Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Mê tín là Shirk, mê tín là Shirk và không ai trong chúng ta lại không có niềm tin vào nó, nhưng Allah sẽ xóa sạch bằng cách phó thác cho Ngài.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật ummum salmah đã kể lại cho Thiên sứ của allah (tức là Na bi Muhammad) về một nhà thờ của Thiên chúa giáo mà Bà ấy đã nhìn thấy ở vùng đất Ha ba shah và trong Nhà thờ đó có treo những hình ảnh con người ( họ là những người ngoan đạo), Chính vì vậy Thiên sứ của allah đã nói: Nếu một người có đạo đức công chính hoặc người có lòng mộ đạo nào chết trong số Họ. Họ sẽ xây dựng một nơi thờ phụng tại ngôi mộ của anh ta và làm ra hình ảnh giống hệt như anh ta để treo lên trong đó ( trong Nhà thờ). Chính vì vậy họ là những người tồi tệ nhất dưới cái nhìn của Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp