kada nismi kod njih." On je tada kazao: "Mi smo to smatrali vidom licemjerstva u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem." A razlog tome jest to što su oni pričali pa lagali, a iskren savjet koji su trebali uputiti, nisu uputili, nego su iznevjerili. Obaveza je onome ko posjeti vođe, ministre, poglavare i vladare da govori onako kako i jest.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Kurdski Hausa
Prikaz prijevoda