Lista hadisa

"Allahu, ne daj da moj mezar postane idol koji će se obožavati! Neka se Allahova srdžba poveća prema narodima koji su mezare svojih vjerovjesnika pretvorili u džamije!"
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko se zakune nečim drugim, a ne Allahom, počinio je djelo nevjerstva ili je Allahu pridružio druga."
عربي Engleski Francuski
"Nema težeg namaza munaficima od sabaha i jacije, a kad bi znali šta je u njima, dolazili bi da obave ta dva namaza, pa makar pužući. Odlučio sam zapovjediti da se zanijeti klanjati namaz, a da ja odem do kuća ljudi koji ne prisustvuju namazu (u džamiji), pa da im spalim kuće."
عربي Engleski Francuski
Za vas se najviše plašim malog širka: pokazivanja...
عربي Engleski Francuski
"Zar oni ne zabranjuju ono što je Allah dopustio pa i vi to smatrate zabranjenim, i dopuštaju ono što je Allah zabranio pa i vi to smatrate dozvoljenim?" "Da", rekao sam. "E to vam je njihovo obožavanje."
عربي Engleski Francuski
Ti ideš sljedbenicima Knjige. Prvo ih pozovi svjedočenju da je samo Allah Bog.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, upitan o otklanjanju sihra sihrom: "To je šejtanski posao."
عربي Engleski Francuski
"Onaj koga zloslutnja (tijere) odvrati od njegove potrebe, počinio je širk." Upitali su: "A šta je iskup za to?" On reče: "Da kažeš: 'Allahu, svako dobro je od Tebe, sve ptice su Tvoje i nema Boga osim Tebe.'"
عربي Engleski Francuski
"Onaj Ko sretne Allaha, a nije Mu ništa pridružio, ući će u Džennet, a ko Ga sretne, a pridružio Mu druga, ući će u Džehennem."
عربي Engleski Francuski
O riječima Uzvišenog Allaha: "i govore: 'Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napuštajte!'", Ibn Abbas, radijallahu 'anhu, kaže: "Ovo su imena dobrih ljudi iz naroda Nuha, 'alejhisselam."
عربي Engleski Francuski
Ko uradi nešto što nije dio naše vjere, to se odbija.
عربي Engleski Francuski
"Nije od nas onaj koji gata i kome se gata, onaj koji proriče i kome se proriče, onaj koji pravi sihr i onaj za koga se pravi sihr. Onaj ko ode vračaru i povjeruje u njegov govor postao je nevjernik u ono što je objavljeno Muhammedu, s.a.v.s."
عربي Engleski Francuski
“Onom ko posjeti vračara i upita ga nešto u vezi s gajbom, pa mu povjeruje, namaz neće biti primljen četrdeset dana.”
عربي Engleski Francuski
“Ko nauči imalo od astrologije već je upao u sihr, a grešan je onoliko koliko je stekao tog znanja.”
عربي Engleski Francuski
Iman se sastoji iz sedamdeset i nekoliko ili šezdeset i nekoliko dijelova...
عربي Engleski Francuski
"Zaista meleki u oblacima silaze i spominju događaje koji su već određeni na nabesima. Šejtan kradom prisluškuje pa ako šta načudne, to prenese vračaru, i na to od sebe doda još stotinu laži."
عربي Engleski Francuski
"Požurite sa činjenjem dobrih dijela prije pojave smutnji koje će biti poput najmračnijih noćnih tmina! Čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, odnosno omrknut će kao vjernik, a osvanut će kao nevjernik. Prodavat će vjeru za sitni dunjalučki interes."
عربي Engleski Francuski
Riječi su Uzvišenog Allaha: "Zato ne činite svjesno Allahu sudruge." Ibn Abbas je o ajetu rekao: "El-Endad (sudruzi) predstavlja pridruživanje (širk) koji je tajnovitiji od hoda mrava na crnom kamenu u tamnoj noći."
عربي Engleski Francuski
“Ko poziva u dobro imat će nagradu onih koji ga čine, a to njihovu nagradu neće umanjiti, a ko poziva u zlo ponijet će grijeh onih koji ga čine, a to njihove grijehe neće umanjiti.”
