فهرست احادیث

لعنت الله متعال بر يهود و نصارا باد، كه آرامگاه انبياء خود را به مسجد تبديل كردند - از كار آنان برحذر مى داشتند - و اگر بخاطر اين نبود آرامگاه ايشان را در بيرون (منزلشان) قرار مى دادند، غير از اينكه ترسيدند تبديل به مسجد شود.
عربي انگلیسی اردو
من بى نيازترين شريک ها به شرک هستم، هر كسى عملى انجام دهد كه غير من را در آن شريک خويش كند، او و شركش را به حال خود رها مى كنم.
عربي انگلیسی اردو
من به الله متعال پناه مى برم كه در بين شما دوست خالصى داشته باشم، براى اينكه الله متعال من را دوست خالص خود قرار داده است، همانطور كه ابراهيم را دوست خالص خود قرار داده است، و اگر در بين امتم كسى را دوست خالص خويش قرار مى دادم، ابو بكر را دوست خالص خويش قرار مى دادم.
عربي انگلیسی اردو
الله متعال غيرت دارد، و غيرت الله متعال این است كه انسان آنچه الله متعال بر او حرام كرده را انجام دهد.
عربي انگلیسی اردو
در مدح و ستايش من افراط نكنيد چنانكه نصاری درباره ی عيسی بن مريم مبالغه كردند. من فقط بنده ای [از بندگان الله] هستم. پس بگوييد: بنده ی الله و فرستاده ی او.
عربي انگلیسی اردو
خوشبخت ترين- و پُر شانس ترين- مردم براى رسيدن به شفاعت شما كيست؟ فرمودند: هر كسى مخلصانه از درون قلبش بگويد: هيچ معبود به حقى غير از الله نيست.
عربي انگلیسی اردو
هر كسى گواهی دهد كه همانا الهى نيست غير از الله و او همتايى ندارد، و همانا محمد بنده و پيامبر اوست، و همانا عيسى بنده الله و پيامبر اوست، و کلمۀ اوست؛ که او را به مریم القا نمود، و روحی از جانب اوست، و بهشت حقّ است و آتش (دوزخ) حقّ است، الله متعال با هر عملی که داشته باشد، او را وارد بهشت می کند.
عربي انگلیسی اردو
هر كسى بميرد درحالی كه همراه الله شريک و انبازی می خواند، داخل آتش (جهنم) می شود.
عربي انگلیسی اردو
کسانی که (در کارهای دينی و دنيوی) سخت گيری می کنند، ( یعنی غلو كنندگان) هلاک می شوند - و اين جمله را سه بار تکرار نمودند-.
عربي انگلیسی اردو
الله متعال نيكى ها و گناهان را نوشته است، سپس اين را بيان نموده كه هر كسى خواست نيكى كند ولى آن را انجام نداد، الله متعال آن نيكى را به صورت كامل در نزد خويش مى نوسيد، و اگر خواست نيكى كند و آن را انجام داد، الله متعال در نزد خويش ده نيكى تا هفتصد برابر يا بسيار بيشتر از آن مى نويسد.
عربي انگلیسی اردو
الله متعال به بدن ها، و چهرهاى شما نگاه نمى كند، اما به قلب ها و اعمال شما مى نگرد.
عربي انگلیسی اردو
اى بندگانم، من ظلم را بر نفس خويش حرام كرده ام و آن را هم در بين شما حرام كرده ام، پس به همديگر ظلم نكنيد، اى بندگانم، همه شما گمراه هستيد مگر من كسى را هدايت دهم، پس از من طلب هدايت كنيد تا شما را هدايت دهم.
عربي انگلیسی اردو
از رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سؤال كردم، كدام گناه بزرگ تر است؟ فرمودند: اينكه براى الله همتايى قرار دهى، در حالی كه او تو را آفريده است.
