Danh mục Hadith

Allah nguyền rủa người Do Thái và Thiên Chúa, họ đã lấy mộ các vị Nabi của họ làm nơi thờ phượng. Thiên Sứ của Allah – cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người – cảnh báo về hành vi sai trái của họ, nếu không lo sợ cho điều đó thì mộ của Người đã được chôn bên ngoài nhà của Người.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
TA vốn giàu có không cần đến thứ chia sẻ, kẻ nào đó hành đạo với định tâm chia sẽ với thần linh khác ngoài TA, TA sẽ bỏ mặc y và việc hành đạo đó của y
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Ta xin phủ nhận với Allah về việc Ta có một Khaleel trong số các ngươi, bởi quả thật Allah đã lấy Ta làm Khaleel giống như Ngài đã lấy Ibrahim làm Khaleel. Nếu Ta được phép lấy ai đó trong cộng đồng tín đồ của Ta làm Khaleel thì chắc chắn Ta sẽ lấy Abu Bakr.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Allah – Tối Cao – ghen, và sự ghen của Allah là đối với một người phạm vào điều mà Allah nghiêm cấm.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi chớ đừng thái quá trong việc ca ngợi Ta giống như những người Thiên Chúa đã thái quá trong việc ca ngợi con trai của Maryam. Thật ra, Ta chỉ là một nộ lệ của Allah, vì vậy, các ngươi hãy gọi ta là nô lệ của Allah và Thiên Sứ của Ngài
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai là người diễm phúc được sự cầu xin ân xá của Người? Người đáp: “Bất cứ ai nói ‘Laa i laa ha il lolloh’ một cách chân thành từ trái tim của mình”
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, Ngài là Đấng duy nhất, Ngài không có đối tác ngang vai; chứng nhận Muhammad là nô lệ và Thiên Sứ của Ngài; chứng nhận Ysa là nô lệ và Thiên Sứ của Ngài, Người là lời phán của Ngài được gửi đến Maryam và linh hồn từ Ngài; và chứng nhận Thiên Đàng là thật, Hỏa Ngục là thật, sẽ được Allah sẽ thu nhận vào Thiên Đàng dựa theo những việc hành thiện mà họ đã làm
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai chết trong lúc y đang cầu nguyện một thần linh nào đó ngoài Allah là y đã vào Hỏa Ngục
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Những kẻ quá mức sẽ thất bại và thua thiệt – Người nói ba lần.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Allah đã ghi chép công đức và tội lỗi. Sau đó Ngài giải thích điều đó: Ai định tâm làm một điều thiện nhưng không thực hiện nó thì Allah ghi cho y một ân phước trọn vẹn, nhưng nếu y định tâm và thực hiện nó thì Allah sẽ ghi cho y mười ân phước ở nơi Ngài và được nhân thêm đến bảy trăm lần và thêm nhiều hơn nữa.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Allah không nhìn vào dáng vóc và ngoại hình của các ngươi mà Ngài nhìn vào trái tim và việc làm của các ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Này hỡi các bề tôi của TA, quả thật TA đã nghiêm cấm bản thân TA làm điều bất công, và TA sắc lệnh quy định nó (sự bất công) là điều Haram đối với các ngươi; vì vậy, các các ngươi chớ làm điều bất công với nhau. Này hỡi các bề tôi của TA, tất cả các ngươi đều lầm lạc trừ những ai mà TA đã hướng dẫn; vì vậy, các ngươi hãy tìm sự hướng dẫn nơi TA, TA sẽ hướng dẫn các ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi đã hỏi Thiên Sứ của Allah – cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người – tội nào nghiêm trọng nhất thì Người nói: "Đó là ngươi dựng lên cùng với Allah một thần linh trong khi Ngài đã tạo ra ngươi."
