Danh mục Hadith

Thề bởi Đấng mà linh hồn của Muhammad nằm trong tay Ngài, bất cứ ai trong cộng đồng này này, dù là Do Thái hay là Thiên Chúa, khi đã được nghe về Ta, sau đó y chết và không tin vào bức Thông Điệp mà Ta được gửi đến, thì y là cư dân của Hỏa Ngục
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah nguyền rủa người Do Thái và Thiên Chúa, họ đã lấy mộ các vị Nabi của họ làm nơi thờ phượng. Thiên Sứ của Allah – cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người – cảnh báo về hành vi sai trái của họ, nếu không lo sợ cho điều đó thì mộ của Người đã được chôn bên ngoài nhà của Người.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lạy Allah, xin Ngài đừng biến mộ của bề tôi thành nơi được thờ phượng. Allah phẫn nộ tột cùng trước đám người lấy mộ các vị Nabi của họ làm nơi thờ phượng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, phần thưởng lớn đi cùng với tai ương lớn, và quả thật, đối với Allah Tối Cao khi Ngài yêu thương một nhóm người thì Ngài sẽ thử thách họ với những tai họa. Vì vậy, ai hài lòng thì sẽ được sự hài lòng (của Ngài), còn ai oán giận thì sẽ chịu sự giận dữ (của Ngài).
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
TA vốn giàu có không cần đến thứ chia sẻ, kẻ nào đó hành đạo với định tâm chia sẽ với thần linh khác ngoài TA, TA sẽ bỏ mặc y và việc hành đạo đó của y
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Ta xin phủ nhận với Allah về việc Ta có một Khaleel trong số các ngươi, bởi quả thật Allah đã lấy Ta làm Khaleel giống như Ngài đã lấy Ibrahim làm Khaleel. Nếu Ta được phép lấy ai đó trong cộng đồng tín đồ của Ta làm Khaleel thì chắc chắn Ta sẽ lấy Abu Bakr.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Allah – Tối Cao – ghen, và sự ghen của Allah là đối với một người phạm vào điều mà Allah nghiêm cấm.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai thề bởi ai (vật) khác ngoài Allah thì người đó đã vô đức tin hoặc Shirk.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lễ nguyện Salah nặng nề nhất đối với những kẻ giả tạo đức tin là hai lễ nguyện Salah 'Isha’ và Fajr. Và nếu như họ biết những gì trong hai lễ nguyện Salah đó thì chắc chắn họ đến tham gia cho bằng được cho dù phải bò. Quả thật, Ta thực sự muốn ra lệnh tiến hành Salah, để một người thay ta dẫn lễ nguyện Salah cho mọi người, rồi một số khác sẽ đi cùng Ta mang củi đến nhóm người không tham gia lễ nguyện Salah tập thể mà thiêu đốt nhà cửa của họ
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, người xấu nhất trong nhân loại là những ai mà Giờ Tận Thế đến trong lúc họ vẫn còn sống, và những người lấy mồ mả làm các Masjid.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Điều mà Ta sợ cho các ngươi nhất là tiểu Shirk. Khi được hỏi thì Người nói, đó là Riya’
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chẳng phải họ cấm điều Allah cho phép rồi các ngươi cấm nó (giống như họ), chẳng phải họ cho phép điều Allah nghiêm cấm rồi các ngươi cho phép nó (giống như họ). Tôi nói: Đúng. Người nói: Đó là thờ phượng họ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, nhóm người mà anh phải đến gặp họ thuộc dân Kinh Sách (Thiên Chúa và Do Thái), theo đó điều đầu tiên anh cần kêu gọi họ là Shahadah (chứng nhận): “لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ” – (Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah)
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah – cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người – được hỏi về việc chữa bệnh bằng bùa chú, Người nói: “Đó là việc làm của Shaytan.”
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi chớ đừng thái quá trong việc ca ngợi Ta giống như những người Thiên Chúa đã thái quá trong việc ca ngợi con trai của Maryam. Thật ra, Ta chỉ là một nộ lệ của Allah, vì vậy, các ngươi hãy gọi ta là nô lệ của Allah và Thiên Sứ của Ngài
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai là người diễm phúc được sự cầu xin ân xá của Người? Người đáp: “Bất cứ ai nói ‘Laa i laa ha il lolloh’ một cách chân thành từ trái tim của mình”
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai ngưng thực hiện cho nhu cầu của mình bởi vì những thứ được cho là điềm gở thì người đó đã Shirk. Các vị Sahabah hỏi: Điều gì chuộc tội cho việc làm đó? Thiên Sứ của Allah – cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người – nói: “Người đó hãy nói: Ol lo hum ma laa khoi ro il laa khoi ruk wa laa toi ro il laa toi ruk wa laa i laa ha ghoi ruk – (Lạy Allah, không có điều phúc lành nào ngoài điều phúc lành của Ngài, không có điềm gở nào ngoài điềm gở từ nơi Ngài, và không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài).”
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, Ngài là Đấng duy nhất, Ngài không có đối tác ngang vai; chứng nhận Muhammad là nô lệ và Thiên Sứ của Ngài; chứng nhận Ysa là nô lệ và Thiên Sứ của Ngài, Người là lời phán của Ngài được gửi đến Maryam và linh hồn từ Ngài; và chứng nhận Thiên Đàng là thật, Hỏa Ngục là thật, sẽ được Allah sẽ thu nhận vào Thiên Đàng dựa theo những việc hành thiện mà họ đã làm
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai trình diện Allah không vi phạm tội tổ hợp với Ngài bất cứ điều gì (Shirk) được vào Thiên Đàng, còn ai trình diện Ngài với tội tổ hợp với Ngài một điều gì đó bị vào Hỏa Ngục
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai chết trong lúc y đang cầu nguyện một thần linh nào đó ngoài Allah là y đã vào Hỏa Ngục
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Những kẻ quá mức sẽ thất bại và thua thiệt – Người nói ba lần.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trong lời phán của Allah, Đấng Tối Cao: {“Họ nói (với nhau): “Các người đừng từ bỏ các thần linh của các người. Các người đừng từ bỏ thần Wadd, thần Suwa’, thần Yaghuth, thần Ya’uq và thần Nasr.”} [chương 71 – Nuh: 23], Ibnu 'Abbas – cầu xin Allah hài lòng về ông – nói: Đây là những tên gọi của những người ngoan đạo, công chính thuộc cộng đồng của Nuh
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai gia hạn thêm cho người mắc nợ gặp khó khăn (khi đã đến kỳ hạn trả nợ) hoặc xóa nợ cho y thì vào Ngày Phán Xét, Allah sẽ để y được che mát dưới bóng mát chiếc Ngai Vương của Ngài, và đó là Ngày không có bóng mát nào ngoài bóng mát của Ngài.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người nào mà Allah muốn điều tốt đẹp cho y thì Ngài sẽ để y gặp họa.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Allah đã ghi chép công đức và tội lỗi. Sau đó Ngài giải thích điều đó: Ai định tâm làm một điều thiện nhưng không thực hiện nó thì Allah ghi cho y một ân phước trọn vẹn, nhưng nếu y định tâm và thực hiện nó thì Allah sẽ ghi cho y mười ân phước ở nơi Ngài và được nhân thêm đến bảy trăm lần và thêm nhiều hơn nữa.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Allah không nhìn vào dáng vóc và ngoại hình của các ngươi mà Ngài nhìn vào trái tim và việc làm của các ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Vào một ngày nọ, trong lúc chúng tôi đang ngồi cùng với Thiên Sứ của Allah – cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người – thì bỗng có một người đàn ông xuất hiện tiến về phía chúng tôi. Người đàn ông này có mái tóc cực đen trong chiếc áo dài cực trắng, trên người y không có dấu vết của một khách lữ hành, nhưng không ai trong chúng tôi quen biết y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai làm một việc làm nào đó mà nó không có trong sứ mạng của Ta thì việc làm đó không được chấp nhận.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Này hỡi các bề tôi của TA, quả thật TA đã nghiêm cấm bản thân TA làm điều bất công, và TA sắc lệnh quy định nó (sự bất công) là điều Haram đối với các ngươi; vì vậy, các các ngươi chớ làm điều bất công với nhau. Này hỡi các bề tôi của TA, tất cả các ngươi đều lầm lạc trừ những ai mà TA đã hướng dẫn; vì vậy, các ngươi hãy tìm sự hướng dẫn nơi TA, TA sẽ hướng dẫn các ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Này cậu bé, Ta sẽ dạy con vài điều: Con hãy bảo vệ Allah, Ngài sẽ bảo vệ con; con hãy bảo vệ Allah, con sẽ thấy Ngài luôn hướng về con; khi nào con muốn cầu xin, hãy cầu xin Allah; và khi nào con muốn tìm sự phù hộ, hãy tìm sự phù hộ nơi Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tất cả cộng đồng tín đồ của Ta đều vào Thiên Đàng trừ những ai từ chối. Có lời hỏi: Ai từ chối thưa Thiên Sứ của Allah? Người nói: "Ai vâng lời Ta thì vào Thiên Đàng còn ai không vâng lời Ta thì đã từ chối."
