Danh mục Hadith

Đức tin Iman gồm bảy mươi mấy hoặc sáu mươi mấy phần
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Islam được xây dựng trên năm nền tảng
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Ai trong các ngươi nhìn thấy điều sai trái thì hãy thay đổi nó
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Ai sống tử tế trong Islam sẽ không bị bắt tội về những gì mình đã làm trong thời Jahiliyah (tiền Islam).
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Nghĩa vụ bắt buộc được hạn chế
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Sự sạch sẽ là một nửa của đức tin
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Mê tín là Shirk, mê tín là Shirk và không ai trong chúng ta lại không có niềm tin vào nó, nhưng Allah sẽ xóa sạch bằng cách phó thác cho Ngài.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người Muslim là người mà những người Muslim được an toàn từ chiếc lưỡi và đôi tay của y, người Muhajir là người rời bỏ những gì Allah nghiêm cấm
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Niềm tin Iman gồm hơn bảy mươi hoặc hơn sáu mươi nhánh: Nhánh vĩ đại nhất là câu: Laa i laa ha il lol loh và nhánh bé nhất là nhặt gai bỏ khỏi đường đi và sự e thẹn làm một nhánh của niềm tin Iman.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật ummum salmah đã kể lại cho Thiên sứ của allah (tức là Na bi Muhammad) về một nhà thờ của Thiên chúa giáo mà Bà ấy đã nhìn thấy ở vùng đất Ha ba shah và trong Nhà thờ đó có treo những hình ảnh con người ( họ là những người ngoan đạo), Chính vì vậy Thiên sứ của allah đã nói: Nếu một người có đạo đức công chính hoặc người có lòng mộ đạo nào chết trong số Họ. Họ sẽ xây dựng một nơi thờ phụng tại ngôi mộ của anh ta và làm ra hình ảnh giống hệt như anh ta để treo lên trong đó ( trong Nhà thờ). Chính vì vậy họ là những người tồi tệ nhất dưới cái nhìn của Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi hãy kính sợ Allah mà dâng lễ nguyên Salah năm lần bắt buộc, nhịn chay tháng bắt buộc, xuất Zakah từ tài sản của các ngươi và tuân lệnh lãnh đạo của các ngươi, các ngươi sẽ được vào Thiên Đàng của Thượng Đế của các ngươi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp