ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

"യഹൂദ നസ്വാറാക്കൾക്ക് മേൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ശാപമുണ്ടാകട്ടെ! അവരുടെ നബിമാരുടെ ഖബറുകളെ അവർ മസ്ജിദുകളാക്കി." നബി -ﷺ- അവരുടെ പ്രവർത്തിയിൽ നിന്ന് താക്കീത് നൽകുകയായിരുന്നു. അതല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നബി -ﷺ- യുടെ ഖബർ (ജനങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന രൂപത്തിൽ) വെളിവാക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടുത്തെ ഖബ്ർ മസ്ജിദാക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
എന്നില് പങ്കുചേര്ക്കുന്നവരുടെ പങ്കുചേര്ക്കലുകളില് നിന്നെല്ലാം ഞാന് മുക്തനാണ്. അതിനാല് ആരെങ്കിലും വല്ല പ്രവൃത്തിയിലും എന്നോടൊപ്പം മറ്റാരെയെങ്കിലും പങ്കുചേര്ത്താല് അവനെയും അവന് പങ്കുചേര്ത്തതിനെയും ഞാന് ഉപേക്ഷിക്കും
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
"നിങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ (ഖലീൽ) ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടുകയാണു, കാരണം അള്ളാഹു എന്നെ കൂട്ടുകാരനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അള്ളാഹു. ഇബ്രാഹീമിനെ. കൂട്ടുകാരനായി സ്വീകരിച്ചത് പോലെ; എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നും വല്ലവരെയും ഞാൻ കൂട്ടുകാരനാക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അബൂബക്കറിനെ കൂട്ടുകാരനായി സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
"തീർച്ചയായും അല്ലാഹു ശക്തമായി കോപിക്കുന്നതാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലാണ് അവൻ്റെ കോപം."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നസ്വാറാക്കൾ മർയമിൻ്റെ മകനെ അമിതമായി പുകഴ്ത്തിയതു പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ അമിതമായി പുകഴ്ത്തരുത്. ഞാൻ അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടിമ മാത്രമാണ്. അതിനാൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടിമയും അവൻ്റെ ദൂതനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളുക.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
"ആരാണ് അങ്ങയുടെ ശുപാർശ കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർ." നബി -ﷺ- പറഞ്ഞു: "തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കളങ്കമായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് (അല്ലാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനായി മറ്റാരുമില്ല) എന്ന് പറഞ്ഞവനാണ്."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനായി മറ്റാരുമില്ലെന്നും (ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്), (ആരാധിക്കപ്പെടാനുള്ള അർഹത) അവന് മാത്രമേയുള്ളുവെന്നും, അതിൽ അവന് ഒരു പങ്കാളിയും ഇല്ലെന്നും, മുഹമ്മദ് നബി -ﷺ- അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടിമയും അവൻ്റെ ദൂതനുമാണെന്നും (മുഹമ്മദുൻ അബ്ദുഹു വ റസൂലുഹു), ഈസ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടിമയും അവൻ്റെ ദൂതനും, മർയമിലേക്ക് ഇട്ടുനൽകിയ അല്ലാഹുവിൻ്റെ വചനവും, അവൻ്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവുമാണെന്നും, സ്വർഗം സത്യമാണെന്നും, നരകം സത്യമാണെന്നും ഒരാൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാൽ - അവൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ - അല്ലാഹു അവനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
"ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനു പുറമെ മറ്റു വല്ല സമന്മാരെയും വിളിച്ചുതേടുന്നവനായിക്കൊണ്ട് മരിച്ചാൽ അവൻ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
"അതിരു കവിയുന്നവർ നശിച്ചിരിക്കുന്നു." മൂന്ന് തവണ നബി -ﷺ- അക്കാര്യം പറഞ്ഞു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
തീർച്ചയായും അല്ലാഹു നന്മകളും തിന്മകളും നിശ്ചയിക്കുകയും, ശേഷം അത് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ഒരു നന്മ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയും, പിന്നീട് അത് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു നന്മയായി അല്ലാഹു അത് അവൻ്റെ പക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തും. അവൻ ഒരു നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുകയും, അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അല്ലാഹു അത് പത്തു നന്മകൾ മുതൽ എഴുന്നൂറ് നന്മകൾ വരെയായി - ധാരാളം ഇരട്ടികളായി - രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ്."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
തീർച്ചയായും അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലേക്കോ രൂപങ്ങളിലേക്കോ അല്ല നോക്കുന്നത്. മറിച്ച് അവൻ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കുമാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
എൻ്റെ അടിമകളേ! അനീതി ഞാൻ എൻ്റെ മേൽ നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്കിടയിലും ഞാൻ നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം അനീതി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. എൻ്റെ അടിമകളേ! നിങ്ങളെല്ലാം വഴിപിഴച്ചവരാണ്; ഞാൻ സന്മാർഗം നൽകിയവരൊഴികെ. അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് സന്മാർഗം ചോദിക്കുക; ഞാൻ നിങ്ങളെ അതിലേക്ക് നയിക്കാം.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നബി -ﷺ- യോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു: "ഏത് തിന്മയാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരം?" നബി -ﷺ- പറഞ്ഞു: "അല്ലാഹുവാണ് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിരിക്കെ, നീ അവന് പങ്കാളിയെ നിശ്ചയിക്കലാണ്."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹു അതിക്രമിക്ക് അവധി നൽകുന്നതാണ്; അങ്ങനെ അവനെ പിടികൂടിയാൽ പിന്നെ അവനെ രക്ഷപ്പെടാൻ വിടുന്നതല്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നബി -ﷺ- എന്നെ നിയോഗിച്ച കാര്യത്തിന് താങ്കളെയും ഞാൻ നിയോഗിക്കട്ടെയോ? ഒരു രൂപവും തകർത്തു കളയാതെ വിടരുത്. കെട്ടിഉയർത്തിയ ഒരു ഖബറും നിരപ്പാക്കാതെയും.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
വൻപാപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് (ഇവയാകുന്നു): അല്ലാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ തന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് നിർഭയത്വം പുലർത്തൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് നിരാശയടയൽ, അല്ലാഹുവിലുള്ള പ്രതീക്ഷ അവസാനിപ്പിക്കൽ.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നബി -ﷺ- യോടൊപ്പം അവിടുത്തെ യാത്രകളിലൊന്നിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു കൊണ്ട് നബി -ﷺ- വിളംബരം ചെയ്തു: ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെയും കഴുത്തിൽ ഒറ്റവരയുള്ള ചരടോ, അല്ലാത്ത ചരടോ മുറിച്ചു കളയാതെ വിടരുത്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും (ഏലസ്സ്) ബന്ധിച്ചാൽ അവൻ അതിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരെങ്കിലും 'ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്' എന്ന് പറയുകയും, അല്ലാഹുവിന് പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവയെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ സമ്പാദ്യവും രക്തവും പവിത്രമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവന്റെ വിചാരണ അല്ലാഹുവിങ്കലാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
കരുണ ചൊരിയുന്നവരോട് റഹ്മാനായ അല്ലാഹു കരുണ ചൊരിയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഭൂനിവാസികളോട് കരുണ ചൊരിയുക; ഉപരിയിലുള്ളവൻ നിങ്ങളോട് കരുണ ചൊരിയുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
മലക്കുകൾ മേഘങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരികയും, ആകാശലോകത്ത് വിധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിശാച് കട്ടുകേൾക്കുകയും, (അവരുടെ സംസാരം) കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ജ്യോത്സ്യന്മാർക്ക് അവൻ എത്തിച്ചു നൽകുകയും, അവർ അതിനോടൊപ്പം തങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ള നൂറ് കളവുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യും.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
"'ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്' (അല്ലാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനില്ല), മുഹമ്മദുൻ അബ്ദുഹു വ റസൂലുഹു (മുഹമ്മദ് നബി -ﷺ- അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടിമയും ദൂതനുമാണ്) എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സത്യസന്ധമായി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഏതൊരു അടിമയുടെയും മേൽ അല്ലാഹു നരകം നിഷിദ്ധമാക്കാതിരിക്കുകയില്ല."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
എല്ലാ രാത്രികളിലും, രാത്രിയുടെ അവസാനത്തെ മൂന്നിലൊന്ന് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ റബ്ബ് ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ്. അവൻ പറയും: ആരുണ്ട് എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ; ഞാനവന് ഉത്തരം നൽകാം. ആരുണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ; ഞാനവന് നൽകാം. ആരുണ്ട് എന്നോട് പാപമോചനം തേടാൻ; ഞാനവന് പൊറുത്തു നൽകാം.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നിങ്ങൾ ഖബറുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കരുത്. അവയുടെ മേൽ ഇരിക്കുകയുമരുത്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആ ജനത; അവരിൽ ഏതെങ്കിലും സച്ചരിതനായ ഒരു ദാസൻ - അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സച്ചരിതനായ വ്യക്തി - മരണപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിന് മേൽ അവർ കെട്ടിടം പണിയുകയും, അവിടെ അത്തരം രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും. സൃഷ്ടികളിൽ അല്ലാഹുവിങ്കൽ ഏറ്റവും മോശക്കാർ അക്കൂട്ടരാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഇസ്ലാം പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിലാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌പെയിൻ
നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹു നിങ്ങളോട് വിലക്കുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
മൂന്ന് ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ച് തരട്ടെയോ: അവരിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾ അവൻ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അഭയം തേടുകയും അവന് അല്ലാഹു അഭയം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത ആൾ അല്ലാഹുവോട് ലജ്ജിക്കുന്നു, അപ്പോൾ അവനെ തൊട്ട് അല്ലാഹുവും ലജ്ജിക്കുന്നു, അടുത്ത ആൾ അല്ലാഹുവിനെ അവഗണിക്കുന്നു, അപ്പോൾ അള്ളാഹു അവനെയും അവഗണിക്കുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്