عربي انگلیسی اردو
همانا الله متعال به ستمگر مهلت مى دهد، اما هنگامى كه او را مؤاخذه كرد، هرگز رهايش نمى كند.
عربي انگلیسی اردو
آيا تو را به مأموريتی بفرستم که رسول الله صلى الله عليه وسلم مرا به انجامِ آن دستور داد؟ هر تصويری که ديدی، از بین ببر و هر قبر مرتفع و بلندی را با خاک يکسان کن.
عربي انگلیسی اردو
بزرگترين گناهان كبيره: شرک ورزيدن به الله متعال، ايمن بودن از مكر الله متعال، نااميدى از رحمت الله متعال و مأيوس شدن از لطف الله متعال است.
عربي انگلیسی اردو
اينكه همراه رسول الله - صلى الله عليه و سلم - در برخى سفرهايش بود، ايشان يک نفر پيام رسان را فرستادند كه هيچ گردنبند شتر از زه كمان - يا گردنبند - را نگه ندارند، مگر اينكه آن را پاره كنند.
عربي انگلیسی اردو
هر كسى خود را به چيزى وابسته كند، به آن موكول مى شود.
عربي انگلیسی اردو
هر كسى گفت: "لَا إِلَهَ إِلَّا الله"، و به آنچه كه به غير الله عبادت مى شود كافر شد، مال و خونش حرام مى شود، و حساب او با الله متعال خواهد بود.
عربي انگلیسی اردو
كسانى كه مهربان هستند، الله مهربان به آنان رحم خواهد كرد، به اهل زمين رحم كنيد، آنكه در آسمان است به شما رحم خواهد كرد.
عربي انگلیسی اردو
ملائکه در ابرها فرود می آيند و کارهايی را که در آسمان مقرّر شده است، با هم بازگو می کنند؛ شيطان مخفيانه گوش می دهد و آن را می شنود و سپس آن را به کاهنان (جادوگران) القا می کند؛ آنها نيز صد دروغ از خود بر آن می افزايند.
عربي انگلیسی اردو
هیچ بنده ای نیست که صادقانه و از ته قلب گواهی دهد که معبود بر حقی جز الله وجود ندارد و شهادت دهد که محمد، بنده و فرستاده ی اوست، مگر اینکه الله متعال او را بر آتش دوزخ حرام می گرداند.
عربي انگلیسی اردو
پروردگارمان تبارک و تعالى در هر شب، هنگامى كه يک سوم شب باقى مى ماند، به آسمان دنيا نازل مى شوند، و مى فرمايند: چه كسى مرا مى خواند تا او را اجابت کنم، چه كسى از من طلب مى كند تا به او ببخشم، چه كسى طلب استغفار مى كند تا او را بيامرزم.
عربي انگلیسی اردو
به سوی قبرها نماز نخوانيد و بر روی آنها ننشينيد.
عربي انگلیسی اردو
اين قومى هستند كه اگر بنده ى صالحى يا مرد صالحى در ميان آنان وفات كرد، بر روى قبر وى مسجدى بنا كرده، و در آن اين تصويرها را كشيده اند، اينان بدترين مردمان در نزد الله هستند.
عربي انگلیسی اردو
اسلام بر پنج رکن بنا شده است
عربي انگلیسی اردو
الله متعال شما را از اينکه به نامِ پدران تان سوگند بخوريد، نهی فرموده است.
عربي انگلیسی اردو
نگوييد: آنچه الله و فلانی بخواهد؛ بلکه بگوييد: آنچه الله بخواهد، سپس فلانی بخواهد.
عربي انگلیسی اردو
اینکه به الله قسم دروغ یاد کنم برایم بهتر است از اینکه به غیرالله قسم راست بخورم.
عربي انگلیسی اردو
تفاوت میان آنها چیست؟ احادیث محکم را با آغوش باز می پذیرند و در مواجهه با احادیث متشابه هلاک می شوند.
عربي انگلیسی اردو
آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه در کف [دست] خداوند رحمن جز به اندازه ی سپندی در دست یکی از شما نیست.
عربي انگلیسی اردو
کرسی در برابر عرش مانند حلقه ای آهنی است که در بیابانی انداخته شود.
عربي انگلیسی اردو
سرايت بيماری و نيز بدشگونی حقيقت ندارند؛ ولی به فال نيک گرفتن را می پسندم. گفتند: به فال نيک گرفتن چيست؟ فرمود: «سخنی نيکوست (که به انسان روحيه و شادابی می دهد)».
عربي انگلیسی اردو
«راه راست و ميانه روی را در پيش بگيريد و درستکار و استوار باشيد و بدانيد که هيچيک از شما در ازای عملش نجات نمی يابد». گفتند: حتی شما ای رسول خدا؟! فرمود: «من نيز (نجات نمی يابم) مگر اينکه فضل و رحمت الله شامل حالم شود».
عربي انگلیسی اردو
الله عز وجل می فرمايد: من با بنده ام مطابق گمانی که نسبت به من دارد، رفتار می کنم و هرجا مرا ياد کند، با او خواهم بود.
عربي انگلیسی اردو
هیچ بنده ای (عيبِ) بنده ای را نمی پوشاند مگر اینکه الله متعال در قيامت (عيوب و گناهان) او را می پوشاند.
عربي انگلیسی اردو
نه يا هشت يا هفت نفر نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوديم که فرمود: «آيا با رسول الله بيعت نمی کنيد؟».
عربي انگلیسی اردو
هرکس دچار فقر و فاقه شود و آن را نزد مردم ببرد، فقرش از ميان نخواهد رفت؛ اما هرکس فقرش را نزد الله ببرد - و برطرف شدن فقرش را از الله بخواهد - الله متعال روزیِ زودرس يا ديررسی به او می دهد (و فقرش را برطرف می سازد).
عربي انگلیسی اردو
الله متعال از خطا و اشتباه و فراموشی امتم و آنچه بدان مجبور گردد، چشم پوشی کرده است.
عربي انگلیسی اردو
الله رحمت را به صد قسمت تقسيم کرده است؛ نود و نُه بخش آن را نزد خود نگه داشته و يک بخش را به زمين فرستاده است و به خاطر همين يک بخش است که مخلوقات با يکديگر مهربان هستند (به هم رحم می کنند)؛ به گونه ای که جانور، سُم خود را بالا می گيرد تا مبادا به بچه اش آسيبی برسد.
عربي انگلیسی اردو
الله پاک است و فقط پاکيزه را می پذيرد. الله به مؤمنان همان دستوری را داده که به پيامبران داده است؛ چنانکه می فرمايد: «(دستور داديم:) ای پيامبران، از نعمت های پاکی که نصيب تان کرده ايم، بخوريد و کارهای شايسته انجام دهيد».
عربي انگلیسی اردو
هنگامی که الله متعال آفريده هايش را خلق کرد، در کتابی که بالای عرش نزد اوست، نوشت: رحمت من بر خشم من غالب است.
عربي انگلیسی اردو
الله متعال می فرمايد: ای فرزند آدم، تا وقتی که مرا بخوانی و به من اميدوار باشی، همه ی گناهانی را که از تو صادر شده، می بخشم و (به گناهانت) اهميت نمی دهم. ای فرزند آدم، اگر گناهانت به اندازه ای بزرگ و زياد باشد که به ابرهای آسمان برسد و سپس از من آمرزش بخواهی، تو را می بخشم.
عربي انگلیسی اردو
الله اكبر، اينگونه خواسته ها، روش پيشينيان است. قسم به ذاتی که جانم در دست اوست شما همان سخنی را گفتيد كه بنی اسرائيل به موسی گفتند.
عربي انگلیسی اردو
مردی به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: «آنچه الله و شما بخواهید». پس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «آیا مرا شریک الله قرار دادی؟ تنها آنچه الله بخواهد».
عربي انگلیسی اردو
شدیدترین عذاب را در روز قیامت کسانی دارند كه در خلق اشيا با آفرينش باری تعالی مشابهت می کنند.
عربي انگلیسی اردو
هرگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم امیری را برای سپاه یا سریه ای مشخص می کرد، او را به رعايت تقوای الهی در حق خودش و مسلمانان همراهش و همچنين نيکی به همراهانش توصيه می نمود.
عربي انگلیسی اردو
الله عزوجل می فرماید: عزت ازارِ من است و بزرگی و کبريايی ردای من؛ کسی که درباره ی يکی از اين دو با من به نزاع برخیزد، او را عذاب می دهم.
عربي انگلیسی اردو
الله متعال می فرماید: فرزند آدم مرا تكذيب می کند و اين حق را ندارد.
عربي انگلیسی اردو
الله متعال مَلَکی را موکل رحم کرده است که می گوید: پروردگارا این نطفه است، پروردگارا این لخته ی خونی است، پروردگارا تکه گوشتی است؛ و چون الله متعال اراده ی خلق و آفرینش او کند، آن ملک می گوید: پروردگارا مذکر است یا مونث، رزق و روزی او چقدر است؟ و اجل او چه زمانی است؟ و اینچنین در شکم مادرش نوشته می شود.
عربي انگلیسی اردو
کرسی جای پاها بوده و کسی بزرگی عرش را نمی داند.
عربي انگلیسی اردو
فردی یهودی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: ای محمد، الله آسمان ها را بر یک انگشت و زمین ها را بر یک انگشت و کوه ها را بر یک انگشت و درختان را بر یک انگشت و مخلوقات را بر یک انگشت نگه داشته است؛ سپس می گوید: من پادشاه هستم.
عربي انگلیسی اردو
الله متعال می فرمايد: هرکس با دوستان من دشمنی کند، من با او اعلام جنگ می نمايم. و بنده ام با هيچ چيزی به من نزديك نمی شود که نزد من محبوب تر از چیزی باشد که بر او فرض کرده ام. و همچنان با انجام نوافل به من تقرب می جويد تا اينکه محبوب من قرار می گيرد.
عربي انگلیسی اردو
آن را بيرون كن، چرا كه جز ضعف و بيماری چيزی به تو نمی افزايد؛ و اگر درحالی بميری كه اين حلقه در دستت باشد، هرگز رستگار نخواهی شد.
عربي انگلیسی اردو
از آتش دوزخ دوری کنيد، اگرچه با صدقه دادن نصف يک خرما باشد.
عربي انگلیسی اردو
هرکس مهره ای را (به امید نفع و دفع ضرر) بر خود آویزان نماید، الله امورش را به سرانجام نرساند و هرکس ودعه (که چیزی شبیه صدف است) را (به نیت دفع نظر) بر خود آویزان نماید، خداوند آرامش را از او بگیرد.
عربي انگلیسی اردو
ای رویفع، چه بسا عمری طولانی کنی، به مردم خبر بده که هرکس ریشش را گره بزند یا قلاده ببندد یا با سرگین حیوانی یا استخوانی استنجا کند، محمد از او بری می باشد.
عربي انگلیسی اردو
پیوند خویشاوندی ازار الله رحمان را گرفته و هر که آن را بر قرار داشته باشد، الله او را به خود وصل می کند و هر که آن را قطع نماید، الله او را از خود قطع می کند.
عربي انگلیسی اردو
آيا راضی می شوی كه هركس با تو وصل شود، او را به خود وصل كنم و هركس تو را قطع كند، با او قطع رابطه كنم؟
عربي انگلیسی اردو
(روز قيامت) پروردگار ما ساقش را برهنه می کند و همه مردان و زنان مؤمن برايش سجده می كنند. و کسانی باقی می مانند (و به سجده نمی روند) كه در دنيا به قصد ريا و شهرت سجده می كردند، اینها می خواهند سجده كنند اما پشت شان مانند يک سينی (سخت) می شود.
