عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً: «إنَّ اللهَ يصنعُ كلَّ صانعٍ وصنعَتَه».
[صحيح] - [رواه البخاري في خلق أفعال العباد وابن أبي عاصم في السنة وابن منده في كتاب التوحيد]
المزيــد ...

Bản dịch này cần kiểm duyệt và xem xét lại.

Ông Huzdaifah - cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói: "Quả thật Allah tạo ra mỗi chủ thể và hành động của y."
Sahih (chính xác) - Do Ibnu Abi 'Asim ghi

Giải thích

Quả thật, Allah tạo ra mọi chủ thể và những hành động mà từng chủ thể làm nên. Đây là bằng chứng rằng mọi hành động của đám bề tôi đều là tạo vật. Allah đã tạo đám bề tôi và đã tạo các hành động của họ. Học giả Ibnu Taymiyah - cầu xin Allah yêu thương ông - nói: (Không một vật nào trong trái đất cũng như trong bầu trời mà không do Allah tạo ra, không có Đấng Tạo Hóa nào khác ngoài Ngài. Chính vì vậy, Ngài ra lệnh bảo đám bề tôi phải phục tùng Ngài, vâng lời các vị Thiên Sứ của Ngài, Ngài cấm họ bất tuân Ngài, Ngài yêu thương những người ngoan đạo, những người làm tốt, và những người công bằng; Ngài hài lòng với những người có đức tin và làm việc thiện tốt; Ngài không yêu thương những kẻ vô đức tin và không hài lòng với những bề tôi vô đức tin và làm điều sai quấy. Và đám bề tôi hành động thực sự nhưng Allah là Đấng đã tạo ra hành động của họ. Người bề tôi có người là người có đức tin, có người là người vô đức tin, có người là người ngoan đạo, có người là người hay làm điều tội lỗi, có người thích lễ nguyện Salah, có người thích nhịn chay. Đám bề tôi có khả năng cho các hành động của họ và họ có ý muốn, Allah đã tạo ra họ và tạo ra khả năng và ý muốn của họ như Ngài đã phán: {Cho những ai trong các ngươi muốn đi đúng đường. Và những điều các ngươi muốn sẽ không thể xảy ra trừ phi đó là những điều Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài muốn.} [Chương 81 – Al-Takwir, câu 27 - 29].)

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Người Kurd Hausa
Xem nội dung bản dịch
Thêm