Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Không phải là tín đồ của Ta khi ai đó tin vào chim bay (để xem may rủi) dù tự làm hoặc nhờ người khác làm giùm; tự bói toán hoặc nhờ người khác bói cho; tự làm bùa ngãi hoặc nhờ người khác làm cho; đối với ai tìm đến thầy bói và tin tưởng vào lời mà hắn nói là y đã phủ nhận mọi thứ đã thiên khải cho Muhammad
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai học hỏi được phần nào về thuật chiêm tinh là xem như y đã học được ấy phần về bùa chú, biết càng nhiều thì nó càng tăng
عربي tiếng Anh tiếng Pháp