عربي انگلیسی اردو
رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگام ورود به مسجد، می فرمود: «أَعُوذُ بِاللَّهِ اِلْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ وَسُلطَانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ»: «پناه می برم به الله بزرگ و ذات بخشنده و سخاوتمند و قدرت ازلی و ابدی اش از شر شيطان رانده شده».
عربي انگلیسی اردو
آیا از غيرت سعد تعجب مى كنيد؟ قسم به الله من از او باغيرت تر هستم و الله از من با غيرت تر مى باشد؛ و به خاطر غيرت الله است كه فواحش را حرام کرده است چه مواردی که آشكار انجام می شوند و چه مواردی که در نهان صورت می گیرد؛ و هیچ شخصی با غیرت تر از الله نیست.
عربي انگلیسی اردو
هيچكس در برابر اذیت و آزاری که می شنود، از خداوند بردبارتر نيست. به او فرزند نسبت می دهند حال آنکه او به آنان عافيت می بخشد و رزق عنايت می كند.
عربي انگلیسی اردو
جهنم مرتب می گويد و تکرار می کند که آيا باز هم هست؟ تا اينکه الله متعال پایش را در آن قرار می دهد، پس (جهنم) می گويد: بس است! بس است! به عزتت سوگند! و کناره های دوزخ به هم می آيند.
عربي انگلیسی اردو
خداوند از ميان دوزخيان، به كسی كه كمترين عذاب نصيبش می شود، می گويد: اگر تمام آنچه روی زمين است، از تو می بود، برای نجات خود می دادی؟ می گويد: بله. الله متعال می فرمايد: هنگامی كه تو در صلب آدم بودی، من كمتر از اين را از تو خواستم اینكه كسی را با من شريک نسازی، ولی تو نپذيرفتی و شرک ورزيدی.
عربي انگلیسی اردو
ای پروردگار ما، چرا راضی نباشيم؟ تو به ما نعمت هایی ارزانی داشته ای که به هيچيک از مخلوقاتت عنايت نکرده ای. الله می فرمايد: آیا بهتر از این را به شما عطا نکنم؟ آنان می گويند: چه چيزی بهتر از اين است؟ می فرمايد: رضايت و خشنودی ام را شامل حال شما می گردانم و بعد از آن، هرگز از شما ناخشنود نمی شوم.
عربي انگلیسی اردو
رسول الله صلى الله عليه وسلم هيچ چيزی را بدشگون و شوم نمی دانست (و هيچگاه فال بد نمی زد).
عربي انگلیسی اردو
آنان که اين تصاویر را می سازند، روز قيامت عذاب می شوند، به آنها گفته می شود: آنچه را خلق کرده اید، زنده کنيد.
عربي انگلیسی اردو
ملائکه به خانه ای که در آن سگ يا تصوير باشد، وارد نمی شوند.
عربي انگلیسی اردو
به بت ها و - معبودان باطل و نيز - به پدران تان سوگند نخوريد.
عربي انگلیسی اردو
برو و هرکس را بيرون اين باغ ديدی که گواهی می دهد معبود راستينی جز الله نيست و قلبش به آن يقين دارد، به او مژده ی بهشت بده.
عربي انگلیسی اردو
«آيا برای ديدن خورشيد نیم روز، در يک روز آفتابی دچار مشکل می شوید؟» گفتند: خیر. فرمود: «آيا برای ديدن ماه شب چهارده در یک شب صاف و بدون ابر دچار مشکل می شوید؟».
عربي انگلیسی اردو
الله نود و نه نام دارد، صد منهای یک، هیچکس آنها را حفظ نمی کند مگر اینکه وارد بهشت می شود؛ و الله متعال فرد است و عدد فرد را دوست دارد.
عربي انگلیسی اردو
تمام زمين جز مقبره و حمام مسجد است.
عربي انگلیسی اردو
وقتی يکی از شما به نماز می ايستد، با پروردگارش مناجات می کند و پروردگارش، ميانِ او و قبله است. پس هيچکس به سوی قبله اش آب دهان نيندازد؛ بلکه آب دهانش را به سمت چپ يا زيرِ پايش بيندازد.
عربي انگلیسی اردو
الله نود و نه اسم دارد؛ يعنی يكی كمتر از صد؛ هركس آنها را برشمارد، وارد بهشت می شود.
عربي انگلیسی اردو
آیا به شما در مورد آن سه نفر خبر ندهم: یکی از آنها به الله پناه برد و الله متعال به او پناه داد؛ دومی شرم كرد، پس خداوند را نيز از از آن بنده، شرم آمد (او را بخشيد). سومی رو گردانی كرد، پس خداوند متعال از او روی گرداند.
عربي انگلیسی اردو
من تو را به خاطر الله دوست دارم. وی پاسخ داد: ذاتی که مرا به خاطر او دوست داری، تو را دوست بدارد.
عربي انگلیسی اردو
هرکس به الله و روز قيامت ايمان دارد، باید مهمانش را گرامی بدارد و جايزه اش را بدهد. عرض کردند: ای رسول خدا، جايزه اش چيست؟ فرمود: «(پذيرايی به بهترين شکل و در حد توان در) يک شبانه روز؛ و مهمانی، سه شبانه روز است و بيش از آن، صدقه و احسانِ ميزبان نسبت به مهمانِ اوست».
عربي انگلیسی اردو
يكی از علمای يهود نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمد و گفت: ای محمد، ما (در تورات) ديده ايم كه خداوند آسمان ها را بر يك انشگت و زمين را بر يك انگشت قرار می دهد.
عربي انگلیسی اردو
روز قيامت الله متعال آسمان ها را در هم می پيچد و به دست راستش می گيرد و سپس می فرمايد: من پادشاه هستم؛ جباران و متکبران کجا هستند؟ همچنين زمين های هفتگانه را در هم می پيچد و به دست چپش می گيرد و می فرمايد: من پادشاه هستم؛ جباران و متکبران کجا هستند؟
عربي انگلیسی اردو
(برای رفع نيازش) سفارش کنيد تا پاداش بيابيد. و الله آنچه دوست داشته باشد - و به روايتی: آنچه بخواهد - بر زبان پيامبرش جاری می کند.
عربي انگلیسی اردو
وقتی الله متعال بخواهد بر امتی رحم کند (و آنها را از رحمتش برخوردار سازد)، پيامبرشان را پيش از خودشان از دنيا می برد و او را برای امتش ذخيره ی آخرت قرار می دهد تا پيشاپيش امتش قرار بگيرد (و برای آنها شفاعت کند).
عربي انگلیسی اردو
من به اين کار از تو سزاوارترم؛ پس از بنده ی من درگذريد.
عربي انگلیسی اردو
رسول الله صلى الله عليه وسلم نزدم آمد و ايستاده از دهانه ی مشکی که آويزان بود، آب نوشيد. لذا برخاستم و دهانه ی مشک را بُريدم.
عربي انگلیسی اردو
محبوب ترين مکان ها نزد الله، مساجد و منفورترين مکان ها نزد الله، بازارها هستند.
عربي انگلیسی اردو
رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصی را به عنوان فرمانده ی دسته ای از مجاهدان تعيين و اعزام کرد. هنگامی که وی برای يارانش امامت می داد، قرائتش را با «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» به پايان می رساند.
عربي انگلیسی اردو
چارپايی برای علی بن ابی طالب رضی الله عنه آوردند تا بر آن سوار شود؛ هنگامی که پايش را در رکاب گذاشت، گفت: «بِسْمِ اللهِ».
عربي انگلیسی اردو
الله سبحانه و تعالی به دو نفری می خندد كه يكی از آنها ديگری را به قتل می رساند و هر دو وارد بهشت می شوند؛ چنانکه يكی از آنها در راه الله می جنگد و (به وسيله ی ديگری) كشته می شود. سپس الله متعال توبه ی قاتل را می پذيرد و اسلام می آورد و به شهادت می رسد.
عربي انگلیسی اردو
در تو دو خصلت وجود دارد که الله متعال آنان را دوست دارد: بردباری و درنگ در کارها (سنجيده عمل کردن).
عربي انگلیسی اردو
ای مردم، بر خود رحم کنيد (و صدای تان را پايين بياوريد)؛ زيرا شخصِ ناشنوا و غايبی را نمی خوانيد؛ بلکه الله با شما بوده و شنوایِ نزديک است.
عربي انگلیسی اردو
هرگاه الله متعال بخواهد بر قومی عذاب نازل کند، عذاب همه ی آنها را دربرمی گیرد، سپس هریک بر اساس اعمالش حشر می شود.
عربي انگلیسی اردو
یا الله، از تو انجام امور خیر و ترک منکرات و دوست داشتن بینوایان را می خواهم و اینکه مرا ببخشی و به من رحم کنی؛ و چون خواستی قومی را آزمایش کنی، مرا درحالی بمیرانی که دچار فتنه نشده ام؛ و از تو محبت تو و محبت و دوست داشتن کسانی که تو را دوست دارند و محبت عملی را می خواهم که مرا به محبت تو نزدیک گرداند.
عربي انگلیسی اردو
هنگامی که الله متعال تمثال (گِلی) آدم را در بهشت آفريد، برای مدتی طولانی او را رها کرد. در اين مدت شيطان پيرامونش دور می زد تا ببيند که او چيست؟ و هنگامی که او را ميان تهی يافت، متوجه شد بگونه ای آفريده شده که نمی تواند خودش را کنترل نمايد.
عربي انگلیسی اردو
هرگاه الله متعال بنده ای را دوست بدارد، به جبريل ندا می دهد که الله متعال فلانی را دوست دارد، تو نيز او را دوست بدار. پس جبريل او را دوست می دارد و به اهل آسمان اعلام می کند که الله فلانی را دوست دارد؛ شما هم دوستش بداريد. پس اهل آسمان نيز او را دوست می دارند و بدين ترتيب مقبول و محبوبِ اهل زمين هم می گردد.
عربي انگلیسی اردو
اگر بنده يک وجب به من نزديک شود، من يک ذراع (فاصله ی ساعد تا آرنج) به او نزديک می شوم و اگر يک ذراع به من نزديک گردد، من به اندازه ی يک باع (فاصله ی باز کردن دو دست) به او نزديک می شوم؛ اگر قدم زنان به سوی من بيايد، من دوان دوان به سويش می آیم.
عربي انگلیسی اردو
هرکس دوست دار ديدارِ الله باشد، الله نيز ديدارش را دوست دارد؛ و هرکه ملاقاتِ الله را دوست نداشته باشد، الله نيز ملاقاتش را دوست ندارد.
عربي انگلیسی اردو
همانا الله تعيين کننده نرخ و قيمت است، کاهش دهنده و افزایش دهنده ی رزق و روزی افراد و روزی دهنده اوست، اما من اميدوارم که خداوند را درحالی ملاقات کنم که کسی از شما در پی دادخواهی در مورد خون يا مالی از من نباشد.
عربي انگلیسی اردو
بی گمان الله عز وجل بسيار با حیا و پرده پوش است و حيا و پرده پوشی را دوست می دارد، پس هنگامی که يکی از شما غسل می کند، بايد خود را بپوشاند (و در انظار عمومی به غسل نپردازد).
عربي انگلیسی اردو
هرگاه بنده ام يک وجب رو به من بيايد، من يک ذراع به سوی او می روم و هرگاه يک ذراع رو به من بيايد، يک باع به طرف او می روم و هرگاه يک باع رو به من بيايد، سريع تر (يا بيشتر) به سوی او می روم.
عربي انگلیسی اردو
خوله نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و از همسرش شکایت کرد؛ من (که در آنجا بودم) صدایش را نشنیدم.
عربي انگلیسی اردو
بی تردید الله آفریننده تمامی صنعتگران و صنعت آنهاست.
عربي انگلیسی اردو
الله طبیب است، بلکه تو مردی مهربان هستی. طبیب کسی است که آن را آفریده است.
عربي انگلیسی اردو
بهشت و دوزخ با يکديگر مجادله کردند؛ پس دوزخ گفت: من به جباران و متکبران اختصاص داده شده ام. و بهشت گفت: مرا چه شده که فقط افراد ضعيف و حقير و ساده، وارد من می شوند؟
عربي انگلیسی اردو
مردم - یا فرمود: بندگان - در روز قیامت برهنه، ختنه نشده و درحالی حشر می شوند که هیچ چیزی همراه آنها نیست.
عربي انگلیسی اردو
قطعا الله نسبت به بندگانش از اين مادر نسبت به فرزندش مهربان تر است.
عربي انگلیسی اردو
سگی پيرامون چاهی می چرخيد و نزديک بود از تشنگی هلاک شود. در اين اثنا يکی از زنان زناکار بنی اسرائيل آن سگ را ديد؛ پس جوراب چرمی اش را درآورد و با آن از چاه برای او آب بالا کشيد و به او آب داد و بدين وسيله گناهانش بخشيده شد.
عربي انگلیسی اردو
ایمان از یمن است و دانش از یمن است.
عربي انگلیسی اردو
ای ابو عايشه، سه چيزند که هرکس در مورد يکی از آنها صحبت کند (یعنی معتقد به آنها باشد)، دروغ بزرگی به الله نسبت داده است.
عربي انگلیسی اردو
مردی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده و گفت: من بسيار خسته و نيازمندم.
عربي انگلیسی اردو
الله متعال نیکوکار است و نیکوکاری در هر کاری را دوست دارد؛ بنابراین وقتی کسی را کشتید، به روشی نیکو او را بکشید و زمانی که حیوانی را ذبح کردید، به خوبی او را ذبح کنید. و هريک از شما بايد چاقويش را تيز کند و حيوانی را که می خواهد ذبح نمايد، زود راحت کند.
عربي انگلیسی اردو
هیچ مرد مسلمانی نیست که برای نماز و ذکر پایبند مساجد باشد مگر اینکه الله متعال از این پایبندی او خوشحال می شود، چنانکه وقتی مسافری [به خانه] باز می گردد، خانواده اش از دیدن او خوشحال و شادمان می شوند.
عربي انگلیسی اردو
رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم که این آیه را خوانده و دو انگشتش را (بر گوش و چشمش) قرار داد.
عربي انگلیسی اردو
«ای ابومسعود، بدان که قدرت و توان الله بر تو بیش از قدرت و توان تو بر این غلام است». گفتم: پس از اين هرگز هيچ غلامی را نمی زنم.
عربي انگلیسی اردو
پرودگارا، مرا ياری ده و بر عليه من ياری مده، مرا نصرت ده و بر عليه من نصرت مده، برای من چاره انديشی كن و بر عليه من چاره ميانديش؛ و مرا هدايت كن و هدايت مرا برايم آسان گردان و مرا بر كسانی كه عليه من سركشی و ستم نموده اند، ياری گردان.
عربي انگلیسی اردو
هيچيک از سخنان مردم، شايسته ی اين نماز نيست؛ بلکه نماز، عبارت از تسبيح و تکبير و قرائت قرآن است.
عربي انگلیسی اردو
لعنت الله بر یهود و نصاری که قبور پیامبران شان را به مسجد تبدیل کردند.
عربي انگلیسی اردو