Podkategorije

Lista hadisa

"Allahu, ne daj da moj mezar postane idol koji će se obožavati! Neka se Allahova srdžba poveća prema narodima koji su mezare svojih vjerovjesnika pretvorili u džamije!"
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko se zakune nečim drugim, a ne Allahom, počinio je djelo nevjerstva ili je Allahu pridružio druga."
عربي Engleski Francuski
Za vas se najviše plašim malog širka: pokazivanja...
عربي Engleski Francuski
"Zar oni ne zabranjuju ono što je Allah dopustio pa i vi to smatrate zabranjenim, i dopuštaju ono što je Allah zabranio pa i vi to smatrate dozvoljenim?" "Da", rekao sam. "E to vam je njihovo obožavanje."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, upitan o otklanjanju sihra sihrom: "To je šejtanski posao."
عربي Engleski Francuski
"Onaj koga zloslutnja (tijere) odvrati od njegove potrebe, počinio je širk." Upitali su: "A šta je iskup za to?" On reče: "Da kažeš: 'Allahu, svako dobro je od Tebe, sve ptice su Tvoje i nema Boga osim Tebe.'"
عربي Engleski Francuski
"Onaj Ko sretne Allaha, a nije Mu ništa pridružio, ući će u Džennet, a ko Ga sretne, a pridružio Mu druga, ući će u Džehennem."
عربي Engleski Francuski
O riječima Uzvišenog Allaha: "i govore: 'Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napuštajte!'", Ibn Abbas, radijallahu 'anhu, kaže: "Ovo su imena dobrih ljudi iz naroda Nuha, 'alejhisselam."
عربي Engleski Francuski
Riječi su Uzvišenog Allaha: "Zato ne činite svjesno Allahu sudruge." Ibn Abbas je o ajetu rekao: "El-Endad (sudruzi) predstavlja pridruživanje (širk) koji je tajnovitiji od hoda mrava na crnom kamenu u tamnoj noći."
عربي Engleski Francuski
"Zloslutnja je širk, zloslutnja je širk. Nema niko od nas a da nije (zapao u to). Međutim, Allah to otklanja pouzdanjem na Njega."
عربي Engleski Francuski
Burejda prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Nije jedan od nas onaj ko se zakune emanetom.“ (Ebu Davud)
عربي Engleski Francuski
“Vrati se, ne želim pomoć od idolopoklonika!”
عربي Engleski Francuski
Ummu Selema je spomenula Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, crkvu koju je vidjela u Etiopiji. Ona mu je spomenula i slike koje je u njoj vidjela, i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to reče: "To je narod koji, kada im umre dobar čovjek ili čestit Allahov rob, nad njegovim grobom sagrade bogomolju i u njoj naslikaju te slike. To su najgora stvorenja kod Allaha."
عربي Engleski Francuski