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai bắt chước nhóm người nào thì y thuộc nhóm người đó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi đã hỏi Thiên Sứ của Allah – cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người – tội nào nghiêm trọng nhất thì Người nói: "Đó là ngươi dựng lên cùng với Allah một thần linh trong khi Ngài đã tạo ra ngươi."
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người Muslim không được phép bỏ mặc người anh em của mình trên ba đêm, khi gặp nhau, người này quay lưng với kia; và người tốt nhất trong hai người là người bắt đầu việc chào Salam.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai gây hại người Muslim, Allah sẽ gây hại người đó; ai gây khó khăn cho người Muslim, Allah sẽ gây khó khăn cho người đó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chắc chắn các người sẽ tận mắt nhìn thấy Thượng Đế của mình giống như việc các người đang nhìn thấy mặt trăng này không có bất cứ gì cản trở
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tất nhiên là Allah chỉ tạm hoãn (việc trừng phạt) với kẻ bất công, đến khi Ngài túm bắt hắn sẽ không nương tay tí nào
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Anh có muốn tôi cử phái anh đi làm công việc mà trước đây Thiên Sứ của Allah đã phái tôi đi hay không? Đó là không để bất cứ hình ảnh (bụt tượng nào được thờ cúng) trừ phi xé nát chúng và không để bất cứ ngôi mộ nào đắp cao hơn cho phép ngoại trừ sang bằng chúng
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Không phải là tín đồ của Ta khi ai đó tin vào chim bay (để xem may rủi) dù tự làm hoặc nhờ người khác làm giùm; tự bói toán hoặc nhờ người khác bói cho; tự làm bùa ngãi hoặc nhờ người khác làm cho; đối với ai tìm đến thầy bói và tin tưởng vào lời mà hắn nói là y đã phủ nhận mọi thứ đã thiên khải cho Muhammad
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai tìm đến thầy bói rồi hỏi họ về điều gì đó và hi vọng vào điều họ nói thì lễ nguyện Salah của y không được chấp nhận trong bốn mươi ngày
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai học hỏi được phần nào về thuật chiêm tinh là xem như y đã học được ấy phần về bùa chú, biết càng nhiều thì nó càng tăng
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tội lớn nhất trong tất cả đại tội là Shirk với Allah, cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah và tuyệt vọng, chán nản trước lòng khoan dung của Ngài
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đức tin gồm cả thảy bảy mươi mấy phần hoặc sáu mươi mấy phần
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trong một lần tôi đi xa cùng với Thiên Sứ của Allah, Người đã gửi sứ giả đi với mệnh lệnh, tuyệt đối không để cho vòng đeo bùa chú bằng đoản tên – hoặc bằng thứ khác - còn ở trên cổ của lạc đà nữa, phải loại bỏ đi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai đặt niềm tin vào điều gì đó thì y bị gán vào điều đó
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai nói Laa i laa ha il lol loh và phủ nhận mọi thứ được thờ phượng ngoài Allah là không được quyền xâm hại đến tài sản, sinh mạng của người đó, còn việc tính sổ y thuộc về Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Những người thương xót được Đấng Ar-Rahman thương xót lại, hãy thương xót với cư dân của trái đất, các người sẽ được Đấng trên trời thương xót lại
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, những Thiên Thần cưỡi mây xuống truyền đạt lại vấn đề đã an bày trên trời, thừa cơ hội lũ Shaytan nghe trộm thông tin. Sau khi nghe trộm được chúng liền truyền tai lại cho những nhà tiên tri, những nhà chiêm tinh, rồi họ bịa thêm hàng trăm lời nói dối khác.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Không một người nào tuyên thệ ash ha du anh Laa i laa ha il lol loh, wa anh na mu ham ma danh ‘ab du hu wa ro su luh chân thật bằng cả tấm lòng, mà lại không được Allah cấm Hoả Ngục chạm đến y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Mỗi đêm, Thượng Đế Hồng Phúc và Tối Cao của chúng ta xuống tầng trời hạ giới khi thời gian còn lại một phần ba cuối của đêm, Ngài gọi: Ai cầu xin TA điều gì TA đáp lại cho; ai yêu cầu TA thứ gì TA ban cho; ai cầu xin TA tha thứ TA xoá tội lỗi cho.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Cấm hành lễ Salah hướng về ngôi mộ và cấm ngồi lên chúng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đó là nhóm người mà mỗi khi trong họ có một bầy tôi đức hạnh hoặc người đàn ông ngoan đạo qua đời là họ liền xây một Masjid bao quanh ngôi mộ của người đó, và tạc tượng của họ đặt vào. Họ là đám người xấu xa nhất đối với Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Islam được xây dựng trên năm nền tảng
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Ai trong các ngươi nhìn thấy điều sai trái thì hãy thay đổi nó
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Ai sống tử tế trong Islam sẽ không bị bắt tội về những gì mình đã làm trong thời Jahiliyah (tiền Islam).
