عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَنْ شهِد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شرِيك له وأنَّ محمَّدا عبده ورسُولُه، وأنَّ عِيسى عبدُ الله ورسُولُه وكَلِمَتُه أَلقَاها إِلى مريم ورُوُحٌ مِنه، والجنَّة حَقٌّ والنَّار حقٌّ، أَدْخَلَه الله الجنَّة على ما كان مِنَ العمَل".
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Ông 'Ubadah bin Os-Somit – cầu xin Allah hài lòng về ông – thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah – cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người – nói: "c2">“Ai chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, Ngài là Đấng duy nhất, Ngài không có đối tác ngang vai; chứng nhận Muhammad là nô lệ và Thiên Sứ của Ngài; chứng nhận Ysa là nô lệ và Thiên Sứ của Ngài, Người là lời phán của Ngài được gửi đến Maryam và linh hồn từ Ngài; và chứng nhận Thiên Đàng là thật, Hỏa Ngục là thật, sẽ được Allah sẽ thu nhận vào Thiên Đàng dựa theo những việc hành thiện mà họ đã làm.”
Sahih (chính xác) - Do Al-Bukhari và Muslim ghi

Giải thích

Hadith này cho chúng ta biết rằng ai tuyên bố lời Tawhid và biết rõ ý nghĩa và tuân thủ theo điều kiện của lời Tawhid; chứng nhận Muhammad là người bề tôi và Thiên Sứ của Allah; thừa nhận Ysa (Giê-su) là người bề tôi và Thiên Sứ của Allah, thừa nhận rằng Ngài đã tạo Ysa bằng lời phán “Kun - (Hãy thành)", thanh tẩy mẹ của Người khỏi những gì mà người Do Thái đã qui cho bà; tin Thiên Đàng là dành cho những người có đức tin và Hỏa Ngục là dành cho những kẻ vô đức tin; và họ chết trong tình trạng đó, thì họ sẽ vào Thiên Đàng theo những việc hành thiện tốt mà họ đã làm.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Sinhala Uyghur Người Kurd Hausa Người Bồ Đào Nha Malayalam Telugu Swahili Tamil Mianma Thái Lan Đức Nhật Bản Pushto Asami Albani السويدية الأمهرية
Xem nội dung bản dịch

Những bài học rút từ Hadith

 1. Lời chứng ngôn đức tin là gốc của tôn giáo.
 2. Giá trị của Tawhid, Allah dùng nó để xóa tội lỗi.
 3. Hồng phúc bao la của Allah và sự tử tế vô bờ của Ngài.
 4. Giáo luật Tawhid trái với tất cả các giáo phái vô đức tin của Do Thái, Cơ Đốc giáo, những người thờ đa thần và những người theo chủ nghĩa thế tục.
 5. Lời chứng ngôn đức tin không có giá trị trừ phi người tuyên bố biết rõ ý nghĩa của nó và chấp hành theo.
 6. Allah nhập chung giữa vai trò tôi tớ và sứ mạng Thiên Sứ để đáp lại những kẻ thái quá.
 7. Phải tránh xa sự thái quá đối với các vị Nabi cũng như những người ngoan đạo. Chúng ta không phủ nhận địa vị của họ nhưng không phóng đại họ bằng cách qui cho họ quyền được thờ phượng giống như một số người ngu dốt và lầm lạc đã làm.
 8. Khẳng định Ysa (Giê-su) chỉ là người bề tôi và Thiên Sứ của Allah, và điều này phản hồi những người Thiên Chúa đã tuyên bố rằng Người là con của Allah.
 9. Rằng Ysa (Giê-su) được tạo ra từ Maryam bằng lời phán “Kun – (Hãy thành)” mà không cần đến bất cứ một người cha nào. Điều này phản hồi những người Do Thái đã phỉ báng Maryam mang tội Zina.
 10. Rằng những người của Tawhid sẽ không vĩnh viễn trong Hỏa Ngục.
 11. Khẳng định thuộc tính nói của Allah Tối Cao.
 12. Khẳng định sự Phục Sinh.
 13. Khẳng định Thiên Đàng và Hỏa Ngục.
Thêm