Podkategorije

Lista hadisa

"Nema težeg namaza munaficima od sabaha i jacije, a kad bi znali šta je u njima, dolazili bi da obave ta dva namaza, pa makar pužući. Odlučio sam zapovjediti da se zanijeti klanjati namaz, a da ja odem do kuća ljudi koji ne prisustvuju namazu (u džamiji), pa da im spalim kuće."
عربي Engleski Francuski
"Naš će Gospodar potkoljenicu Svoju otkriti, pa će Mu sedždu učiniti svaki vjernik i vjernica, a ostat će svaki onaj koji je činio sedždu na dunjaluku licemjerno. Takvi će krenuti da učine sedždu, ali će im leđa postati ravna (tj. neće se moći saviti kao da nemaju pršljenove)."
عربي Engleski Francuski
Kada je objavljen ajet o sadaki, mi smo na sebi nosili tovare da udijelimo. Potom je došao jedan čovjek udijelo mnogo imetka, pa su neki rekli: "Hvalisavac." I došao je drugi čovjek koji je udijelo samo jedan pregršt, pa neki rekli: "Allahu nije potreban taj jedan pregršt." Nakon toga je objavljeno: "One koji vjernike ogovaraju zato što sadaku iskreno udjeljuju."
عربي Engleski Francuski
Muhammed b. Zejd kazuje da su neki ljudi upitali njegovog djeda Abdullaha b. Omera, radijallahu anhu: "Kada posjećujemo vladare, mi govorimo suprotno onome što govorimo kada izađemo?" Abdullah im odgovori: "To smo ubrajali u licemjerstvo u doba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem."
عربي Engleski Francuski
Na jednom putovanju s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, ljude je zadesila oskudica...
عربي Engleski Francuski
Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Mislim da ta dvojica ljudi ne znaju ništa o islamu!" (Buhari) Lejs b. Sa'd, jedan od prenosilaca ovog hadisa, veli da su ta dvojica ljudi bili licemjeri.
عربي Engleski Francuski
“Najviše dvoličnjaka u mom umetu činit će učači Kur’ana.”
عربي Engleski Francuski