รายการหะดีษ

แท้จริงอัลลอฮฺจะประวิงเวลาให้กับผู้ที่อธรรม แล้วเมื่อพระองค์จัดการกับเขา พระองค์จะไม่ให้เขาเล็ดลอดไปได้
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
ฉันจะส่งให้ท่านไปทำหน้าที่ๆ ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เคยส่งให้ฉันไปทำมาก่อนจะเอาไหม? ท่านอย่าได้ปล่อยให้มีรูปภาพสักรูปเว้นแต่ท่านจะต้องลบมันทิ้ง และอย่าปล่อยให้หลุมฝังศพที่มันดูสูงโดดเด่นสักหลุม เว้นแต่ท่านจะทำให้มันเสมอกัน (กับพื้นดิน)
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
บาปที่ใหญ่ที่สุด คือ การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ ความรู้สึกปลอดภัยจากอุบาย(การลงโทษ)ของอัลลอฮฺ การสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ และการเบื่อหน่ายต่อความเมตตาของอัลลอฮฺ
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
ครั้งหนึ่งเขาอยู่กับท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ในการเดินทางของเขา แล้วท่านก็ได้ส่งคนๆ หนึ่ง (เพื่อประกาศ) อย่าให้มีสร้อยคอที่ทำจากเส้นเอ็น หรือสร้อยคออื่นๆอยู่บนคออูฐเด็ดขาด เว้นแต่จะต้องถูกตัด(ทำลาย)
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
ผู้ใดที่แขวนสิ่งๆหนึ่ง (โดยหวังว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์หรือสามารถป้องกันตัวเองได้) ดังนั้นอัลลอฮฺจะทำให้คนๆ นั้นต้องพึ่งพาสิ่งนั้นตลอด
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
ใครที่ได้กล่าวปฏิญาณตนว่า ลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮฺ ความว่า (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกเคารพโดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺ) และเขาได้ปฏิเสธสิ่งที่ถูกสักการะอื่นจากอัลลอฮฺ ทรัพย์สินและเลือดเนื้อของเขาจะเป็นที่ต้องห้าม (นอกจาก) การชำระบัญชีนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
บรรดาผู้มีความเมตตานั้น พระเจ้าผู้ทรงเมตตาจะทรงให้ความเมตตาแก่พวกเขา ดังนั้นพวกเจ้าจงเมตตาต่อผู้ที่อยู่บนผืนแผ่นดิน แล้วผู้ที่อยู่บนฟากฟ้า ก็จะเมตตาพวกเจ้า
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
แท้จริงบรรดามลาอิกะฮฺจะลงมายังก้อนเมฆ แล้วก็บอกเล่าถึงเรื่องราวที่ถูกกำหนดเอาไว้ในชั้นฟ้า แล้วชัยฏอนก็มาแอบฟัง มันจึงได้ยินเรื่องราวดังกล่าวและนำไปบอกกับบรรดาหมอดู บรรดาหมอดูก็เอาไปรวมกับคำโกหกที่มาจากตัวของพวกเขาเองอีกเป็นร้อย ๆ คำโกหก
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
ไม่มีบ่าวคนใดที่เขากล่าวปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺด้วยความสัจจริงจากใจของเขา เว้นแต่อัลลอฮฺจะทำให้เขาเป็นที่ต้องห้ามสำหรับนรก
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
พระผู้เป็นเจ้าของเรา ความจำเริญยิ่งแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพ จะลงมาสู่ชั้นฟ้าของดุนยาในทุกคืน ในช่วงหนึ่งในสามของท้ายคืนที่เหลืออยู่ และพระองค์ทรงตรัสว่า ผู้ใดที่วิงวอนต่อฉัน ฉันจะตอบรับคำวิงวอนของเขา ผู้ใดที่ขอต่อฉัน ฉันจะประทานให้เขาและผู้ใดที่ขออภัยโทษจากฉัน ฉันก็จะอภัยให้แก่เขา
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
พวกท่านจงอย่าละหมาดหันไปทางหลุมศพ และพวกท่านจงอย่านั่งบนมัน
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
กลุ่มชนเหล่านั้น เมื่อมีบ่าวที่ซอลิฮฺหรือชายคนหนึ่งที่ซอลิฮฺ เสียชีวิตลงในหมู่พวกเขา พวกเขาจะสร้างมัสยิดบนหลุมฝังศพของผู้นั้น และวาดรูปดังกล่าวไว้ในมัสยิด กลุ่มชนเหล่านั้นเป็นสิ่งถูกสร้างที่ชั่วช้าที่สุด ณ ที่อัลลอฮฺ
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
อิสลามถูกสร้างบนหลัก 5 ประการ
عربي อังกฤษ เนื้อหาภาษาสเปน