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Nghĩa vụ bắt buộc được hạn chế
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Sự sạch sẽ là một nửa của đức tin
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Quả thật, những gì Thiên Sứ của Allah cấm cũng là những gì Allah cấm
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Thiên Sứ Muhammad (cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người) - đã đi ngang qua hai ngôi mộ, và nói: Qủa thật hai người họ đang bị trừng phạt, nhưng không bị trừng phạt (về bất cứ điều gì) to lớn; Một trong hai người họ: Có người không bao giờ che kín trong lúc đại tiện, còn người kia chỉ vì thích bày chuyện nói xấu người khác
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Cậu được ở cùng người cậu yêu thích.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Điều gì làm cho nhóm người này hoang mang? Trong khi họ đã chấp nhận những giáo lý rõ ràng nhưng lại bị sa vào tự diệt khi đối diện với giáo lý mà bản thân không đủ kiến thức để nhận thức.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Mê tín là Shirk, mê tín là Shirk và không ai trong chúng ta lại không có niềm tin vào nó, nhưng Allah sẽ xóa sạch bằng cách phó thác cho Ngài.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hãy ngẩn đầu Ngươi lên, nói đi Ngài đang lắng nghe, thỉnh cầu đi Ngài sẽ ban cho và biện hộ đi Ngài sẽ chấp nhận.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Al-Kursi đem so với Al-'Arsh tựa như hình ảnh cái vòng sắt bị ném ra vùng đất trống.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi hãy tiếp cận và hướng đến chân lý, và hãy nhớ rằng sẽ không có một ai trong các ngươi được cứu rỗi (khỏi lửa Hỏa ngục) bằng chính việc làm (lương thiện), họ nói: Kể cả Người cũng không ngoại lệ hay sao hỡi Thiên Sứ của Allah? Người đáp: Ta cũng không ngoại lệ, nhưng Allah cứu rỗi Ta (khỏi Hỏa Ngục của Ngài) là bởi sự thương xót và hồng phúc của Ngài.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah, Đấng Quyền Năng và Tối Cao phán: TA ở cùng với suy nghĩ của người bề tôi về TA và TA ở cùng với y lúc y nhớ đến TA
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Không một người bề tôi nào che đậy (tội lỗi) của một người bề tôi khác mà lại không được Allah che đậy (tội lỗi) vào Ngày Phán Xét.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nhóm chúng tôi khoảng chín người hoặc tám người hoặc bảy người gì đó đang ở cùng Thiên Sứ ﷺ, Người nói:{Há các ngươi không muốn giao ước với Thiên Sứ của Allah ư ?}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
{Khi ai bị rơi vào nghèo khổ, khó khăn liền nhờ cậy đến thiên hạ thì y vẫn không thể thoát nghèo, còn nếu y nhờ cậy đến Allah thì chắc chắn sẽ được Ngài phù hộ thoát nghèo ngay lặp tức hoặc vào thời gian tới.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah qua đời, trong nhà tôi không còn gì để ăn, ngay cả con vật cũng không tìm thấy gì để ăn ngoại trừ một ít lúa mạch ở trên chiếc kệ gỗ. Tôi đã ăn nó trong khoảng thời gian cũng khá lâu. Nhưng khi tôi cân nó thì nó hết.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Vào Ngày Phán Xét, người có đức tin sẽ ở gần sát bên cạnh Thượng Đế của y để xác nhận tội lỗi của mình.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Và ai bầu một người làm Imam, y đã bắt tay với người đó, có sự đồng thuận của người đó thì hãy nuôi ăn người đó theo khả năng có thể, nếu người nào đến giành lấy (chức vụ Imam) của người đó thì các ngươi hãy đánh vào cổ của kẻ muốn giành lấy kia.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, vào ngày Phán Xét, Allah - Đấng Oai Nghiêm và Tối Cao sẽ nói: Này con cháu Adam, TA đã bị bệnh nhưng ngươi đã không thăm viếng TA.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah, Đấng Tối Cao phán: Quyền lực là Izar (y phục che thân dưới) của TA còn tự cao tự đại là Rida' (y phục che thân trên) của TA, bởi thế, ai giật lấy một thứ gì từ hai cái đó thì Ngài sẽ trừng phạt y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật Người Do Thái đến gặp Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bình an đến Người- rồi nói: Này Muhammad! Quả thật Allah nắm giữ các tầng trời trên đôi tay của Ngài, nắm giữ toàn bộ quả đất trên đôi tay của Ngài, nắm giữ những quả núi trên đôi tay Ngài, nắm giữ cây cối, nắm giữ các sinh vật trên đôi tay của Ngài. Sau đó Thiên Sứ bảo: Quả thật, Ngài (Allah) là Vua (của vạn vật).
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Cậu hãy tháo nó ra ngay, nó chẳng giúp gì được cho cậu ngoài việc làm (hành đạo) của cậu, (mang nó chỉ làm cậu yếu thêm) và khi cậu chết đi mà vẫn còn đeo nó thì cậu chẳng bao giờ thành công.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi có biết ai là Muflis không?
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bất kỳ người nào sở hữu vàng và bạc nhưng không thực hiện nghĩa vụ của nó thì vào Ngày Phán Xét, những tấm vàng và bạc sẽ được nung nóng lên cho y trong Hỏa Ngục. Người ta dùng các tấm vàng và bạc được nung nóng đó áp vào hông, trán và lưng của y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi hãy sợ Hỏa Ngục dù chỉ với một nửa quả chà là khô.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chẳng lẽ các ngươi ngạc nhiên cho cơn ghen của Sa'ad ư?! Ta thề bởi Allah rằng Ta ghen hơn cả Sa'ad và Allah ghen hơn cả Ta. Vì cơn ghen của Allah nên Ngài mới cấm chuyện ngoại tình một cách công khai hay thầm kín; và không một người nào ghen hơn Allah cả.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Không một ai, hoặc không bất cứ thứ gì có sự kiên nhẫn chịu đựng trên điều phiền hà hơn Allah, họ gán con cái cho Ngài nhưng Ngài vẫn ban sức khỏe và bổng lộc cho họ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hadith do ông Abu Sa-'id kể về những sự kiện trong Ngày Tận Thế như người Mu'min được ngắm nhìn Allah Oai Nghiêm và Hiên Vinh; cầu Sirat, cứu khỏi Hỏa Ngục đối với ai trong tim còn tồn đọng niềm tin Iman nhỏ bằng hạt nguyên tử và lời biện hộ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hỏa Ngục vẫn cứ đòi "còn nữa không?" cho đến khi Thượng Đế đặt bàn chân quyền lực của Ngài lên Nó, Ngài phán bảo Nó: Đủ rồi. Thế là Nó túm lại.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah hỏi người bị trừng phạt nhẹ nhất trong Hỏa Ngục: Nếu ngươi sở hữu cả trái đất ngươi có đồng ý đổi để khỏi bị phạt thế này không? Y đáp: Dạ có. Allah đáp: Quả thật, lúc ngươi còn là đốt xương trên cơ thể của Adam, TA đã yêu cầu ngươi thứ đơn giản hơn là đừng có Shirk (tổ hợp trong thờ phượng) với TA nhưng ngươi nhất quyết làm Shirk.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thưa Thượng Đế, làm sao bầy tôi không hài lòng khi mà Ngài đã ban cho bầy tôi những thứ mà Ngài không ban cho một ai khác trong tạo vật của Ngài?! Ngài phán: Ngươi có muốn TA ban cho ngươi một thứ tốt đẹp hơn những thứ đó không? Họ nói: còn điều gì tốt hơn những thứ đó nữa chứ? Ngài phán: TA sẽ luôn hài lòng với các ngươi và TA sẽ không bao giờ giận dữ với các ngươi nữa.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ta là người dẫn đầu nhân loại trong Ngày Phán Xét, các ngươi có biết sự việc đó không?
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah nguyền rủa nam giới mặc quần áo của phụ nữ và phụ nữ mặc quần áo của nam giới.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, những người vẽ những bức ảnh (động vật), tạt tượng sẽ bị trừng phạt trong Ngày Tận Thế, có lời bảo: Các ngươi hãy làm sống đi thứ mà các ngươi đã tạo.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Anh hãy cầm lấy đôi dép này của Ta, khi anh gặp ai đó phía sau bức tường này, y tuyên thệ Laa i laa ha il lol loh bằng sự kiên định trong tim thì hãy báo cho y tin mừng về Thiên Đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người Muslim là người mà những người Muslim được an toàn từ chiếc lưỡi và đôi tay của y, người Muhajir là người rời bỏ những gì Allah nghiêm cấm
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Một người đàn ông đi vào giấc ngủ thì Ama'nah sẽ bị lấy ra khỏi trái tim của Y rồi chỉ còn lại dấu vết của nó giống như vết đốm không màu. Sau đó Y ngủ một lần nữa thì phần còn lại của Ama'nah cũng sẽ bị lấy đi khỏi trái tim Y rồi để lại dấu vết như một vết phồng rộp
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Qủa thật 'Umar đến gần Đá Đen, rồi hôn nó và nói:Tôi biết chắc rằng ngươi chỉ là một hòn đá, không có hại và cũng không có lợi. Nếu tôi không thấy Thiên Sứ của Allah hôn ngươi thì tôi sẽ không hôn ngươi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Qủa thật ta thương yêu ngươi vì Allah, bởi thế ông ấy nói: Có thể Allah sẽ thương yêu ngươi, vì Ngài mà ngươi đã thương yêu ta
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chẳng lẽ các ngươi hỏi Ta về danh giá dòng tộc của dân Ả Rập? Đó là tiêu chuẩn lựa chọn của họ trong thời Jahiliyah, còn tiêu chuẩn lựa chọn của họ trong Islam là sự thông hiểu giáo lý Islam.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Xin thề với Đấng linh hồn Ta trong tay Ngài, trần gian sẽ không bị tiêu tan mãi đến khi một người đàn ông đi ngang qua mộ, y đứng lại lấy đất đắp lên mộ mà nói: Ôi ước chi người nằm dưới mộ là mình, không vì lý do tôn giáo mà là bị thử thách của cuộc sống.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Giờ Tận Thế không được dựng lên cho tới khi con sông Furrat được phát hiện thấy một núi vàng và mọi người sẽ giết nhau vì tranh giành nó, mỗi một trăm người sẽ bị giết chín mưới chín người
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu kiên nhẫn thì nữ sẽ được Thiên Đàng còn nếu muốn khỏi bệnh vì không thể chịu đựng thì Ta sẽ cầu xin Allah cho nữ khỏi bệnh
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lời cầu xin của người Muslim cho anh em đồng đạo luôn được chấp nhận, lúc đó có một Thiên Thần được phái đến đứng cạnh đầu y khi y cầu xin cho người anh em đồng đạo điều tốt đẹp, Thiên Thần nói: Amin (cầu xin Allah chấp nhận) và anh được như lời anh cầu xin.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai kiềm chế được cơn giận trong khi có khả năng trút cơn giận thì vào Ngày Phán Xét Allah sẽ gọi y từ trên đầu các tạo vật cho phép y lựa chọn Hurul-'in (Tiên Nữ) nào y yêu thích.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Vào ngày tận thế, Allah túm lấy tất cả (bảy tầng) trời, Ngài túm chúng bằng tay phải, xong Ngài nói: TA là Chúa Tể, đâu rồi những kẻ ngông cuồng, đâu rồi những kẻ cao ngạo? Rồi Ngài túm lấy tiếp bảy tầng đất, Ngài túm chúng bằng tay trái, xong Ngài nói: TA là Chúa Tể, đâu rồi những kẻ ngông cuồng, đâu rồi những kẻ cao ngạo?
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu là thi hài ngoan đạo thì họ sẽ reo mừng: "Hãy đưa tôi đi trước, hãy đưa tôi đi trước", và nếu là thi hài không ngoan đạo thì họ sẽ than thở: "Ôi khổ thân cho tôi, họ mang tôi đi đâu đây ?"
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hãy biện hộ đi các ngươi sẽ được ân phước và Allah dùng chiếc lưỡi của sứ giả của Ngài để nói những gì Ngài thích.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lạy Allah, xin Ngài tha thứ cho cộng đồng của bề tôi, bởi thật sự họ không biết
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi Allah muốn thương xót cho cộng đồng nào đó thì Ngài rút hồn vị Nabi của cộng đồng đó chết trước và cho vị Nabi đó đến điểm hẹn chờ đợi các tín đồ của mình.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nabi Zakriya (cầu xin phúc lành cho Người) hành nghề thợ mộc
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đây là Jibril chào Salam đến em.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, ông 'Aly bước đến con vật cưỡi thì ông nói Bismillah khi đặt chân leo lên lứng nó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi các ngươi nghe được khu vực nào đó có bệnh dịch thì đừng có đến đó và khi nó xảy ra ở khu vực các ngươi đang ở thì đừng có bỏ đi nơi khác.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trong cậu có hai điều làm Allah yêu thích: Chịu đựng và từ tốn.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Mọi công bằng sẽ được trả lại cho chủ nhân của nó vào Ngày Phán Xét, kể cả con cừu không sừng cũng được trả lại công bằng từ một con cừu có sừng
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Này hỡi mọi người, hãy để bản thân các ngươi nhẹ nhàng và ôn tồn, bởi quả thật các ngươi không đang hô gọi kẻ điếc hay kẻ vắng mặt, quả thật Ngài luôn bên cạnh các ngươi, quả thật Ngài hằng nghe và rất gần
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Kính thưa Allah, quả thật bề tôi cầu xin nơi Ngài thực hiện những điều tốt đẹp, rủ bỏ những điều sai quấy, và yêu thương những người nghèo khổ. Và xin Ngài hãy tha thứ, thương xót cho bề tôi. Và khi Ngài muốn đặt sự cám dỗ trong một cộng đồng thì xin Ngài hãy cho bề tôi được chết nằm ngoài nhóm người bị cám dỗ. Và bề tôi cầu xin nơi Ngài sự yêu thương và yêu thương những ai Ngài yêu thương. Và yêu thương việc làm mà nó đem bề tôi đến gần với Ngài.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi Allah Tối Cao thương yêu một người bề tôi nào đó, Ngài phán với Jibril: Quả thật Allah Tối Cao thương yêu người đó, ngươi hãy thương yêu y! Thế là Jibril liền thương yêu người đó. Ngay lúc đó, Jibril hô gọi cư dân trên trời: Quả thật, Allah đã thương yêu người đó các ngươi hãy thương yêu y. Vậy là dân cư trên trời thương yêu người đó. Sau đó, tình yêu đó được lan rộng khắp mặt đất.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu người bề tôi đến gần TA một gang tay thì TA đến gần y một khuỷu tay. Nếu y đến gần TA một khuỷu tay, TA đến gần y một cánh tay. Và nếu y đi bộ đến với TA thì TA chạy đến với y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai thích gặp Allah thì Allah thích gặp y còn ai ghét gặp Allah thì Allah ghét gặp y
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Saihan, Jaihan, Al-Furot, Nin là những con sông của Thiên Đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật Allah tạo ra mỗi chủ thể và hành động của y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah mới thực sự là thầy thuốc, còn ngươi chỉ là một người thực tập. Thầy thuốc của nó là Đấng đã tạo ra nó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Sẽ xuất hiện từ trong cộng đồng này một nhóm người đọc Qur'an lưu loát và thông thạo. Họ rời khỏi tôn giáo giống như mũi tên bay đi khỏi cung tên (lúc bắn).
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Đàng và Hỏa Ngục trò chuyện với nhau, Hỏa Ngục nói: Trong tôi toàn đám người tự cao, ngông cuồng. Thiên Đàng bảo: Còn trong tôi chỉ toàn người yếu thế, người bị thiên hạ ghét bỏ và người hững hờ với trần gian.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nabi Adam tranh luận với Nabi Musa. Nabi Musa bảo Nabi Adam: Này Adam, Người là tổ tiên của chúng tôi, Người đã chúng tôi phạm tội và khiến chúng tôi bị trục xuất khỏi Thiên Đàng. Nabi Adam nói với Musa: Này Musa, Allah đã chọn ngươi là người duy nhất được nói chuyện trực tiếp với Ngài và Ngài đã viết (Kinh Sách) cho ngươi bằng chính tay của Ngài, chẳng lẽ ngươi lại trách ta về sự việc mà Allah đã định sẵn nó bốn mươi năm trước khi Ngài tạo ra ta ư? Thế là Adam đã thắng trong cuộc tranh luận.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nhân loại - hoặc các bề tôi - được triệu tập vào Ngày Phán Xét trong tình trạng trần truồng, còn nguyên da quy đầu và Buhman.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, người có chỗ ở thấp kém nhất nơi Thiên Đàng trong số các ngươi là người được (Allah) phán bảo: Ngươi hãy ước! Thế là y ước và ước những điều y muốn. Xong, Ngài phán bảo: Ngươi đã ước xong chưa? Y nói: Thưa rồi. Ngài phán: Quả thật, ngươi sẽ có được những gì ngươi đã ước và ngươi sẽ được ban thêm giống như thế.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Thiên Sứ của Allah đã ra lệnh giết chết lũ thằn lằn, Người nói: {Trước đây, chúng đã thổi lửa vào Ibrahim.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah có long thương xót đám nô lệ của Ngài hơn cả lòng thương xót của mẹ dành con.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trong lúc một con chó đang đi quanh một cái giếng trong bộ dạng yếu ớt do cơn khát sắp giết chết nó thì một người phụ nữ hành nghề mại dâm thuộc người dân Israel nhìn thấy, cô ta liền cởi chiếc giày của mình, xuống giếng múc nước lên cho nó uống, thế là cô ta được tha thứ bởi hành động đó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi khóc không phải vì tôi không biết về những gì ở nơi Allah thì tốt hơn dành cho Thiên Sứ của Allah, nhưng tôi khóc vì Lời Mặc khải (được truyền xuống) đến từ Allah đã không còn nữa. Bởi thế, điều này khiến cả hai người họ xúc động rơi nước mắt, rồi họ bắt đầu khóc cùng bà ấy
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Vào Ngày Phán Xét, Allah đưa một người Do Thái hoặc một người Thiên Chúa đến mỗi người Muslim. Y (người Muslim) nói: Đây là chỗ thế thân của ngươi nơi Hỏa Ngục.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nói chuyện từ lúc nằm nôi chỉ có ba người
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Câu chuyện Nabi Musa với Nabi Al-Khadhir.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi đã nhìn thấy Thiên Sứ của Allah đọc câu Kinh đó và Người đặt ngón tay của Người như thế.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi đã chém gãy đến chín thanh kiếm trong trận chiến Mu'tah, chỉ còn mỗi thanh kiếm của Yamen.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hathid từ ông Al-Nu'man bin Bashir( cầu xin Allah hài lòng về hai cha con ông) có tường thuật lại rằng:Khi ông Abdullah bin Rowaahah( cầu xin Allah hài lòng về ông) bị mắc bệnh và bị ngất đi vì hậu quả nghiêm trọng của căn bệnh và khi cô ấy nhìn thấy anh trai mình ở trong trường hợp đó,cô ấy nghĩ rằng có thể anh trai mình đã chết,chính vì vậy em gái của ông ta bắt đầu khóc và la hét lên, và cô ấy nói:Chao ôi!,ông ấy là một người đàn ông vĩ đại,chao ôi ! cho như vậy và như vậy( có nghĩa là cô ấy kể ra những việc làm và phẩm chất tốt đẹp của anh trai mình trong lúc cô ta khóc).Khi ông ấy tỉnh dậy từ cơn hôn mê, ông ấy nói với em gái mình về những điều đã xảy ra với ông ta:Mỗi lần Em nói gì đó về Tôi,tôi đã được các Thiên thần hỏi,Ngươi có thực sự như vậy không?( có nghĩa là các Thiên thần sẽ không chấp nhận và không hoan nghênh về tất cả những gì mà cô ấy nói liên quan đến anh trai mình cho dù anh trai của cô ấy như cô ấy đã nói) Được kể bởi Al-Bukhori
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Niềm tin Iman gồm hơn bảy mươi hoặc hơn sáu mươi nhánh: Nhánh vĩ đại nhất là câu: Laa i laa ha il lol loh và nhánh bé nhất là nhặt gai bỏ khỏi đường đi và sự e thẹn làm một nhánh của niềm tin Iman.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi hãy đọc Qur'an bởi quả thật vào Ngày Phán Xét Nó sẽ biện hộ cho những người bạn của Nó
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ta thề bởi Đấng mà linh hồn Muhammad nằm trong tay Ngài, quả thật Ta hy vọng các ngươi sẽ chiếm một nửa cư dân của Thiên Đàng. Và Thiên Đàng, không một ai được vào đó trừ những linh hồn Muslim. Và Ta hy vọng các ngươi không nằm trong nhóm những người đa thần, nhưng nếu có thì hy vọng cũng chỉ giống như sợi lông màu trắng trên da của con bò đen thôi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người mang vũ khí chống lại chúng ta không thuộc phe chúng ta.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp