หมวดหมู่​ย่อย

รายการหะดีษ

แท้จริงอัลลอฮฺจะประวิงเวลาให้กับผู้ที่อธรรม แล้วเมื่อพระองค์จัดการกับเขา พระองค์จะไม่ให้เขาเล็ดลอดไปได้
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
บรรดาผู้มีความเมตตานั้น พระเจ้าผู้ทรงเมตตาจะทรงให้ความเมตตาแก่พวกเขา ดังนั้นพวกเจ้าจงเมตตาต่อผู้ที่อยู่บนผืนแผ่นดิน แล้วผู้ที่อยู่บนฟากฟ้า ก็จะเมตตาพวกเจ้า
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
พระผู้เป็นเจ้าของเรา ความจำเริญยิ่งแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพ จะลงมาสู่ชั้นฟ้าของดุนยาในทุกคืน ในช่วงหนึ่งในสามของท้ายคืนที่เหลืออยู่ และพระองค์ทรงตรัสว่า ผู้ใดที่วิงวอนต่อฉัน ฉันจะตอบรับคำวิงวอนของเขา ผู้ใดที่ขอต่อฉัน ฉันจะประทานให้เขาและผู้ใดที่ขออภัยโทษจากฉัน ฉันก็จะอภัยให้แก่เขา
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส