عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: سمعتُ أبا هريرة يقرأ هذه الآية {إنَّ اللهَ يأمركم أن تؤدُّوا الأماناتِ إلى أهلها} [النساء: 58] إلى قوله تعالى {سميعًا بصيرًا} [النساء: 58] قال: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامَه على أُذُنِه، والتي تليها على عينِه»، قال أبو هريرة: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويضعُ إصبعيه».
[صحيح] - [رواه أبو داود]
المزيــد ...

Bản dịch này cần kiểm duyệt và xem xét lại.

Ông Abu Yunus Sulaim bin Jubair, Mawla của Abu Huroiroh - cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại: Tôi đã nghe ông Abu Huroiroh đọc câu Kinh 58 chương Annisa' {Quả thật, Allah ra lệnh bảo các ngươi phải giao hoàn tín vật về lại cho chủ nhân của nó, và khi các ngươi phân xử thiên hạ thì hãy phân xử một cách công bằng. Quả thật, Allah là Đấng Ân Phúc khi Ngài đã dạy bảo các ngươi về điều đó, quả thật Allah là Đấng Hằng Nghe và Hằng Thấy.} Ông nói: "Tôi đã nhìn thấy Thiên Sứ của Allah đọc câu Kinh đó và Người đặt ngón tay cái của Người ở tai và những ngón còn lại ở mắt." Ông Abu Huroiroh nói: "Tôi đã nhìn thấy Thiên Sứ của Allah đọc câu Kinh đó và Người đặt ngón tay của Người như thế."
Sahih (chính xác) - Do Abu Dawood ghi

Giải thích

Ông Abu Huroiroh - cầu xin Alla hài lòng về ông - đọc câu Kinh 58 chương Annisa' và ông nói rằng ông đã nhìn thấy Thiên Sứ của Allah vừa đọc câu Kinh này vừa đặt ngón tay cái ở tai của Người và các ngón còn lại đặt ở mắt của Người như một sự khẳng định thuộc tính nghe và thấy của Allah - Đấng Tối Cao, bác bỏ sự suy luận của những người bóp méo và xuyên tạc. Và thuộc tính của Allah không được so sánh với tạo vật bởi Allah đã phán: {Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đấng nghe và thấy.} [Chương 42 - Ash-Shura, câu 11]. Bởi thế, phải có đức tin rằng tất cả các lời phán về các thuộc tính của Allah đều mang ý nghĩa như thế này.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Uyghur
Xem nội dung bản dịch