عربي Engleski Francuski
"Zloslutnja je širk, zloslutnja je širk. Nema niko od nas a da nije (zapao u to). Međutim, Allah to otklanja pouzdanjem na Njega."
عربي Engleski Francuski
Čuvajte se pretjerivanja, jer je ono uništilo one prije vas.
عربي Engleski Francuski
"Nema zaraze, nema lošeg predznaka, nema sove, nema crva u utrobi!"
عربي Engleski Francuski
"Ne otklanja sihr niko osim sihirbaza."
عربي Engleski Francuski
Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, za ensarije: "Ne voli ih osim vjernik, a ne mrzi ih osim licemjer. Ko ih zavoli, i Allah će njega zavoljeti, a ko ih zamrzi, i Allah će njega zamrziti."
عربي Engleski Francuski
"Svaki poslanik, kojeg je Allah poslao prije mene, imao je od svoga naroda pomagače i drugove koji su se držali njegovih sunneta i slijedili njegova naređenja i uputstva. Zatim su poslije njih dolazile generacije ljudi koji nisu činili ono što su govorili, a činili su ono što im nije naređeno..."
عربي Engleski Francuski
Došao je Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, neki čovjek iz Nedžda, raščupane kose. Čuli smo njegov glas, ali nismo razumjeli šta kaže, dok se nije približio Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem. Pitao je o islamu.
عربي Engleski Francuski
"Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne budu svjedočili da je Allah jedini bog i da je Muhammed Allahov poslanik, klanjali namaz i davali zekat. A kada to učine, zaštitili su od mene svoje živote i imetke, izuzev kada se ogriješe o propise islama, a Allahu će polagati račun."
عربي Engleski Francuski
„Allahov Poslaniče, obavijesti me o djelu koje će me uvesti u Džennet i udaljiti od Vatre.“ On reče: 'Upitao si me o krupnoj stvari, ali je ona lahka za onoga kome je Allah učini lahkom."
عربي Engleski Francuski
"Ne smiješ ga ubiti, jer ako ga ubiješ, on bit će u položaju u kom si ti bio prije nego što si ga ubio, a ti ćeš biti u položaju u kom je on bio prije nego što je to izgovorio."
عربي Engleski Francuski
"O Usama, zar si ga ubio nakon što je rekao: La ilahe illallah- Nema Boga osim Allaha?"
عربي Engleski Francuski
"Primjer vjernika u svojoj međusobnoj ljubavi, milosti i suosjećanju je kao primjer jednog tijela; kada se jedan organ požali na bol, sa njim se solidariše ostatak tijela bdijenjem i temperaturom."
عربي Engleski Francuski
"Ne pripada nam onaj ko se udara po obrazima, cijepa odjeću i nariče kao u džahilijetu."
عربي Engleski Francuski
"Nema čovjeka koji pripiše svoje porijeklo nekome mimo svoga oca, a on to zna, a da time nije učinio kufr."
عربي Engleski Francuski
Dvije stvari ljude vode u nevjerstvo: ruganje nekome zbog njegovog porijekla i naricanje za umrlim.
عربي Engleski Francuski
"Naš će Gospodar potkoljenicu Svoju otkriti, pa će Mu sedždu učiniti svaki vjernik i vjernica, a ostat će svaki onaj koji je činio sedždu na dunjaluku licemjerno. Takvi će krenuti da učine sedždu, ali će im leđa postati ravna (tj. neće se moći saviti kao da nemaju pršljenove)."
عربي Engleski Francuski
"Neće nijedan čovjek optužiti drugog da je grešnik ili nevjernik, a da se to neće vratiti na njega ukoliko ovaj ne bude takav."
عربي Engleski Francuski
Ne pripada nam onaj ko zavadi čovjeka sa njegovom ženom ili onim ko je u njegovom posjedu.
عربي Engleski Francuski
Burejda prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Nije jedan od nas onaj ko se zakune emanetom.“ (Ebu Davud)
عربي Engleski Francuski
"Musliman jeste onaj od čijih ruku i jezika su mirni drugi muslimani, a muhadžir onaj koji napusti sve ono što je Allah zabranio."
عربي Engleski Francuski
“Ko uvede u islam lijep običaj imat će nagradu za to i nagradu onih koji ga budu praktikovali, a njihova se nagrada neće umanjiti; ko uvede u islam ružan običaj ponijet će grijeh zbog toga, ali i grijeh onih koji ga budu praktikovali, a njima se grijeh neće umanjiti.”
عربي Engleski Francuski
Kada je objavljen ajet o sadaki, mi smo na sebi nosili tovare da udijelimo. Potom je došao jedan čovjek udijelo mnogo imetka, pa su neki rekli: "Hvalisavac." I došao je drugi čovjek koji je udijelo samo jedan pregršt, pa neki rekli: "Allahu nije potreban taj jedan pregršt." Nakon toga je objavljeno: "One koji vjernike ogovaraju zato što sadaku iskreno udjeljuju."
عربي Engleski Francuski
“Omer, radijallahu anhu, poslao nam je dopis sljedećeg sadržaja: ‘Pogubite sve sihirbaze i sihirbasice."
عربي Engleski Francuski
Muhammed b. Zejd kazuje da su neki ljudi upitali njegovog djeda Abdullaha b. Omera, radijallahu anhu: "Kada posjećujemo vladare, mi govorimo suprotno onome što govorimo kada izađemo?" Abdullah im odgovori: "To smo ubrajali u licemjerstvo u doba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem."
عربي Engleski Francuski
“Za vas najviše strahujem od čovjeka koji uči Kur’an, i na kojem se vidi ljepota Kur’ana, te on bude pregalac za vjeru, a zatim ga počne mijenjati. Naposlijetku ga napusti i okrene mu leđa, a na svoje komšije potegne oružje i optuži ih za nevjerstvo.”
عربي Engleski Francuski
Na jednom putovanju s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, ljude je zadesila oskudica...
عربي Engleski Francuski
Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Mislim da ta dvojica ljudi ne znaju ništa o islamu!" (Buhari) Lejs b. Sa'd, jedan od prenosilaca ovog hadisa, veli da su ta dvojica ljudi bili licemjeri.
عربي Engleski Francuski
“Najviše dvoličnjaka u mom umetu činit će učači Kur’ana.”
عربي Engleski Francuski
Od Abdullaha b. Amra prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., održao hutbu na dan osvojenja Meke i rekao: "Doista sva tradicija iz predislamskog doba u vidu krvarine ili nekog materijalnog dobra koja se spominje i potražuje jest pod mojim nogama, osim tradicije pojenja hadžija i brige o Kabi. Krvarina za ubistvo greškom koje je slično namjernom ubistvu, a to je ubistvo koje se učini bičem ili štapom, iznosi stotinu deva, od kojih je četrdeset sa mladunčetom u stomaku."
عربي Engleski Francuski
“Vrati se, ne želim pomoć od idolopoklonika!”
عربي Engleski Francuski
Iman se sastoji iz sedamdeset i nekoliko dijelova, ili šezdeset i nekoliko dijelova. Najveći dio imana jeste govor: "La ilahe illallah - Nema drugog Boga osim Allaha", a najmanji njegov dio jeste uklanjanje smetnje sa puta, a i stid je dio imana.
عربي Engleski Francuski
Ummu Selema je spomenula Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, crkvu koju je vidjela u Etiopiji. Ona mu je spomenula i slike koje je u njoj vidjela, i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to reče: "To je narod koji, kada im umre dobar čovjek ili čestit Allahov rob, nad njegovim grobom sagrade bogomolju i u njoj naslikaju te slike. To su najgora stvorenja kod Allaha."
عربي Engleski Francuski
Bojte se Allaha, klanjajte pet namaza, postite mjesec, dajite zekat i budite poslušni svojim vođama, ući ćete u Džennet svoga Gospodara.
عربي Engleski Francuski
"Nije naš onaj ko na nas podigne oružje."
عربي Engleski Francuski