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tất nhiên là Allah chỉ tạm hoãn (việc trừng phạt) với kẻ bất công, đến khi Ngài túm bắt hắn sẽ không nương tay tí nào
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Anh có muốn tôi cử phái anh đi làm công việc mà trước đây Thiên Sứ của Allah đã phái tôi đi hay không? Đó là không để bất cứ hình ảnh (bụt tượng nào được thờ cúng) trừ phi xé nát chúng và không để bất cứ ngôi mộ nào đắp cao hơn cho phép ngoại trừ sang bằng chúng
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tội lớn nhất trong tất cả đại tội là Shirk với Allah, cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah và tuyệt vọng, chán nản trước lòng khoan dung của Ngài
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trong một lần tôi đi xa cùng với Thiên Sứ của Allah, Người đã gửi sứ giả đi với mệnh lệnh, tuyệt đối không để cho vòng đeo bùa chú bằng đoản tên – hoặc bằng thứ khác - còn ở trên cổ của lạc đà nữa, phải loại bỏ đi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai đặt niềm tin vào điều gì đó thì y bị gán vào điều đó
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai nói Laa i laa ha il lol loh và phủ nhận mọi thứ được thờ phượng ngoài Allah là không được quyền xâm hại đến tài sản, sinh mạng của người đó, còn việc tính sổ y thuộc về Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Những người thương xót được Đấng Ar-Rahman thương xót lại, hãy thương xót với cư dân của trái đất, các người sẽ được Đấng trên trời thương xót lại
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, những Thiên Thần cưỡi mây xuống truyền đạt lại vấn đề đã an bày trên trời, thừa cơ hội lũ Shaytan nghe trộm thông tin. Sau khi nghe trộm được chúng liền truyền tai lại cho những nhà tiên tri, những nhà chiêm tinh, rồi họ bịa thêm hàng trăm lời nói dối khác.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Không một người nào tuyên thệ ash ha du anh Laa i laa ha il lol loh, wa anh na mu ham ma danh ‘ab du hu wa ro su luh chân thật bằng cả tấm lòng, mà lại không được Allah cấm Hoả Ngục chạm đến y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Mỗi đêm, Thượng Đế Hồng Phúc và Tối Cao của chúng ta xuống tầng trời hạ giới khi thời gian còn lại một phần ba cuối của đêm, Ngài gọi: Ai cầu xin TA điều gì TA đáp lại cho; ai yêu cầu TA thứ gì TA ban cho; ai cầu xin TA tha thứ TA xoá tội lỗi cho.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Cấm hành lễ Salah hướng về ngôi mộ và cấm ngồi lên chúng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đó là nhóm người mà mỗi khi trong họ có một bầy tôi đức hạnh hoặc người đàn ông ngoan đạo qua đời là họ liền xây một Masjid bao quanh ngôi mộ của người đó, và tạc tượng của họ đặt vào. Họ là đám người xấu xa nhất đối với Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Islam được xây dựng trên năm nền tảng
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Điều gì làm cho nhóm người này hoang mang? Trong khi họ đã chấp nhận những giáo lý rõ ràng nhưng lại bị sa vào tự diệt khi đối diện với giáo lý mà bản thân không đủ kiến thức để nhận thức.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Al-Kursi đem so với Al-'Arsh tựa như hình ảnh cái vòng sắt bị ném ra vùng đất trống.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi hãy tiếp cận và hướng đến chân lý, và hãy nhớ rằng sẽ không có một ai trong các ngươi được cứu rỗi (khỏi lửa Hỏa ngục) bằng chính việc làm (lương thiện), họ nói: Kể cả Người cũng không ngoại lệ hay sao hỡi Thiên Sứ của Allah? Người đáp: Ta cũng không ngoại lệ, nhưng Allah cứu rỗi Ta (khỏi Hỏa Ngục của Ngài) là bởi sự thương xót và hồng phúc của Ngài.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah, Đấng Quyền Năng và Tối Cao phán: TA ở cùng với suy nghĩ của người bề tôi về TA và TA ở cùng với y lúc y nhớ đến TA
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Không một người bề tôi nào che đậy (tội lỗi) của một người bề tôi khác mà lại không được Allah che đậy (tội lỗi) vào Ngày Phán Xét.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nhóm chúng tôi khoảng chín người hoặc tám người hoặc bảy người gì đó đang ở cùng Thiên Sứ ﷺ, Người nói:{Há các ngươi không muốn giao ước với Thiên Sứ của Allah ư ?}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
{Khi ai bị rơi vào nghèo khổ, khó khăn liền nhờ cậy đến thiên hạ thì y vẫn không thể thoát nghèo, còn nếu y nhờ cậy đến Allah thì chắc chắn sẽ được Ngài phù hộ thoát nghèo ngay lặp tức hoặc vào thời gian tới.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah, Đấng Tối Cao phán: Quyền lực là Izar (y phục che thân dưới) của TA còn tự cao tự đại là Rida' (y phục che thân trên) của TA, bởi thế, ai giật lấy một thứ gì từ hai cái đó thì Ngài sẽ trừng phạt y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật Người Do Thái đến gặp Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bình an đến Người- rồi nói: Này Muhammad! Quả thật Allah nắm giữ các tầng trời trên đôi tay của Ngài, nắm giữ toàn bộ quả đất trên đôi tay của Ngài, nắm giữ những quả núi trên đôi tay Ngài, nắm giữ cây cối, nắm giữ các sinh vật trên đôi tay của Ngài. Sau đó Thiên Sứ bảo: Quả thật, Ngài (Allah) là Vua (của vạn vật).
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Cậu hãy tháo nó ra ngay, nó chẳng giúp gì được cho cậu ngoài việc làm (hành đạo) của cậu, (mang nó chỉ làm cậu yếu thêm) và khi cậu chết đi mà vẫn còn đeo nó thì cậu chẳng bao giờ thành công.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi hãy sợ Hỏa Ngục dù chỉ với một nửa quả chà là khô.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chẳng lẽ các ngươi ngạc nhiên cho cơn ghen của Sa'ad ư?! Ta thề bởi Allah rằng Ta ghen hơn cả Sa'ad và Allah ghen hơn cả Ta. Vì cơn ghen của Allah nên Ngài mới cấm chuyện ngoại tình một cách công khai hay thầm kín; và không một người nào ghen hơn Allah cả.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Không một ai, hoặc không bất cứ thứ gì có sự kiên nhẫn chịu đựng trên điều phiền hà hơn Allah, họ gán con cái cho Ngài nhưng Ngài vẫn ban sức khỏe và bổng lộc cho họ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hỏa Ngục vẫn cứ đòi "còn nữa không?" cho đến khi Thượng Đế đặt bàn chân quyền lực của Ngài lên Nó, Ngài phán bảo Nó: Đủ rồi. Thế là Nó túm lại.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah hỏi người bị trừng phạt nhẹ nhất trong Hỏa Ngục: Nếu ngươi sở hữu cả trái đất ngươi có đồng ý đổi để khỏi bị phạt thế này không? Y đáp: Dạ có. Allah đáp: Quả thật, lúc ngươi còn là đốt xương trên cơ thể của Adam, TA đã yêu cầu ngươi thứ đơn giản hơn là đừng có Shirk (tổ hợp trong thờ phượng) với TA nhưng ngươi nhất quyết làm Shirk.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thưa Thượng Đế, làm sao bầy tôi không hài lòng khi mà Ngài đã ban cho bầy tôi những thứ mà Ngài không ban cho một ai khác trong tạo vật của Ngài?! Ngài phán: Ngươi có muốn TA ban cho ngươi một thứ tốt đẹp hơn những thứ đó không? Họ nói: còn điều gì tốt hơn những thứ đó nữa chứ? Ngài phán: TA sẽ luôn hài lòng với các ngươi và TA sẽ không bao giờ giận dữ với các ngươi nữa.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, những người vẽ những bức ảnh (động vật), tạt tượng sẽ bị trừng phạt trong Ngày Tận Thế, có lời bảo: Các ngươi hãy làm sống đi thứ mà các ngươi đã tạo.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Anh hãy cầm lấy đôi dép này của Ta, khi anh gặp ai đó phía sau bức tường này, y tuyên thệ Laa i laa ha il lol loh bằng sự kiên định trong tim thì hãy báo cho y tin mừng về Thiên Đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Qủa thật ta thương yêu ngươi vì Allah, bởi thế ông ấy nói: Có thể Allah sẽ thương yêu ngươi, vì Ngài mà ngươi đã thương yêu ta
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Vào ngày tận thế, Allah túm lấy tất cả (bảy tầng) trời, Ngài túm chúng bằng tay phải, xong Ngài nói: TA là Chúa Tể, đâu rồi những kẻ ngông cuồng, đâu rồi những kẻ cao ngạo? Rồi Ngài túm lấy tiếp bảy tầng đất, Ngài túm chúng bằng tay trái, xong Ngài nói: TA là Chúa Tể, đâu rồi những kẻ ngông cuồng, đâu rồi những kẻ cao ngạo?
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hãy biện hộ đi các ngươi sẽ được ân phước và Allah dùng chiếc lưỡi của sứ giả của Ngài để nói những gì Ngài thích.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi Allah muốn thương xót cho cộng đồng nào đó thì Ngài rút hồn vị Nabi của cộng đồng đó chết trước và cho vị Nabi đó đến điểm hẹn chờ đợi các tín đồ của mình.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, ông 'Aly bước đến con vật cưỡi thì ông nói Bismillah khi đặt chân leo lên lứng nó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trong cậu có hai điều làm Allah yêu thích: Chịu đựng và từ tốn.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Này hỡi mọi người, hãy để bản thân các ngươi nhẹ nhàng và ôn tồn, bởi quả thật các ngươi không đang hô gọi kẻ điếc hay kẻ vắng mặt, quả thật Ngài luôn bên cạnh các ngươi, quả thật Ngài hằng nghe và rất gần
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Kính thưa Allah, quả thật bề tôi cầu xin nơi Ngài thực hiện những điều tốt đẹp, rủ bỏ những điều sai quấy, và yêu thương những người nghèo khổ. Và xin Ngài hãy tha thứ, thương xót cho bề tôi. Và khi Ngài muốn đặt sự cám dỗ trong một cộng đồng thì xin Ngài hãy cho bề tôi được chết nằm ngoài nhóm người bị cám dỗ. Và bề tôi cầu xin nơi Ngài sự yêu thương và yêu thương những ai Ngài yêu thương. Và yêu thương việc làm mà nó đem bề tôi đến gần với Ngài.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi Allah Tối Cao thương yêu một người bề tôi nào đó, Ngài phán với Jibril: Quả thật Allah Tối Cao thương yêu người đó, ngươi hãy thương yêu y! Thế là Jibril liền thương yêu người đó. Ngay lúc đó, Jibril hô gọi cư dân trên trời: Quả thật, Allah đã thương yêu người đó các ngươi hãy thương yêu y. Vậy là dân cư trên trời thương yêu người đó. Sau đó, tình yêu đó được lan rộng khắp mặt đất.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu người bề tôi đến gần TA một gang tay thì TA đến gần y một khuỷu tay. Nếu y đến gần TA một khuỷu tay, TA đến gần y một cánh tay. Và nếu y đi bộ đến với TA thì TA chạy đến với y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai thích gặp Allah thì Allah thích gặp y còn ai ghét gặp Allah thì Allah ghét gặp y
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật Allah tạo ra mỗi chủ thể và hành động của y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah mới thực sự là thầy thuốc, còn ngươi chỉ là một người thực tập. Thầy thuốc của nó là Đấng đã tạo ra nó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Đàng và Hỏa Ngục trò chuyện với nhau, Hỏa Ngục nói: Trong tôi toàn đám người tự cao, ngông cuồng. Thiên Đàng bảo: Còn trong tôi chỉ toàn người yếu thế, người bị thiên hạ ghét bỏ và người hững hờ với trần gian.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nhân loại - hoặc các bề tôi - được triệu tập vào Ngày Phán Xét trong tình trạng trần truồng, còn nguyên da quy đầu và Buhman.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah có long thương xót đám nô lệ của Ngài hơn cả lòng thương xót của mẹ dành con.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trong lúc một con chó đang đi quanh một cái giếng trong bộ dạng yếu ớt do cơn khát sắp giết chết nó thì một người phụ nữ hành nghề mại dâm thuộc người dân Israel nhìn thấy, cô ta liền cởi chiếc giày của mình, xuống giếng múc nước lên cho nó uống, thế là cô ta được tha thứ bởi hành động đó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi đã nhìn thấy Thiên Sứ của Allah đọc câu Kinh đó và Người đặt ngón tay của Người như thế.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp